vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  dôležité linky    galéria    klasifikácia    počasie    sprievodca    umelé steny    najčítanejšie články  
 index » rozličné » najčítanejšie články  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Piatok 01.03.2024   english version
 RYSY – finančná situácia
05.05.2011 09:00 | 23918x |
  

V poslednom čísle Horolezca sme uverejnili článok o finančnej situácii výstavby Chaty pod Rysmi. Teraz ho uverejňujeme aj na našom webe, kde je doplnený o menný zoznam ľudí, ktorí výstavbu podporili kúpou mimoriadnej členskej známky SHS JAMES.

Ako si budete môcť prečítať, pomoc Chate pod Rysmi ja viac ako aktuálna. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli, i tým, ktorí ešte pomôžu.

  
 

Keď sme koncom októbra 2010 uzavreli prvý rok výstavby Chaty pod Rysmi, najväčšie obavy sa spájali s prezimovaním rozostavanej chaty a prípadným pádom lavíny. Dnes máme prvý jarný deň, a aj keď to v horách zďaleka neznamená koniec zimy, snáď sa už situácia so snehom výrazne nezhorší. Klopem na drevo, aby som to nezakríkol. Snehu bolo hore túto zimu relatívne málo a chata ho prestála v pohode, ako to vidieť aj na obrázku. Čas do polovice júna ubehne veľmi rýchlo a okamžite budú najväčším problémom financie. Aj z tohto dôvodu, aj pre otázky k mimoriadnym členským známkam SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi, sa bližšie pozrieme na oblasť financovania výstavby Chaty pod Rysmi.
Ako už bolo veľakrát napísané, výstavbu Chaty pod Rysmi by sme nemohli realizovať v tomto rozsahu bez štátnej dotácie na tento účel. Keď sme mali začiatkom minulého roku v rukách realizačný projekt stavby, ale vlastne už dávno predtým, sme vedeli, že štátne dotácia nepokryje celé náklady výstavby a spoluvlastníci chaty, Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok JAMES, budú musieť hľadať ďalšie finančné zdroje vrátane svojich vlastných. Nebolo jednoduché zhodnúť sa na tom, že keď sa už takáto stavba realizuje, treba ju urobiť čo najlepšie, pretože je to jedinečná príležitosť a chata sa nestavia ani na desať, ani na dvadsať rokov.
Rozpočet stavby je 516 805 €, štátne dotácia z roku 2006 bola vo výške 254 365 €. Táto suma už nevystačila ani na posledné veľké faktúry od generálneho dodávateľa stavby na jeseň minulého roku. KST a SHS JAMES museli pri ich úhrade siahnuť na vlastné spolkové rezervy. Pritom základným princípom výstavby chaty je skutočnosť, že spoluvlastnícke pomery na novopostavenej chate sú 60% KST a 40% SHS JAMES a v týchto pomeroch sa každý spoluvlastník bude podieľať na nákladoch. Všetky verejné zdroje, ako napr. štátna dotácia, ale aj prípadné príspevky od sponzorov, sú pokladané za spoločné zdroje v pomere spoluvlastníckych pomerov bez ohľadu na to, kto sa podieľal na ich získaní. Každý spolok si okrem toho na svoj spoluvlastnícky podiel na výstavbe zháňa aj vlastné zdroje, medzi ktoré patrí napr. už spomínaná mimoriadna známka SHS JAMES, ale ak dary či príspevky od partnerských organizácií, ako bol napr. dar Českého horolezeckého zväzu ako partnera SHS JAMES.

