vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenie    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » ochrana prírody  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Pondelok 27.05.2024   english version
 Výnimka pre Manín, Kostolec, Bosmany a Prečín
19.05.2023 10:00 | 6741x |
  

Okresný úrad v Trenčíne, odbor starostlivosti o životné prostredie, povoľuje vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup v území NPR Manínska tiesňava, PR Kostolecká tiesňava, PP Bosmany a PP Prečínska skalka. Výnimka platí do 31. 12. 2027.

1. Horolezeckú športovú činnosť sa povoľuje vykonávať len v presne určených častiach chránených území v rozsahu a s časovým obmedzením nasledovne:

NPR Manínska tiesňava

Veľký Manín
Posledná - celoročne
Skala nad lúkou - celoročne
Gastonka - celoročne
Stena černokňažníkov - celoročne
Gotická stena - spodná časť - celoročne
Gotická stena - horná časť - od. 15. 6. do 31. 12.
Pekelná stena - od. 15. 6. do 31. 12.

Malý Manín
Manínska stráž - východná stena - celoročne
Verdon - steny č. 13 -19 (podľa Horolezeckého sprievodcu D. Pauera z r. 2000) - celoročne
Ostrá - celoročne
Manínska stráž - západná stena - od. 15. 6. do 31. 12.
Slnečné steny - od. 15. 6. do 31. 12.
Stratené veže - od. 15. 6. do 31. 12.

PR Kostolecká tiesňava
Rebro č. II a III - celoročne
Kostolecký pilier - od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecký dom - od. 15. 6. do 31. 12.
Kostolecké rebro č. I - od. 15. 6. do 31. 12.

PP Bosmany
Horolezecká činnosť povolená od 15. 6. do 31. 12.

PP Prečínska skalka
Horolezecká činnosť povolená celoročne

2. Výnimka sa povoľuje len pre členov horolezeckého spolku SHS JAMES a členov horolezeckých organizácií UIAA, ktorí sa musia na požiadanie stráže prírody preukázať platným členským preukazom. Výnimka je platná 5 rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, (do 30. 4. 2023).

3. Žiadateľ zabezpečí, aby všetci návštevníci, ktorí budú vykonávať horolezeckú činnosť v povolených lokalitách boli oboznámení s plným znením výnimky.

4. Žiadateľ zabezpečí osadenie informačných tabúľ na jednotlivých lokalitách s názvom objektu a podmienkach výnimky.

5. Zakázané je nočné lezenie a lezenie za súmraku.

6. Prístup na lokalitu bude po existujúcom chodníku.

7. Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové a zlanovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.

8. Členovia stráže prírody, ktorí sa preukážu platným preukazom a odznakom stráže prírody môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tohto rozhodnutia v zmysle §75 ods.l písm. b) zákona.

9. V prípade zahniezdenia vtákov na lezeckých cestách s celoročným povolením lezeckej činnosti sú držitelia výnimky povinní na pokyn pracovníkov Správy CHKO Strážovské vrchy tieto lezecké cesty označiť a nerealizovať výnimku v hniezdnom období.

10. Povolením tejto výnimky zostávajú nedotknuté ustanovenia o druhovej ochrane, ako i ostatné ustanovenia zákona.

11. V zmysle § 89 ods. 2 písm. c) zákona, výkon činnosti povolenej rozhodnutím možno na návrh účastníka predlžiť, ak účastník konania požiada o predĺženie najmenej 30 dní pred ukončením jeho platnosti.

kompletné znenie výnimky


Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30824575