vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    james 100    priamo registrovaní    pre kluby  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Utorok 03.10.2023   english version
 Výnimka pre Bralie
10.12.2020 11:00 | 2395x |
  

Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „orgán ochrany prírody“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny  povoľuje výnimku zo zákazu pohybovať sa mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka za hranicami zastavaného územia obce a zo zákazu vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup za hranicami zastavaného územia na území prírodnej rezervácie (PR) Veľký vrch a jej ochranného pásma (štvrtý a tretí stupeň ochrany).

Horolezecká činnosť sa môže vykonávať za týchto podmienok:

1) Výnimka sa povoľuje pre žiadateľa iba v súvislosti s vykonávaním horolezeckej športovej činnosti v lokalite Bralie, na území PR Veľký vrch, každoročne od 1. júla do 31. decembra, len pre členov SHS JAMES a zahraničných organizovaných horolezcov, ktorí sa preukazujú platným členským preukazom.
2) Pri odisťovaní horolezeckých ciest sa budú používať natrvalo osadené nerezové postupové a zlaňovacie nity s garantovanými bezpečnostnými parametrami.
3) Prístup k lokalite bude po existujúcom chodníku.
4) Žiadateľ zabezpečí odstraňovanie odpadkov v lokalite pochádzajúcich z povolenej činnosti. Zakázané je táborenie, bivakovanie, stanovanie, a zakladanie ohňa.
5) Žiadateľ oboznámi svojich členov s podmienkami výnimky.

Výnimka platí do 31. 12. 2024.

 Kompletné znenie výnimky
Vlado Linek © 1999 - 2023 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30450021