Doterajšie náklady na výstavbu Chaty pod Rysmi sú 333 154,17 € v týchto položkách:
Územné a stavebné konanie v rokoch 2007 až 2009    ......................................         1 287,91 €
Realizačný projekt stavby ..................................................................................        2 171,00 €
Náklady na verejné obstarávanie dodávateľa stavby a leteckej dopravy ...........             460,00 €
Stavebné práce STAVUNION-u a stavebný materiál ........................................     206 739,04 €
Letecká doprava TECH-MONT .........................................................................   119 207,30 €
Stavebný dozor ...................................................................................................        1 900,00 €
Nádrž na vodu .....................................................................................................       1 288,92 €
Inzercia a poďakovanie sponzorom v Športe .....................................................             100,00 €

Po odrátaní štátnej dotácie museli spoluvlastníci uhradiť z vlastných zdrojov náklady vo výške 78 789,17 €, z toho 60% KST 47 273,50 € a 40% SHS JAMES 31 515,67 €. Každý spolok má ešte svoje náklady v súvislosti s organizáciou výstavby, a keďže náš spolok má na starosti celú výstavbu a vedenie účtovných záležitostí a náš člen Ladislav Gancarčík je aj predsedom stavebného výboru a spolu so mnou sa v najväčšej miere podieľa na všetkých prácach okolo výstavby, sú aj tieto náklady nie celkom malé, hoci súvisia s bežnými výdavkami na cestovanie, rôzne nevyhnutné poplatky či výroba mimoriadnych známok. Tieto výdavky sú 791,29 € a nie sú v nich zahrnuté žiadne odmeny,  poštovné či prevádzkové náklady sekretariátu SHS JAMES, hoci za posledné štyri roky bol ich podiel bezpochyby značný. Spolu boli teda výdaje SHS JAMES vo výške 32 306,96 €. Našťastie vďaka porozumeniu našich členov a sympatizantov je príjem z predaja mimoriadnych členských známok 5 457,00 € a dar Českého horolezeckého zväzu zo zbierky spred desiatich rokov 3 700 €. Náklady spolku sa tak znížili na zatiaľ konečných 23 149,96 €. Tu by som chcel zdôrazniť, že hlasy o príspevkoch na súkromný majetok sú celkom neopodstatnené. Sú to príspevky a dary na náš vlastný spolkový majetok a ak by sme sa pozreli do histórie výstavby horských chát, vždy to boli združené príspevky vrátane darov či verejných zbierok.
Tento rok je teoreticky na dostavbu Chaty pod Rysmi potrebných ešte 183 650 €, pravdepodobne to v skutočnosti bude o nejakých desaťtisíc menej, znížiť náklady ešte stále môžu aj sponzori stavebného materiálu. Aj tak treba rátať, že podiel SHS JAMES bude okolo 65 000 €. Pevne verím, že sa nám podarí zohnať zdroje od väčších sponzorov, ale chatu tohto roku dostaviame, aj keby bolo nevyhnutné zobrať si na tento účel úver. Samozrejme, to by bolo krajné riešenie, ktoré by sme museli urobiť tak, aby sme neohrozili základné fungovanie spolku. V tejto súvislosti je dôležitá skutočnosť, že od januára tohto roku KST a SHS JAMES priamo spravujú tatranské chaty, ktorých sú spoluvlastníkmi. Má to niekoľko výhod, v prvom rade úplne transparentné financie, ktoré budú v našom rozpočte a kde spolok dlhé roky vedie účtovníctvo tak, aby všetci vedeli o každom cente. Budeme bez problémov vedieť odpovedať, kde sa financie z nájomného z chát použili a ich využitie bude oveľa efektívnejšie pre obidva spolky. Ak však budeme musieť pri dostavbe Chaty pod Rysmi použiť väčší objem prostriedkov z vlastných zdrojov, budeme musieť zabezpečiť ich návratnosť práve z príjmov z nájomného z tatranských chát a teda budeme musieť menej investovať do ich údržby a vylepšovania. Takže každý, kto prispieva na financovanie výstavby Chaty pod Rysmi, nepriamo prispieva aj na rozvoj našich ostatných tatranských chát.
Na záver sa chcem poďakovať všetkým, ktorí pomáhajú pri stavbe Chaty pod Rysmi, Českému horolezeckému spolku, jeho členom a českým horolezcom za ich významný príspevok, všetkým, ktorí pomáhajú zakúpením mimoriadnej členskej známky SHS JAMES. Vďaka patrí materiálovým sponzorom:

