vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
  chata pod rysmi    chata pri zelenom plese    ostatné chaty    počasie na chatách  
 index » chaty » chata pod rysmi  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Piatok 01.03.2024   english version
 Rysy – chýbajú financie na dokončenie chaty
23.09.2011 15:00 | 23013x |
  

Na schôdzi majiteľov chaty, Klubu slovenských turistov a Slovenského horolezeckého spolku JAMES, so Stavunionom s.r.o., dodávateľom výstavby Chaty pod Rysmi, dňa 6. 9. 2011 bolo definitívne dohodnuté, že výstavba Chaty pod Rysmi sa neuzavrie do konca októbra 2011, ako bolo plánované, ale termín sa predlžuje o rok. Hlavným dôvodom je nedostatok financií. Financie na dokončenie stavby vysoko prekračujú možnosti a rezervy obidvoch spolkov.

  
Rysy 11. 8. 2011. / Rysy 11. 8. 2011 za pochodu sa rieši množstvo problémov.
 
Rysy 11. 8. 2011, pohľad do jedálne. / Rysy 11. 8. 2011 personál v dočasnej kuchyni.
  
Rysy 18. 8. 2011 s helikoptérou Techmontu. / Rysy 7. 9. 2011.
 
Rysy 22. 9. 2011. / Rysy 22. 9. 2011.
 
Dedail uchytenia fotovoltaiky a okeníc. / Detail ukončenia zabetónovania zadnej steny.
 
Južný pohľad. / Pohľad spredu. Foto: Laco Gancarčík.

galéria Výstavba Chata pod Rysmi 2011

Do 21. 9. 2011 bolo na výstavbu Chaty pod Rysmi vynaložených celkom 419659 €. Ak odrátame štátnu dotáciu vo výške 254365 €, majitelia chaty z vlastných prostriedkov vynaložili zatiaľ na túto stavbu 165295 €, z toho KST 60% - 99177 € a SHS JAMES 40% - 66118 €. Prehľad nákladov je v pripojenej tabuľke stav financií.
Slovenský horolezecký spolok JAMES získal na výstavbu Chaty pod Rysmi v roku 2010 tieto prostriedky: dar Českého horolezeckého zväzu 3700 €, za mimoriadne známky na podporu výstavby 5457 €. V roku 2011 je príjem z mimoriadnych známok zatiaľ 2250 €, v skutočnosti bude zhruba o 1000 € vyšší za známky predané priamo na Chate pod Rysmi a na sekretariáte ČHS. Spolu je to teda približne 12400 €. Je to veľká pomoc, za ktorú patrí všetkým naša veľká vďaka. Je však jasné, že táto pomoc oproti doteraz vynaloženým prostriedkom a potrebným financiám na dokončenie chaty, túto zložitú finančnú situáciu priamo nevyrieši. Pri veľmi opatrnom odhade je potrebné na dokončenie Chaty pod Rysmi ešte 140000 € (podiel KST 94000 €, podiel SHS JAMES 56000 €), z toho stavebné náklady 80000 €, letecké vývozy 15000 €, vnútorné vybavenie chaty 20000 €, požiarna ochrana 5000 €, čistenie odpadových vôd 20000 €.

Z uvedených údajov je jasné, že dokončenie Chaty pod Rysmi potrebuje finančnú pomoc. Doteraz sa nám okrem štátnej dotácie, príjmu z mimoriadnych známok a finančného daru ČHS podarilo získať len materiálovú pomoc, ktorej prehľad je na konci tohto článku. Materiálová pomoc sa ale nakoniec priamo na úspore nákladov neprejaví, lebo ako je známe oproti pôvodnému rozpočtu a plánu sa na stavbe použili kvalitnejšie materiály a aj iné položky sa zvýšili, predovšetkým použitie betónu v základoch, zosilnenie  konštrukcie dodatočnými železobetónovými vencami a stĺpmi a zosilnenie stropných väzníkov z dôvodu vyššej odolnosti voči lavínam. S tým súvisí aj prekročenie finančne náročných leteckých vývozov materiálu. Musíme poďakovať obidvom hlavným dodávateľom za veľmi ústretový postoj a pomoc pri riešení tejto situácie. TECH-MONT s.r.o. nám vývozy nad rámec pôvodnej zmluvy robí s 20% zľavou. STAVUNION napriek predĺženému termínu výstavby pokračuje v stavebných prácach tak, aby bola plne dokončená hrubá stavba.
Postup výstavby od našej poslednej správy z 4. 8. 2011 výrazne pokročil, ako si môžete pozrieť na dokumentárnych záberoch od Laca Gancarčíka, Jara Murína a Igora Kollera. Túto zimu sa už nemusíme obávať lavín, pretože nábehový protilavínový štít je plne dokončený, jeho oporné steny sú skutočne železobetónové a napojené na stužujúce vence. Počasie v druhej polovici leta a veríme, že aj túto jeseň, bude prácam na chate priať. Ale aj dobré suché počasie prináša problémy s nedostatkom vody potrebnej hlavne na betónovanie.

