oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Sobota 25.09.2021  
 Novinky Komisie mládeže

 

Detský lezecký tábor Komisie mládeže SHS JAMES 2009
5. - 12. 7. 2009
V júli 2008 zorganizovala komisia mládeže nultý ročník detského lezeckého tábora v novom zložení komisie. Vtedy sa nedalo hovoriť o celoslovenskom tábore nakoľko sa ho zúčastnili iba deti z Bratislavy a Modry. Zámer bol totiž zorganizovať 3 tábory – jeden pre západ, stred a východ. Takéto sústo bolo ale na prvý rok asi priveľké.
22.07.2009 11:00 10865x
Seminár o rozvoji lezeckej mládeže
1. 11. 2008
Vo sviatočný termín 1. 11. 2008 sa v Banskej Bystrici v lezeckom centre Pavúk uskutočnil seminár o rozvoji lezeckej mládeže, ktorý pripravila komisa mládeže SHS JAMES. Zúčastnilo sa ho neuveriteľných 21 ľudí, z čoho vidieť, že je v našom spolku dostatok ľudí, ktorí majú záujem pracovať s mládežou.
07.11.2008 11:30 5545x
Tábor mládeže SHS JAMES - Manín 2008
12. - 19. 7. 2008
V termíne 12. - 19. 7. 2008 prebehol v autokempingu pri Považskej Teplej prvý oficiálny tábor mládeže organizovaný Komisiou mládeže SHS JAMES. Bol určený pre lezúce deti a mládež zo západného Slovenska.
11.08.2008 22:00 10785x
Kompetencie a náplň práce komisie mládeže a komisie pretekov v lezení SHS JAMES
V súvislosti s diskusiou o pretekoch Slovenského pohára mládeže v Zlatých Moravciach, materiálu Tomáša Greksáka a Zdenky Bírovej ku komisii mládeže, musím upresniť niektoré veci, lebo je v tom dosť šumov a nedorozumení aj medzi členmi a vedeniami komisií.
30.04.2008 16:05 5409x
Komisia mládeže SHS JAMES
Na úvod sa chcem ospravedlniť ľuďom, ktorí už pred dlhším časom ponúkli svoj potenciál na prácu v tejto oblasti, že som sa tak dlho nevedel dostať k rozbehnutiu prvých krokov ku kreovaniu novej komisie mládeže SHS JAMES. Asi najviac Radimovi Kovaříkovi, ktorý prejavil nielen záujem, ale zaslal mi aj svoje postrehy a návrhy.
21.02.2008 14:00 4822x

 41 - 45 / 45     5 / 5 


 Zloženie Komisie mládeže


kontakt:
mladez@james.sk

predseda: Jana Oravcová

členovia: Lenka Antalíková, Peter Bača, Erik Balog, Anna Čaplická, Marko Mižičko, Miloš Němý, Eva Schöneckerová Kováčová

externí spolupracovníci: Milan Koša, Juraj Kvasnica, Marek Radovský, Miroslav Smutný, Andrej Sýkora

 Adresár Komisie mládeže


Vlado Linek © 1999 - 2021  28942199