vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenie    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » ochrana prírody  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Pondelok 27.05.2024   english version
 Nová výnimka pre Melichovu skalu a Vodopád Bystrého potoka
18.01.2018 09:00 | 5757x |
  

Máme predĺženú výnimku na lezenie na Melichovej skale a novú výnimku na ľady Vodopádu Bystrého potoka.

Podmienky na vykonávanie horolezeckej činnosti

1. Výnimkou sa povoľuje vykonávanie horolezeckej čínnosti na lokalitách NPP Vodopád Bystrého potoka a PP Melichova skala len členom SHS JAMES a zahraničným organizovaným horolezcom, ktorí  na požiadanie stráže prírody sú povinný  túto príslušnosť  preukázať platným členským preukazom.
2. Na PP Melichova skala pri odisťovaní horolezeckých ciest používať natrvalo osadené nerezové nity.
3. Na NPP Vodopád Bystrého potoka horolezeckú činnosť možno vykonávať len v čase od 1. 11. do 31. 3. bežného roka a to len v prípade bezpečného vyľadnenia.
4. V NPP Vodopád Bystrého potoka nesmú byť robené akékoľvek zásahy do prirodzeného toku potoka a nesmie dochádzať k úmyselnému odkláňaniu potoka.
5. Na prístup na lokality využívať existujúce chodníky.
6. V NPP Vodopád Bystrého potoka a PP Melichova skala a okolí nezakladať ohniská a neznečisťovať okolie odpadkami.
7. Zabezpečiť výrobu informačných tabúľ s názvami jednotlivých chránených území a podmienkami vykonávania horolezeckej činnosti. Umiestnenie a osadenie tabúľ prekonzultovať a odsúhlasiť so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky, Šprávou CHKO Poľana.
8. Maximálny počet osôb súčasne vykonávajúcich horolezeckú činnosť v PP Melichova skala je 10 osôb.
9. V príprade, že členovia SHS JAMES zaregistrujú porušovanie zákona alebo podmienok výnimky bezodkladne túto skutočnosť oznámiť Správe CHKO Poľana.

Platnosť rozhodnutia je časovo obmedzená do 31. 12. 2020.
Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30824591