vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenie    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » metodika  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Nedeľa 14.04.2024   english version
 Metodická komisia

Zloženie komisie: Andrej Kolárik - predseda, Ján Blažej, Peter Hašta, Igor Marks, Peter Padúch, Vladimír Paulík, Igor Lišaník
Kontakt: metodika@james.sk

Dokumenty  Metodické materiály


Metodické pomôcky pre horolezecký výcvik
Metodické pomôcky určené na zjednotenie obsahu a metodických postupov pri vedení základného výcviku v horolezectve inštruktormi SHS JAMES v súlade so vzdelávacím systémom SHS JAMES s dôrazom na dodržiavanie zásad bezpečnosti. Pomôcky neobsahujú vyčerpávajúci súhrn poznatkov a zručností, sú usmernením metodickej postupnosti vo výcviku a odporúčaním pre obsah výcviku v skalných neveľhorských a vysokohorských terénoch.
05.12.2021 09:00 6660x
Bezpečnosť na ferratách
Metodické video
Výstup z výskumu v rámci diplomovej práce študentky telesnej výchovy UMB Banská Bystrica k pohybu na ferratách, vhodnej výstroji a jej správneho používania s dôrazom na bezpečnosť.
16.07.2021 09:00 1367x
Ruptúra šľachových pútok
Záverečná práca
Záverečná práca Lukáša Hlivjáka v rámci vzdelávania v športe v kurze inštruktorov lezenia na umelých stenách
01.12.2020 12:00 1550x

Keď deti istia deti
Horolezec 3 2020
Článok v časopise Horolezec s odporúčaniami na riešenie situácie, kedy je potrebné pri vedení detského lezeckého krúžku využiť deti na istenie spolulezca.
18.11.2020 19:00 1603x
Dokumenty Metodickej komisie
12.05.2020 08:45 20406x
Zloženie komisie
Komisia pracuje v zložení:
Predseda - Andrej Kolárik Tajomník - Vladimír Paulík Riadni členovia komisie - Ján Blažej, Peter Hašta, Igor Lišaník, Igor Marks, Peter Padúch Externí spolupracovníci - Patrik Barjak, Juraj Zaťko
19.07.2018 20:35 5576x

Metodické okienko
Nájdeš chybu?
Minulý týždeň sme v komisii so zadosťučinením konštatovali veľký záujem o bezpečnosť a správnu metodiku pri lezení. Aktívna účasť lezeckej verejnosti na metodickom dni na Dreveníku naozaj potešila a dala pocit, že to nerobíme nadarmo. Ale na skalách sa veľmi často stretávame aj s vážnymi prehreškami voči bezpečnosti a metodike.
04.06.2018 13:00 4178x
Kurz inštruktorov horolezectva v tomto roku opäť nebude
20. - 26. august 2018
V tomto roku sme po dlhšom čase opäť chceli realizovať kurz inštruktorov horolezectva. Už podľa nových podmienok stanovených zákonom o športe 440/2015 Z.z. a vyhláškou 110/2016 Z.z. o nadobúdaní odbornej spôsobilosti v športe.
31.05.2018 14:00 3784x
Nové práce inštruktorov
Prieskum lezeckej metodiky a deformity chodidiel lezcov
V rámci záverečnej skúšky obhajujú absolventi inštruktorských kurzov v súlade so zákonom 440/2015 Z.z. o športe a s Vyhláškou 110/2016 Z.z. o nadobudnutí odbornej spôsobilosti v športe záverečné práce zamerané na problematiku príslušného kvalifikačného stupňa. Lezeckú verejnosť určite zaujmú tieto dve zaujímavé práce.
07.12.2017 11:00 4712x

Ako sa nezraniť
Ktorý druh strečingu použiť pred výkonom? Ako dlho by strečing mal trvať? Aký druh strečing by sa mal robiť po výkone? V skutočnosti existujú rôzne druhy strečingových techník. Strečing môže byť buď dynamický (čo znamená, že zahrňuje pohyb) alebo statický (cvičenia sú vykonávané na mieste).
19.07.2017 22:00 9003x
Bezpečnosť pri lezení na umelých stenách
Na tému chýb, v dôsledku ktorých dochádza k nehodám a k úrazom, sa hovorí aj píše často. Zdá sa však, že nie dosť. Možno pri čítaní nasledujúcich riadkov skonštatujete, že sa opakujeme. Veď len minulý rok vyšiel článok Lidky Richnavskej o chybách pri istení. Mnohé z neho tu nájdete opäť. Nevadí. Myslím, že „Repetitio est mater studiorum“ (Opakovanie – matka múdrosti) je v tomto prípade namieste.
13.10.2016 15:00 8298x
Zákon o športe 440/2015
verzus inštruktori SHS
Zákon 440/2015, Z.z. priniesol veľké množstvo noviniek v oblasti legislatívy v športe a mnohým - aj nám - výrazne komplikuje život. Už na VZ SHS JAMES odznelo, že je nevyhnutné prepracovať stanovy spolku tak, aby sme vôbec mohli existovať v rámci štruktúr slovenského športu ako tzv. uznaný športový zväz. Výrazné novinky priniesol spolu s Vyhláškou 110/2016 Z.z. aj vo vzdelávaní.
14.06.2016 15:00 6386x

