oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Seminár o rozvoji lezeckej mládeže
07.11.2008 11:30 | 5602x |
1. 11. 2008  

Vo sviatočný termín 1. 11. 2008 sa v Banskej Bystrici v lezeckom centre Pavúk uskutočnil seminár o rozvoji lezeckej mládeže, ktorý pripravila komisa mládeže SHS JAMES. Zúčastnilo sa ho neuveriteľných 21 ľudí, z čoho vidieť, že je v našom spolku dostatok ľudí, ktorí majú záujem pracovať s mládežou.


Plniaca sa prezenčná listina ma príjemne prekvapila už dva týždňe pred seminárom, kedy hneď po uverejnení oznamu sa prihlásilo 5 ľudí. O to väčšiu motiváciu a časový zhon som mal ohľadne spracovania tak širokej témy ako je rozvoj mládeže. Hneď v úvode preto chcem poďakovať Mgr. Andymu Kolárikovi za poskytnuté materiály a konzultáciu a takisto aj Mgr. Miši Bednárikovej, u ktorej som ešte narýchlo konzultoval psychologické faktory športu. Do programu bola zaradená ešte aj prenáška o regenerácii, ktorá mala pôvodne odznieť z úst Mgr. Ani Linekovej. Aňa však mala počas sviatkov nejaké rodinné povinnosti a nakoniec sa ukázalo, že by sme to aj tak neboli stihli, takže o regenerácii niekedy inokedy;-). Poobede sa však s nami podelil o svoje dlhoročné skúsenosti predseda komisie pretekárskeho lezenia Jirko Švub.

Svoju prezentáciu som rozdelil do 8 blokov (vrátane neodprenášanej regenerácie):
1. Nábor, výber talentov
2. Rozvojové obdobia u detí a mládeže
3. Špecifiká práce s deťmi
4. Motódy rozvoja (kedy? koho? akou formou?)
5. Psychologické aspekty práce s deťmi
6. Úvod do tréningu
7. Regenerácia
8. Organizácia lezckých krúžkov


Podľa rozsahu je vidieť, že na seminári, ktorý trval okolo 7 hodín, sa nedá ísť v jednotlivých témach moc do hĺbky. Seminár bol preto zameraný skôr na komplexný a všeobecný pohľad na rozvoj mládeže. Snažil som sa vybrať princípy rozvoja a faktory, ktoré platia rovnako v rekreačnom športe aj vo vrcholovom, a tak sa dotknúť čo najširšej cieľovej skupiny.

Výsledkom seminára bol nielen teoretický náhľad na rozvoj mládeže, ale aj demonštrácia toho, že sú na Slovensku ľudia, ktorý majú záujem s mládežou pracovať. Na seminári som preto sľúbil, že na základe konkrétnych požiadaviek a podnetov, rád spracujem jednotlivé témy zo seminára, ale aj iné témy, do väčšej hĺbky. Pre slovenské lezenie je dôležitá mladá krv, preto je dôležité, nie len aby bolo dosť lezúcich detí, ale aby sa im aj mal kto kvalitne venovať.


Budúci rok plánuje komisia mládeže zorganizovať 2 väčšie podujatia. Hlavným by mal detský lezecký tábor, ktorý bude začiatkom júla na Kaľamárke (spoločný pre všetky deti z celého Slovenska, počet detí neobmedzený) a druhým by mal byť ďalší seminár. Podľa prvých podnetov by sa jednalo o akúsi “konferenciu hier”, kde by sa prezentovali jednotlivé metódy práce s deťmi, lezecké aj nelezecké hry, využiteľné počas lezeckých krúžkov a táborov.

V závere ďakujem všetkým zúčastneným a tým, ktorí mi s prípravou prednášky pomáhali, menovite: Jirkovi Caballo Švubovi a klubu CCCBBB, predsedovi spolku Igorovi Kollerovi, vzdelávacej firme Project Outdoor za zapožičanie techniky a už spomínaným odborným spolupracovníkom Ani, Andymu a Miši.

Akékoľvek námety, názory, pripomienky, vylepšenia a otázky smerujte pokojne na mňa.

Tomaso Greksák – predseda komisie mládeže SHS JAMES


Pozvánka

Pozývam vás na seminár organizovaný komisiou mládeže SHS JAMES dňa 1. 11. 2008 na lezeckú stenu Pavúk v Banskej Bystrici, zameraný na prezentáciu a porovnanie metód rozvoja lezeckej mládeže. Cieľom je priblížiť odborné a zaužívané postupy práce s lezeckou mládežou ľudom, ktorí majú záujem sa mládeži venovať a viesť ju. Seminár by mal slúžiť aj ako osnova pre ďalšie podobné stretnutia, kde by sa mohli zdieľať už aktuálne a praktické skúsenosti, nové postupy, metódy a aktivity. Seminár bude formou prezentácie teoretických téz a praktickej časti, kde si budete môcť v praxi vyskúšať odprezentovnú teóriu. Prezentovať bude Tomáš Greksák, predseda komisie mládeže, po odbornej príprave s Andrejom Kolárikom, absolventom Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského. V diskusii sa s vami podelí o svoje skúsenosti s prácou s deťmi a aj samotným tréningom Jirko Švub, dlhoročný predseda komisie pretekárskeho lezenia SHS JAMES.

Občerstvenie a cestovné členom komisie, jej spolupracovníkom a zúčastneným osobám z klubov a oddielov SHS JAMES hradí komisia mládeže. Prípadná účasť detí a ďalších záujemcov na ich vlastné náklady. Prihlásiť sa treba nejneskôr do 25. 10. 2008 na e-mailovú adresu tomaso@euroweb.sk.

Program

8:30 – 9:00  Privítanie a úvod
9:00 – 10:30 Úvod do problematiky (Rozvojové obdobia, pedagogika práce s deťmi)
10:30 – 10:40 Prestávka
10:40 – 12:00 Kritické body rozvoja lezeckej mládeže (metódy rozvoja, psychologické faktory, organizácia lezeckých krúžkov)
12:00 – 13:00 Obed
13:00 – 14:30 Rozvoj pohybových zručností a úvod do tréningu (zásady tréningu, adaptácia + regenerácia, základné metódy rozvoja sily a vytrvalosti)
14:30 – 15:30 Diskusia
15:30 – 15:40 Prestávka
15:40 – 17:00 Praktická časť (práca s deťmi a ich rozvoj v praxi)
Vlado Linek © 1999 - 2022  29242254