vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia    infocentrum  
 index » shs james  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Utorok 18.06.2024   english version
 Slovenský horolezecký spolok JAMES

Slovenský horolezecký spolok JAMES vznikol 14. 8. 1921. Jeho zakladateľmi boli Mikuláš Mlynárčik, Gusto Nedobrý a Fero Lipták. 

1. SHS JAMES združuje záujemcov o všetky druhy horolezeckých aktivít bez rozdielu národnosti, štátnej príslušnosti, rasy, náboženského a politického presvedčenia. 

2. Poslaním SHS JAMES je chrániť spoločné záujmy svojich členov, aby sa mohli slobodne venovať svojim aktivitám. Ide hlavne o zastupovanie v jednaní so štátnymi a neštátnymi orgánmi a organizáciami, zastupovanie a reprezentáciu v medzinárodných organizáciách, oblasť metodiky, informácií, ochrany prírody a oblasť vrcholového športu. Poslaním SHS JAMES je aj prispievať k ochrane prírodných hodnôt v oblastiach, kde sa horolezecká činnosť vykonáva. 

3. Prirodzeným záujmom členov spolku je rozvíjať svoje horolezecké aktivity s vedomím vlastnej zodpovednosti za svoju činnosť, osvojiť si metodiku a prísne dbať na bezpečnosť pri týchto aktivitách, dodržiavať športové a etické princípy horolezeckej činnosti a rešpektovať zásady ochrany prírody. 

4. Poslaním SHS JAMES je všetkými prostriedkami dbať a starať sa o rozvoj slovenského horolezectva a za týmto účelom najmä:
a/ informuje svojich členov o spôsobe a možnostiach získania a osvojenia si metodiky bezpečného vykonávania horolezeckej činnosti
b/ zabezpečuje učebno - metodickú činnosť
c/ sleduje a pôsobí na rast výkonnostného horolezectva
d/ zabezpečuje činnosť reprezentácie a vrcholového športu vo všetkých nesúťažných a súťažných disciplínach
e/ organizuje športové súťaže republikového významu
f/ vyvíja edičnú, propagačnú a publikačnú činnosť
g/ zostavuje a koordinuje kalendár športových podujatí republikového významu
h/ prostredníctvom poverených zástupcov zastupuje a háji záujmy svojich členov v organizáciách, ktorých je členom
i/ zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách, na medzinárodných podujatiach a udržiava vlastné medzinárodné styky
j/ organizuje tradičné športové a spoločenské podujatia republikového významu.
k/ organizuje výchovu, vzdelávanie a šport pre deti a mládež

Prečo byť členom SHS JAMES

Členom SHS JAMES sa môžeš stať cez horolezecký klub alebo oddiel, ktorý je v spolku registrovaný, alebo sa môžeš zaregistrovať priamo ako individuálny člen. Bez zbytočnej byrokracie sa môžeš prihlásiť aj e-mailom na clenske@james.sk, alebo osobne na sekretariáte spolku v Dome športu, Junácka 6, 82105 Bratislava, kontakt tel. 0911 597705, úradné hodiny každý pondelok a streda 13.00 – 15.00 hod. alebo cez online prihláška - priamo registrovaný člen.

Staneš sa členom jamesáckej rodiny s bohatou tradíciou, rovnakými záujmami a rovnakej krvnej skupiny, ktorá združuje viac ako 6000 záujemcov o horolezecké športy.

Zároveň sa stávaš členom svetového horolezeckého spoločenstva, pretože SHS JAMES je zakladajúcim členom medzinárodnej horolezeckej federácie UIAA.

Ako člen SHS JAMES máš právo pohybu a športovania v horolezeckých terénoch Slovenska aj v chránených územiach v súlade s legislatívou SR pri dodržiavaní dohodnutých obmedzení a platných návštevných poriadkov jednotlivých národných parkov.

V rámci členského príspevku si poistený na krytie nákladov za záchranné akcie Horskej záchrannej služby (HZS) vo všetkých horských oblastiach v pôsobnosti HZS na Slovensku. (pozri “Poistenie)

Máš 50% zľavy na ubytovanie na tatranských chatách, ktorých je SHS JAMES spolumajiteľom (Chata na Zelenom plese, Téryho chata, Zbojnícka chata, Chata pod Rysmi), 25% zľavu na Zamkovského chate, zľavy na niektorých chatách v Alpách. Ako člen spolku máš aj zľavy v niektorých outdoorových obchodoch.

Máš lepší prístup k metodickým materiálom, informáciám o lezeckých oblastiach na Slovensku a vo svete cez naše Informačné a dokumentačné centrum JAMES, informácie sú tiež v spolkovom časopise Horolezec/Jamesák a na našich webových stránkach.

V našej Horolezeckej škole JAMES môžeš absolvovať kurzy s výraznými zľavami. Rovnako sa zaujímavých kurzov môžu zúčastniť Vaše deti. Pozri si materiály Horolezeckej školy JAMES.

Môžeš sa zúčastňovať pretekov v lezení, Tradičného horolezeckého týždňa JAMES, Psotkovho memoriálu, Skialpstret a ďalších zaujímavých akcií organizovaných spolkom. Ak máš záujem o výkonnostný rast a vrcholový šport, pomôžu Ti naše odborné komisie.

Ako člen spolku môžeš aktívne ovplyvňovať jeho činnosť, zúčastňovať sa valných zhromaždení spolku, voliť a byť volený do jeho orgánov. 

Tak neváhaj a vstúp medzi jamesákov!


Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30875176