vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenie    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » metodika  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Streda 29.11.2023   english version
 (Ne)vydarený seminár
30.04.2012 12:25 | 8881x |
28. 4. 2012  Banská Bystrica

 Len niekoľko záujemcov sa zišlo v sobotu napoludnie v priestoroch FHV UMB Banská Bystrica, aby diskutovali o rôznych aspektoch športového tréningu v lezení a o tom, čo a ako urobiť, aby sa v kluboch vytvorili lepšie podmienky na podchytenie a odborné vedenie talentovanej lezeckej mládeže. V prvom momente sa 9 účastníkov podujatia v priestore prednáškovej miestnosti pre cca 50 ľudí takmer stratilo, ale priebeh tohto vlastne pracovného stretnutia a živá diskusia k riešenej problematike ukázali, že sa zišla skupina ľudí, ktorí si mali k zvolenej téme čo povedať. Hoci počas celého podujatia sa v podtexte nieslo zameranie na športovú prípravu mládeže, svoje by si z priebehu a z diskusie určite odniesti aj tí, ktorí sa sami boria so svojimi tréningovými plánmi a riešia rast lezeckej výkonnosti individuálne.
    Po vstupnom slove predsedu MBK prezentoval v úvode Peter Mandzák, člen Katedry TvŠ FHV UMB Banská Bystrica, na skúsenostiach z prípravy svojho zverenca šírku záberu tréningového procesu obecne a v lezení špecificky. Zaoberal sa tiež kladmi a úskaliami individuálneho tréningového pôsobenia. Otázky a doplnenia prítomných následne rozšírili jeho vstup o ďalšie aspekty tejto problematiky. Odborný a vecný komentár Ruda Tefelnera, ktorý prijal pozvanie na seminár a našiel si popri finiši na svojej novej knihe čas prísť do Banskej Bystrice, podrobne poukázal na všetky súvislosti s tréningovou prípravou. Hovorilo sa o fyziológii, anatómii, biomechanike, výžive, pedagogických a psychologických aspektoch tréningového procesu, didaktike športovej prípravy - organizáciii, metódach, prostriedkoch a formách, osobnosti trénera, vzťahoch v rámci tréningovej skupiny, podmienkach a o mnohých ďalších otázkach. Nie je jednoducho možné interpretovať na pár riadkoch živú vyše štvorhodinovú diskusiu, ktorá akoby bola jediným obsahom stretnutia. Bolo treba tam byť, počuť a podieľať sa na priebehu seminára.
    Ďalšou časťou bol vstup Jara Kompána, taktiež člena Katedry TvŠ, ktorý okrem praktických ukážok prvkov trénigovej prípravy na stene Pavúk zameraných na prácu lezeckých krúžkov, načrtol námety k možnostiam získania finačných prostriedkov pre tréningové skupiny z Európskeho sociálneho fondu cez združenie IUVENTA. Aj tu bola súčasťou živá diskusia vychádzajúca zo skúseností zúčastnených.
    Na záver "teoretickéno" bloku vystúpil predseda komisie mládeže Tomáš Greksák, ktorý na pozadí dlhoročných skúseností z vlastnej tréningovej prípravy, z vedenia prípravy skupín detí a mládeže a z organizovania detských lezeckých táborov interpretoval svoj pohľad na trénigový proces mládeže v lezení. Teoretického v úvodzovkách preto, lebo vlastne všetky poznatky boli výsledkom praktického pôsobenia pri vedení detí a mládeže v lezení.
    A i keď slniečko a príjemné teplé počasie evokovalo v mysliach zúčastnených predstavy o tom, že čas by bolo možno lepšie tráviť pri lezení niekde vonku a mnohých iste svrbeli prsty, nebol to určite stratený čas. Naopak. Počuté a povedané iste zúročia vo svojej práci pri príprave adeptov lezeckých krúžkov a družstiev. 
    Podľa programu mala nasledovať časť zaoberajúca sa organizačnou stránkou športovej prípravy v rámci spolku. To, čo bolo vlastne hlavným cieľom seminára - nájsť spôsob, ako všetky tu prezentované poznatky a skúsenosti sprístupniť tým, ktorí ich využijú vo svojej praxi vedúcich lezeckých krúžkov, lezeckých skupín, trénerov lezeckých družstiev. To však bolo nedeliteľnou súčasťou priebehu seminára a tak v závere predseda MBK zhrnul návrhy a možnosti prípravy kvalifikovaných vedúcich tréningových skupín, ktoré počas diskusií odzneli a hlavne poďakoval všetkým zúčastneným za ich vstupy do priebehu podujatia, aby sa už za tmy rozišli a nasledujúci deň sa mohli plne venovať svojim športovým aktivitám.
