Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky    pre členov  
  chata pod rysmi    chata pri zelenom plese    ostatné chaty    počasie na chatách  
 index » chaty » chata pri zelenom plese  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Štvrtok 25.02.2021   english version
 Výberové konanie na chatárov tatranských chát
09.09.2010 15:00 | 15124x | komentár: 28x
Chatári sa nemenia  

Posledné mesiace žili nielen Vysoké Tatry v určitom napätí, ako dopadne výberové konanie na chatárov tatranských chát, ktoré sú v spoluvlastníctve KST a SHS JAMES. Toto napätie nebolo celkom opodstatnené, postupovali sme len prvý raz tak, ako sme mali už roky dozadu.

Aby bolo všetko jasné a transparentné, uverejňujeme plné znenie zápisnice z výberového konania na našich webových stránkach.

Vypísanie výberového konania na chatárov tatranských chát vyplýva zo zmluvy medzi spoluvlastníkmi chát KST, SHS JAMES a spoločnosťou TURSERVIS s.r.o., ktorá chaty spravuje a prenajíma ďalej jednotlivým chatárom. Rozhodujúce slovo pri výbere chatárov je teda na spolumajiteľoch chát, ako je to jasné aj zo zloženia výberovej komisie. Pokus o výberové konanie na chatárov sa uskutočnil už pred piatimi rokmi, ale zástupcovia spoluvlastníkov sa vtedy zišli zbytočne, pretože vtedajší konatelia TURSERVIS-u už mali podpísané zmluvy s chatármi na ďalších 5 rokov bez vedomia spoluvlastníkov.

V kuloároch sa o vypísanom výberovom konaní šírili rôzne fámy od tých, že spolumajitelia chcú vymeniť chatárov, až po verzie, že ide len o formálnu záležitosť. Ani jedna z týchto verzií nie je pravdivá. Spolumajitelia pripravili ponuky na nájomné na jednotlivých chatách, v ktorých sa snažili čo najviac objektivizovať výšku nájomného v závislosti na veľkosti chát, počtu lôžok, dostupnosti a s tým spojenými nákladmi na zásobovanie chát, sezónnosťou prevádzky atď. Pri výbere chatárov sa zohľadňovala výška ponúknutého nájomného, ale musím zdôrazniť, že nebola vôbec hlavným kritériom, pri našom rozhodovaní. Jej uverejnenie na prvom mieste mohlo niektorých záujemcov pomýliť. Veľmi dôležitou bola kvalita ponúkaných služieb, vlastný prínos pre rozvoj chaty, skúsenosti s chatárčením na vysokohorských chatách (zdôrazňujem vysokohorských!). V týchto veciach boli doterajší chatári iste vo výhode, ale to je celkom prirodzené. Že výberové konanie nebolo vôbec formálne, že nebolo nič dopredu dohodnuté, vidieť na hlasovaní členov komisie. A môžem povedať, že práve v sporných prípadoch nehlasovali zástupcovia jednotlivých spoluvlastníkov zhodne, ale podľa osobného zodpovedného zváženia všetkých okolností. Viacero ponúk bolo vylúčených, pretože nespĺňali základné požiadavky, ako je napr. živnosť v danej oblasti podnikania a pod. Mnohé ponuky boli prekvapivé, ale o tom si už názor urobí čitateľ sám. Pri Chate na Zelenom plese, kde z dvoch ponúk prakticky jedného záujemcu sa ponuka č. 7 vybrala len na základe menšieho počtu hlasov proti.
Najviac ponúk a najviac vzruchu bolo okolo Téryho chaty. Je všeobecne známe, že roky za chatárčenia si chatár Miro Jílek nevybudoval imidž pohodového chatára vo vzťahu k návštevníkom chaty a doliny. Na druhej strane treba povedať, že veľkou mierou prispel v posledných rokoch ku skvalitneniu chaty a aj sťažností na jeho správanie ubudlo. Pri tomto všetkom práve jeho relatívne vysoká ponuka nájmu spôsobila, že hlasovanie v jeho prospech bolo veľmi tesné. Práve Téryho chata ukazuje, že spoluvlastníci majú silný záujem, aby chaty slúžili čo najlepšie turistickej a horolezeckej pospolitosti, aby na nich vládla normálna atmosféra a slušné správanie chatárov a personálu, aby sa neuprednostňovali solventnejší hostia pred členmi našich spolkov a podobne. A budeme sa to snažiť zvýrazniť aj v podpísaných nájomných zmluvách.

Predseda KST Peter Perhala bol spokojný s tým, že prihlásením sa do výberového konania chatári akceptovali plánované zvýšenie nájomného, no nespokojný bol s výsledkom výberu: "Bola to šanca k zmene, ktorá by niektorým chatám prospela. Rozhodnutie väčšiny členov komisie však musím rešpektovať. Verím, že aj pre chatárov bolo toto výberové konanie motivačné a výsledkom bude lepšie hospodárenie a lepšie služby turistom."

Na záver by som chcel zdôrazniť, že napriek tomu, že výberové konanie nakoniec potvrdilo na chatách všetkých doterajších chatárov, malo a bude mať svoj význam. Dúfam, že aj o päť rokov bude výberové konanie seriózne a ešte lepšie pripravené a že potencionálni záujemcovia sa nedajú odradiť jeho terajším výsledkom.

Igor Koller

zápisnica z výberového konania
Vlado Linek © 1999 - 2021 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  28306929