mesto Vysoké Tatry
SHS JAMES JAMES Slovakia Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop     ČHS   IFSC   UIAA   Vysoké Tatry Nedela 21.04.2024
 Redakcia

Partneri časopisu Horolezec 
       

Odborný, metodický a informačný časopis Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Vydáva JAMES Slovakia s.r.o., štyrikrát ročne.

Ročník: LIII
Redakcia: Vlado Linek – vedúci redaktor, Aďo Capko, Ivan Capko, Monika Paulíková, Oliver Vysloužil, stáli spolupracovníci – Pepe Piechowicz, Michal Kleslo (Česká republika)
Grafická úprava: Marek Paulík
Príspevky posielajte na adresu: Vlado Linek, Za kasárňou 8, 831 03 Bratislava, vlado@linek.sk
Inzercia: Vlado Linek, vlado@linek.sk, 0903 775564, cenník inzercie 
Tlač: Alfaprint, Martin 
Index: 49 254, ISSN 1335-3896 
Kontakt: JAMES Slovakia, s. r. o., Junácka ul. 6, 832 80 Bratislava, james.slovakia@james.sk
Predplatné: online, poštou

Jamesák online

joshtree.jpg (46961 bytes)
Ota Bajanu hodnotí pri preleze liepaku STEM GEM BOULDER v Joshua Tree návšteva z Marsu.


© Vlado Linek 1999 - 2007 SHS JAMES JAMES SLOVAKIA Jamesák Horoškola Infocentrum Eshop ISSN 1335-390X 30755807