vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  dôležité linky    galéria    klasifikácia    počasie    sprievodca    umelé steny    najčítanejšie články  
 index » rozličné » najčítanejšie články  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Piatok 01.03.2024   english version
 Stanovisku k úhynu kamzíkov a skialpinizmu v TANAP-e
24.04.2009 15:05 | 23256x |
24. 4. 2009  

Skialpinistická a horolezecká verejnosť s rozhorčením už niekoľko týždňov sleduje dezinformačnú kampaň ohľadne úhynu kamzíkov začiatkom marca vo Vysokých Tatrách a obviňovanie skialpinistov za túto smutnú zvieraciu tragédiu zapríčinenú v prvom rade extrémnymi poveternostnými podmienkami a vysokou snehovou pokrývkou. Aj ďalšie udalosti v súvislosti s uzáverou skialpinistickej sezóny v TANAP-e ukazujú, že v tejto oblasti je množstvo problémov. SHS JAMES vydal k tejto záležitosti tlačové vyhlásenie, ktoré je výsledkom niekoľko týždňovej práce mnohých ľudí.

Zároveň sme listami oslovili televíziu TA3 so žiadosťou o nápravu, ospravedlnenie, objektívne informácie v tejto veci a poskytnutie adekvátneho priestoru na vysvetlenie problematiky našej verejnosti. Listom sme tiež oslovili Štátne lesy TANAP-u a Správu TANAP-u, kde rovnako upozorňujeme na otázku objektívnosti informovania o úhyne kamzíkov zo strany pracovníkov týchto organizácií, ale predovšetkým ponúkame spoluprácu na riešení problematiky skialpinizmu vo Vysokých a Západných Tatrách a na novelizácii či doplnení Návštevného poriadku TANAP-u.

Igor Koller, predseda SHS JAMES


Tlačová správa SHS JAMES, 24. 4. 2009

Stanovisko k ohrozovaniu a zabíjaniu kamzíkov skialpinistami v TANAP

Od začiatku marca toho roku máme možnosť v masmédiách sledovať narastajúce útoky proti skialpinistickému športu, najmä jeho nepretekárskej forme, ktorú na Slovensku zastrešuje Slovenský horolezecký spolok JAMES  (ďalej SHS JAMES).

Dezinformačná kampaň vznikla na základe tlačovej správy ŠL Tanapu z 2. marca 2009, kde sa konštatuje úhyn troch kamzíkov za jeden víkend. Ako hlavná príčina úhynu je uvedené vysilenie vyvolané v tom čase dlhodobo pretrvávajúcimi extrémnymi zimnými podmienkami, najmä vysokou vrstvou snehovej pokrývky. Skialpinisti boli v tejto správe spomenutí ako možný rizikový faktor, aj to bez uvedenia akýchkoľvek dôkazov.

Napriek tomu boli skialpinisti  vo viacerých médiach tendenčne obvinení ako jedna z hlavných príčin úhynu kamzíkov. V spravodajstve TA3 zo dňa 12. 4. 2009 boli skialpinisti jednoznačne spojení     so zabíjaním kamzíkov, ako je to priamo uvedené v názve reportáže na webe TA3. Samotná reportáž okrem tejto hrubej lži obsahuje navyše aj viacero vecných omylov (napr. ako "skialpinisti" porušujúci návštevný poriadok boli verejnosti predstavení snowboardisti lyžujúci v časti Mlynickej doliny vyhradenej pre skialpinizmus a pod.). V tomto prípade zjavného neobjektívneho a nepravdivého informovania verejnosti nemáme inú možnosť ako požiadať televíziu TA3 o nápravu, ospravedlnenie a uvedenie pravdivých skutočností k tejto záležitosti.

Pre objasnenie úhynu kamzíkov v jednej relatívne malej časti Vysokých Tatier musíme uviesť, že pásmo lesa, kde kamzíky vytláčalo dlhodobo nepriaznivé počasie, nie je priestorom pre vykonávanie skialpinizmu. Navyše tri týždne pred samotným úhynom kamzíkov boli prírodné podmienky pre vykonávanie skialpinizmu (počasie a lavíny) obzvlášť nepriaznivé a kto aj bol v tej dobe v oblasti Vysokých Tatier, tak nemal prakticky možnosť realizovať akúkoľvek skialpinistickú túru. Preto pohyb skialpinistov vo vysokohorskom teréne bol v tom čase minimálny a stret s kamzíkom v miestach a ich okolí, kde boli nájdení, nanajvýš nepravdepodobný. Už len vzhľadom na tieto skutočnosti sa príčiny uhynutia kamzíkov nemôžu spájať so skialpinizmom. Viac úhynov kamzíkov, pred ani po tejto udalosti, nebolo nikým spozorované. Nevidíme preto dôvod spájať úhyn kamzíkov s iným faktorom ako s náročnými snehovými a poveternostnými podmienkami, ktoré v tom čase vládli vo Vysokých Tatrách.