Dnes je nad slnko jasnejšie, že vynovená Chata pod Rysmi sa stáva skutočnosťou a že sa istotne dokončí. Je už len otázkou ako veľmi si to odnesie finančná situácia spolumajiteľov, ktoré sú športové a turistické organizácie a ich hlavné zameranie nie je stavba tatranských chát. Máme ďalší časový priestor na získanie financií, a preto prosíme všetkých, aby pomohli dokončiť dielo, ktoré slúži širokej turistickej a horolezeckej komunite a návštevníkom Vysokých Tatier.

Preto znovu pripomíname aj možnosť pomoci formou zakúpenia mimoriadnej známky SHS JAMES na podporu výstavby Chaty pod Rysmi: V lete 2010 tieto známky vytlačila zvolenská firma ŠVANDA DESIGN naozaj za sponzorskú minimálnu cenu. Známky v hodnote 5.-, 10.-, 20.- a 50.- € je možné objednať mailom na sekretariáte SHS JAMES office@james.sk. Po objednávke známky či známok vo zvolenej hodnote je potrebné finančnú sumu poukázať na účet spolku vo VÚB banke číslo účtu 6233112/0200, var. symbol 20102011, a po pripísaní sumy na účet budú známky zaslané poštou. Kluby si môžu známky objednať aj spoločne, keď je to možné, prosíme aj menný zoznam darcov. Známky sa dajú priamo kúpiť na sekretariáte spolku a na Chate pod Rysmi. Známky boli a budú k dispozícii aj na veľkých spolkových akciách, festivaloch a podobne. Priatelia z Českej republiky si môžu známky objednať aj na Českom horolezeckom zväze a sumu uhradiť na jeho účet, aby nemuseli robiť drahý bankový prevod na Slovensko. Informácie a presný postup nájdete na webe ČHS www.horosvaz.cz, priamy link.  Mnoho českých priateľov používa pri objednaní známok aj cestu zaslania finančného obnosu v dobre zalepenom doporučenom liste na adresu SHS JAMES, Junácka 6, 832 80 Bratislava, SR.

aktualizovaný zoznam k predaju známok 

Doteraz sa medzi sponzorov výstavby zaradili tieto firmy a organizácie:
Xella Slovensko s.r.o., Šaštín-Stráže, www.xella.sk, materiál Ytong, dar v hodnote 16 400 €
Rheizink Sk s.r.o., Bratislava, www.rheizink.sk, krytina a fasáda, zľava v hodnote 7 750 €
Schiedel Slovensko s.r.o., Trenčín, www.schiedel.sk, komín, zľava v hodnote 1 000 €
EKOCLIM s.r.o., Poprad, www.ekoclim.sk, krov, zľava v hodnote 1 900 €
AB TEAM s.r.o., Žiar nad Hronom, www.abteam.sk, okná, zľava v hodnote 7 750 €
Stavunion s.r.o., Tatr. Lomnica, www.j-interier.sk, interiér chaty, zľava v hodnote 9 500 €
WATTSUN s.r.o., Prostějov, dodávka fotovoltiky, zľava v hodnote 11 023 €
Český horolezecký zväz, www.horosvaz.cz, finančný dar 3 700 €
Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30661774