    Konkrétnym záverom seminára bol návrh na rozšírenie obsahu súčasných kurzov pre inštruktorov lezenia na umelých stenách a inštruktorov skalného lezenia o problematiku teórie a praxe športovej prípravy. V oboch kuzoch je na to pri súčasnej úprave návrhu obsahu kurzov priestor bez ich predĺženia. Podľa pripomienok akreditačnej komisie bolo totiž nutné upraviť obsah systému vzdelávania. Toto rozšírenie umožní absolventom týchto kurzov začať realizovať športovú prípravu talentov vo svojich skupinách. Logickým pokračovaním toho bol bol návrh na diferencovanie metodických kvalifikácií - Inštruktorov lezenia na umelých stenách a Inštruktorov skalného lezenia od kvalfikácií pre vedenie tréningového procesu a spracovanie podkladov pre akreditáciu kvalifikácie Tréner horolezectva. To bude úlohou metodicko-bezpečnostnej komisie spolku v spolupráci s komisiou mládeže a s pracovníkmi Katedry TvŠ FHV UMB Banská Bystrica.
    Na záver sa natíska otázka, prečo sa tento seminár nedostal do pozornosti tých, ktorí jeho konanie vlastne podnietili. Účastníkov kvalifikačných kurzov pre inštruktorov lezenia na umelých stenách a inštruktorov skalného lezenia a ďalších, ktorí od kvalifikačných kurzov a vlastne od horolezeckej školy JAMES očakávajú výstup práve do oblasti tréningového pôsobenia. Bola chyba na strane manažovania prípravy seminára? Bolo problémom pekné počasie? Prí príprave seminára som sa stretol so stanoviskom - neviem, či prídem, lebo ak to má byť akcia len tak pre nič, tak to nemá význam. Odpovedal som, že akcia len tak pre nič to bude, ak sa všetci, ktorí chcú niečo o tréningu v lezení vedieť, alebo k nemu chcú niečo povedať k tomu postavia tak, že neprídu. Bolo hádam málo zverejniť informáciu na webe 6 či 7 týždňov vopred a konkrétnu definitívnu informáciu dva týždne vopred? Bolo málo informovať o tomto podujatí všetkých predsedov klubov a osobne mailom pozvať tých, ktorí majú k tejto problematike blízko? Mal som niekoľko "záväzných?" informácií typu ... "viem o tom, je to pre mňa zaujímavé, určite prídem "... "potvrdzujem svoju účasť na seminári". Asi to bolo myslené ako "možno prídem, ak budem mať momentálne chuť."
    Tesne pred seminárom som veľmi zvažoval, či potvrdiť Rudovi Tefelnerovi náš záujem o jeho účasť, najmä, ak sa vyjadril, že nechce chodiť na akcie, ktoré nikam nevedú. Som rád, že som tak neurobil a aj keď v malej skupine, ale o to intenzívnejšie a bezprostrednenjšie sme mohli k tejto téme diskutovať. A som rád, že som osobne spoznal človeka, odborníka, ktorého poznatky, skúsenosti, názory a pripomienky nás posunuli o kúsok ďalej.
    Takže celkom na záver - som presvedčený, že tú zátvorku v nadpise aj s jej obsahom treba zmazať. Že seminár bol vydarený a priniesol to, čo sa od neho očakávalo. Čas ukáže, či cesta, ktorú chceme začať, prinesie ovocie v podobe rozvíjania lezeckých talentov. To, že máme veľa ľudí, ktorí ochotne a nezištne venujú svoj čas práci s lezeckou mlaďou vieme. Patrí im za to vďaka. Len z tejto základne môžu vzísť tí, ktorých talent, chuť a úsilie treba podporovať. Že nebudú všetci výkonnostní lezci, že mnohí dokonca ani nezostanú pri lezení nie je dôležite. Dôležité je, že im ukážeme cestu k športu, cestu k prírode a k zdravému spôsobu života.
Vlado Linek © 1999 - 2023 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30528034