mesto Vysoké Tatry
SHS JAMES JAMES Slovakia Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop     ČHS   IFSC   UIAA   Vysoké Tatry Nedela 21.04.2024
 Infocentrum
INFORMAČNÉ A DOKUMENTAČNÉ CENTRUM JAMES 

IDC JAMES, informačné a dokumentačné centrum, vzniklo v apríli v roku 1995, vďaka dobrej myšlienke a entuziazmu. Myšlienkou IDC bolo od začiatku poskytnúť členom spolku prístup k literatúre a ale aj k iným informačným zdrojom. Pri vzniku boli základom knižného fondu dary súkromných zbierok kníh I. Kluvánka, I. Diešku. M. Šajnohu, T. Šurku, P. Lazara. Odvtedy ubehlo veľa času a IDC malo svoje dobré aj horšie roky. Stále však existuje a pomaly sa rozrastá.
Dnes je vo fonde 1107 titulov a stále aj vďaka Vám pribúdajú.  Sú v ňom knihy s historickým významom, napr. publikácie ešte z konca 19. storočia, horolezecká beletria, obrazové publikácie, monografie, atd'. Osobitnou kategóriou je sprievodcovská literatúra o horských a lezeckých oblastiach celého sveta. Krátko po začatí činnosti IDC sa ukázalo, že práve o tento druh literatúry je najväčší záujem. IDC permanentne doplňuje knižný fond,  nákupom, výmenou, ale stále aj darmi. Zvýšená pozornosť sa venujem práve získavaniu sprievodcov, ktorých je vzhľadom k finačným množnostiam IDC stále veľmi málo.

Ďalšou významnou oblasťou IDC je sledovanie horolezeckých periodík. Sleduje sa spektrum domácich a zahraničných časopisov. Časť z nich sa priebežne analyticky spracováva, pričom vzniká databáza bibliografických údajov, ktorá dnes obsahuje už takmer 3000 bibliografických záznamov.

Čo sa týka financovania IDC, každému je jasné, že nie je zadarmo a jeho prevádzka niečo stojí (mzda pracovníčok, nákupy do fondov, softvérové vybavenie, kancelárska technika a materiál, poštovné), príjmy sú vyslovene symbolické. Vďaka finačnej podpore SHS JAMES však môže IDC ďalej existovať a rozširovať knižný fond.

V IDC nájdete
- horolezeckí sprievodcovia 
- metodická literatúra
- literatúra faktu
- obrazové publikácie a iné
- mapy
- slovenské časopisy:
Jamesák, Krásy Slovenska, Vysoké Tatry
- zahraničné časopisy: Montana, Climbing, Rock & Ice, Góry i Alpinizm, Deutscher Alpenverein, Rotpunkt, Klettern,  Pyreneica a i.

Kontakt

Vlado Linek, 0903775564
idc@james.sk


© Vlado Linek 1999 - 2007 SHS JAMES JAMES SLOVAKIA Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop ISSN 1335-390X 30755904