Slušne a ohľaduplne
Už dlhší čas sa metodická komisia prostredníctvom článkov, seminárov a kurzov snaží ovplyvňovať a usmerňovať lezcov k zvyšovaniu bezpečnosti a etickému správaniu sa na skalách, v horách a aj prírode ako takej. Úspešnosť našich zámerov ukáže až samotný život, a to väčšinou, keď sa niečo udeje... Je to o človeku a voľbe. Túto úvahu píšem z rovnakého dôvodu: aby ste mali možnosť voľby a mohli si vybrať medzi uvedomelosťou verzus lenivosťou a ich následkami.
13.06.2016 19:00 8788x
40 rokov od jednej z najväčších lavínových tragédií na Slovensku
V druhej polovici januára v roku 1974 prevládali na horách značne nepriaznivé meteorologické podmienky, ktoré dali predpoklad pre výskyt lavín väčších rozmerov. Najmä v období od 18. do 21. januára 1974 bola vo Vysokých Tatrách zaznamenaná zvýšená lavínová aktivita. V priebehu týchto dní bolo zaznamenaných niekoľko desiatok lavín pomerne veľkých rozmerov. Tri z nich mali bohužiaľ aj tragické následky. 20. januára 1974 sa pod snehom ocitlo dokopy 31 ľudí, 14 z nich pád lavín neprežilo.
21.01.2014 14:25 6994x
Seminár Metodicko-bezpečnostnej komisie
27. - 28. 4. 2013, Porúbka
27. - 28. apríla 2013 sa v autocampingu Slnečné skaly v Porúbke pri Žiline uskutoční seminár zameraný na problematiku budovania istiacich stanovíšť v skalných neveľhorských a veľhorských terénoch. Seminár sa bude zaoberať budovaním rôznych typov istiacich stanovíšť v závisloti od použitých zaisťovacích prostriedkov, charakteru terénu a ďalších okolností s využitím dostupného spektra istiacich pomôcok.
26.03.2013 23:00 6840x

Lavínová nehoda, Svišťový štít, 26.2.2013
Skupina českých horolezcov plánovala JV hrebeňom vystúpiť na Svišťový štít. Pred stienkou SOS sa jeden z nich z nevysvetlených príčin oddelil a pokračoval zprava popod stienku. Po pár desiatkach metroch si utrhol lavínu, ktorá ho strhla smerom k Pustým plesám. Nehoda bola na HZS nahlásená až vo večerných hodinách, kedy sa zvyšná skupina vrátila na Zbojnícku chatu a zistili že horolezec chýba.
05.03.2013 19:00 7854x
Lavína v Nízkych Tatrách
V sobotu 23. 2. v ranných hodinách nalyžovala skupina štyroch lyžiarov do Meteorologického žľabu pod Chopkom. Hneď pri jednom z prvých oblúkov sa pod nimi odtrhla dosková lavína. Jednému z nich sa podarilo zachytiť ešte pred strhnutím a dvoch z nich lavína strhla zo sebou. Lavína sa prehnala žľabom a jedného z lyžiarov zanechala v polovici žľabu a druhého pri jeho vyústení do Lukového kotla.
23.02.2013 19:00 8068x
Detský krúžok Rozlomity klub Košice
Lezecký krúžok detí Rozlomity klubu Košice pracuje ešte len od začiatku roka, ale deti sa toho už stihli nielen veľa naučiť, ale najmä zaujímavým spôsobom trávia svoj voľný čas. Košickí horolezeci sa teda nemusia obávať o svojich nasledovníkov.
20.06.2012 14:00 6762x