SHS JAMES cestou svojej komisie ochrany prírody, ale aj komisiou skialpinizmu, celou organizačnou štruktúrou a metodickými odborníkmi, nepretržite rieši problematiku ochrany prírody súvisiacu s  vykonávaním horolezeckého športu. Spolupracujeme pri tom s viacerými štátnymi aj mimovládnymi ochranárskymi organizáciami a máme vydaný vlastný Kódex ochrany prírody. S úžasom a veľkým prekvapením preto sledujeme stupňujúcu sa kampaň, ktorá je postavená na neoverených skutočnostiach, viacerých odporujúcich a tendenčne vykonštruovaných tvrdeniach, ktoré poškodzujú dobré meno horolezeckého športu a nášho spolku.
Dlhoročné skúsenosti našich  odborníkov a množstvo pozorovaní v teréne potvrdzujú, že pri primeranom správaní nepôsobí človek v prírode deštrukčne. Máme dostatok dôkazov o tom, že kamzík vníma normálne sa správajúceho skialpinistu alebo lyžiara ako súčasť prírodného prostriedia a tvora, ktorý ho neohrozuje. Verejnosti radi predstavíme dokumentáciu potvrdzujúcu tieto tvrdenia. Ak by sme chceli hľadať súvislosť medzi množstvom horolezcov, turistov a skialpinistov v TANAP-e a napr. počtom kamzíkov, dospeli by sme k prekvapujúcim zisteniam. Práve v čase po roku 1989, keď došlo k veľkému úbytku kamzíkov, sa návštevnosť TANAP-u mnohonásobne znížila. Dnes, keď sa návštevnosť Vysokých Tatier pomaly zvyšuje a pribúda aj skialpinistov, zvyšujú sa aj počty kamzíkov. Vôbec nechceme tvrdiť, že je medzi týmito počtami priama úmera, aj keď o niektorých pozitívnych vplyvoch môžeme uvažovať, ale je jasné, že negatívny vplyv na kamzíky mali iné faktory, a nie zvýšená alebo znížená návštevnosť vysokohorského prostredia. Na druhej strane existuje odborne nepodložená približne 30 - 40 ročná fikcia o negatívnom pôsobení horolezcov a skialpinistov na kamzíky, ktorá sa vytvorila okolo hromadného úhynu kamzíkov v Žiarskej doline. Obávame sa, že i z tohoročného prípadu úhynu kamzíkov by časom mohla vzniknúť ďalšia nepodložená legenda o škodlivom vplyve človeka - turistu, horolezca, skialpinistu na prírodu. A proti takejto možnosti sa musíme rozhodne brániť.

S ochranárskymi organizáciami vrátane ŠL TANAP-u a Správy TANAP-u sme v trvalom kontakte. Všeobecne je známe, že SHS JAMES sa od roku 2004 intenzívne zapájal do prípravy nového Návštevného poriadku TANAP-u a že už pred rokmi bol vzájomne prediskutovaný návrh ako racionálne usmerniť skialpinizmus na území TANAP-u tak, aby sa konečne vyriešili mnohé problémy spojené so skialpinizmom v TANAP-e v prospech ochrany prírody i tohto krásneho a dynamicky sa rozvíjajúceho športu. Nie našou vinou tento materiál stále nenadobudol účinnosť, preto by sme mali spojiť všetky sily, aby sa tak stalo v čo najkratšej dobe, lebo je to nanajvýš potrebné.

Igor Koller, predseda SHS JAMES
Vladimír Linek, predseda komisie ochrany prírody SHS JAMES
Marta Furdíková, predsedkyňa komisie skialpinizmu SHS JAMES
Stanislav Melek, inštruktor skialpinizmu a horolezectva SHS JAMES
Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30661756