Xella Slovensko s.r.o., Šaštín-Stráže, www.xella.sk, materiál Ytong, dar v hodnote 16 400 €
Rheizink Sk s.r.o., Bratislava, www.rheizink.sk, krytina a fasáda, zľava v hodnote 7 750 €
Schiedel Slovensko s.r.o., Trenčín, www.schiedel.sk, komín, zľava v hodnote 1 000 €
EKOCLIM s.r.o., Poprad, www.ekoclim.eu, krov, zľava v hodnote 1 900 €
AB TEAM s.r.o., Žiar nad Hronom, www.abteam.sk, okná, zľava v hodnote 7 750 €
Stavunion s.r.o., Tatr. Lomnica, www.j-interier.sk, interiér chaty, zľava v hodnote 9 500 €

Čaká nás tohto roku ešte veľa práce, zháňania financií, rokovaní a iste aj stresov. Dôležitý je ale výsledok. Verím, že sa nájde dosť ľudí, firiem a inštitúcií, ktorým Chata pod Rysmi nie je ľahostajná a vďaka ktorým budeme môcť koncom októbra tohto roku odovzdať vynovenú chatu tým, pre ktorých toto všetko robíme - turistickej a horolezeckej verejnosti.

Mimoriadne členské známky SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi

V lete 2010 tieto známky vytlačila zvolenská firme ŠVANDA DESIGN naozaj za sponzorskú minimálnu cenu. Aj takto pomohla samotnej chate, ešte raz vďaka, Noro! Známky v hodnote 5.-, 10.-, 20.- a 50.- € je možné objednať mailom na sekretariáte SHS JAMES office@james.sk. Po objednávke známky či známok vo zvolenej hodnote je potrebné finančnú sumu poukázať na účet spolku vo VÚB banke číslo účtu 6233112/0200, var. symbol 20102011 (to sú roky výstavby chaty), a po pripísaní sumy na účet budú známky zaslané poštou. Kluby si môžu známky objednať aj spoločne, keď je to možné, prosíme aj menný zoznam darcov. Známky sa dajú priamo kúpiť na sekretariáte spolku a na Chate pod Rysmi. Známky boli a budú k dispozícii aj na veľkých spolkových akciách, festivaloch a podobne. Priatelia z Českej republiky si môžu známky objednať aj na Českom horolezeckom zväze a sumu uhradiť na jeho účet, aby nemuseli robiť drahý bankový prevod na Slovensko. Informácie a presný postup nájdete na webe ČHS www.horosvaz.cz, priamy link. Mnoho našich českých členov používa pri objednaní známok aj cestu zaslania finančného obnosu v dobre zalepenom doporučenom dopise na adresu SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava, SR.

V prílohe uverejňujeme menný zoznam priaznivcov Chaty pod Rysmi, ktorí si zakúpili mimoriadne známky na podporu jej výstavby. V exceli sú spracované známky zo sekretariátu spolku, zoznamy priamo z Chaty pod Rysmi z minulého roku sú naskenované. Niektorí darcovia sú aj anonymní. Snažíme sa viesť zoznamy čo najprecíznejšie, ale aj tak sa môže stať, že tam niekto chýba, tak sa v takomto prípade, prosím, ozvite na sekretariát SHS JAMES.

A posledná správa je od Viktora Beránka, ktorý organizuje pomoc chate v sponzorskej akcii „Miesto na peci – meno na peci“, ktorej priorotou je stavba parádnej kachlovej pece. Podrobnosti nájdete na webe www.chatapodrysmi.sk. Do 28. 4. 2011 sa takto vyzbieralo 4232,06 €! Tak ešte raz všetkým veľké poďakovanie!

Igor Koller

predané známky
Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30661762