Akreditácie Horolezeckej škole JAMES
Horolezecká škola JAMES má od začiatku júna 2012 obnovené akreditované vzdelávanie inštruktorov v horolezectve, skialpinizme, skalnom lezení a lezení na umelých stenách. V súvislosti s novými požiadavkami ministerstva na obsah a rozsah vzdelávania boli uskutočnené viaceré zmeny v kvalifikačných kurzoch.
16.06.2012 23:50 8010x
(Ne)vydarený seminár
28. 4. 2012
28. apríla sa v Banskej Bystrici uskutočnil dlho avizovaný seminár k športovej príprave v horolezectve v spolupráci metodicko-bezpečnostnej komisie a komisie mládeže pod patronátom Katedry TvŠ FHV UMB Banská Bystrica.
30.04.2012 12:25 8980x
Petzl sťahuje z predaja grigri 2
S oneskorením, ale predsa sa k nám dostala dôležitá informácia, že firma Petzl sťahuje z predaja Grigri 2. Dôvodom je možné zaseknutie sa ovládacej páčky v otvorenej polohe v dôsledku poškodenia vnútorného mechanizmu výrobku. Firma upozoňuje všetkých používateľov tohto výrobku, aby sa obrátili na predajcu.
22.06.2011 08:35 8740x

Kurz inštruktorov skialpinizmu - Popradské Pleso
11. - 16. 2. 2011
Adepti na inštruktorskú kvalifikáciu v skialpinizme sa spolu stretli už po tretí raz. Tentokrát preto, aby si overili svoje poznatky a zručnosti vo vysokohorských terénoch našich veľhôr. Lektormi kurzu boli Stano Melek a Rudo Knut. Pod ich vedením všetci absolvovali náročný program. Viac v komentári Stana Meleka.
22.02.2011 13:00 15908x
Právna zodpovednosť v horolezectve
Základné pojmy súvisiace s právnou zodpovednosťou a s právnymi aspektmi vzťahu medzi inštruktorom, resp. vedúcim výcviku a frekventantom v podaní právnika. Rozdiel medzi ponímaním právneho stavu v rovine občiansko-právnej a v rovine trestno-právnej zodpovednosti.
17.12.2010 20:50 13968x
Výživa v horolezectve
Praktické príklady jedálnych lístkov v závislosti na veku, druhu záťaže, tréningovom období a ďalších aspektoch športovej prípravy. Zásady dodržiavania pitného režimu. Skrátka takmer všetko, čo potrebujete vedieť o výžive pri tréningu. Rady a odporúčania pre aplikovanie výživových doplnkov.
17.12.2010 20:00 12814x

Metodika na webe
Metodické materiály pre základný a kvalifikačný výcvik a absolventské práce držiteľov kvalifikácií sú sprístupnené na webovej stráke spolku pod novým odkazom "Metodika". Odkaz je umiestnený medzi ostatnými odkazmi pod hlavnou lištou v záhlaví stránky.
06.12.2010 18:00 7691x
Seminár k odisťovaniu skalných oblastí, Manín
5. - 6. 6. 2010
5. a 6. júna sa v Maníne už druhý raz uskutočnil seminár k odisťovaniu skalných oblastí. Prvý seminár v Moravanoch na Sokolích skalách sa pred dvoma rokmi konal ako pracovné stretnutie členov MBK a bol zameraný na techniku osadzovania pevných istiacich bodov.
16.06.2010 18:00 15119x
Prvá časť kurzu inštruktorov skialpinizmu
Kosodrevina 17.-21. marca 2010
Po dvoch úvodných častiach spoločných pre uchádzačov o kvalifikáciu inštruktor horolezectva a inštruktor skialpinizmu absolvovali budúci inštruktori skialpinizmu prvú samostatnú časť výcviku skialpinistickej kvalifikácie v centrálnej časti Nízkych Tatier.
22.03.2010 18:00 8813x

Skialp a lavína - Malý Fatranský Kriváň, 6. 3. 2010
Keď na parkovisku v Sučianskej doline Braňo zisťuje, že pípak zabudol doma na kredenci, mali sme v tom vidieť znamenie. Na Vendovke našťastie stretávame troch fešákov, zlatí chlapci, jeden z nich nám ochotne požičiava svoj vyhľadávač. Vidina prašanových orgií opäť nadobúda reálne kontúry.
12.03.2010 10:00 11841x
Lavíny v sezóne 2009/2010
Rozbor lavínových nehôd
Tohoročná atypická zimná sezóna s minimálnym množstvom snehových zrážok najmä v nižších polohách so sebou napriek tomu priniesla niekoľko vážnych lavínových nehôd, žiaľ aj so smrteľnými následkami.
28.02.2010 10:00 8088x
Hlásenie o stave istenia
Dotazník umožňuje nahlásenie akýchkoľvek nedostatkov, prípadne potreby doplnenia v isteniach v lezeckých oblastiach na Slovensku. Hlásiť možno nielen udalosti v oblastiach so správcami (Oblasť), ale i v oblastiach, ktoré sú aktuálne bez správcu (Nová oblasť).
09.11.2009 19:00 11970x

 1 - 30 / 39   1 / 2   

Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30733588