vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    vht    priamo registrovaní    pre kluby  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenie    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » ochrana prírody  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Odhlásiť    Pondelok 27.05.2024   english version
 Kódex ochrany prírody
04.06.2004 09:00 | 11705x |
Slovenského horolezeckého spolku JAMES a jeho členov  

1. Postoje SHS JAMES a jeho členov k ochrane prírody vychádzajú zo zásad prijatých Medzinárodnou asociáciou horolezeckých federácií UIAA a zo skutočnosti, že horolezectvo má všeobecne malý dopad na životné prostredie. To platí len vtedy, ak horolezci nezanechajú po sebe v prírode žiadne stopy, ale odnesú si z nej len snímky a svoje zážitky, ako to pred mnohými rokmi vyjadril americký filozof divočiny John Muir, k odkazu ktorého sa hlásime.

2. SHS JAMES rešpektuje, že termín „horolezectvo“, ktorý sa používa v členských federáciách UIAA, zahŕňa všetky aspekty nasledovných činností: lezenie, pešia turistika, treking a skialpinizmus. Pre horolezcov je ústrednou viera, že sloboda pre výkon horolezectva, od vysokých odľahlých horských štítov až po nížinné skalné útesy, má veľkú hodnotu pre mnohých obyvateľov sveta.

3. Sloboda lezenia je súčasťou širšej ľudskej potreby mať prístup ku krajine a vode kvôli obdivu prírody a scenérie, ako to bolo uznané Svetovým kongresom ochrany v r. 1996. Zahŕňa tiež potrebu dobrodružstva, fyzickej aktivity a duševný rozmer horolezeckého športu.

4. Horolezci rešpektujú, že hory sú zdrojom produktov, podstatných pre ľudstvo ako celok. Z nich majú prvoradý význam zásoby čistej vody v potokoch a riekach, ktoré odtekajú z pohorí. Horolezci rešpektujú horské oblasti ako zdroj lesných porastov a teritórium pôvodnej fauny.

5. Horolezci sa pri svojej činnosti chovajú tak, aby ich horolezecká činnosť bola citlivá voči prírode a environmentálnym potrebám. Horolezci pomáhajú chrániť skalné a horské oblasti pred nepriaznivými vplyvmi z akéhokoľvek zdroja.

6. Horolezcom záleží na budúcnosti horského prostredia, aby nebola zničená integrita horských ekosystémov a komunít, aby tieto boli zachované pre budúce generácie.

7. SHS JAMES podporuje zriadenie chránených území, ako sú národné parky a rezervácie, na ochranu najkrajšej horskej fauny a scenérií, pokiaľ sú efektívne spravované, dobre integrované s potrebami miestnej komunity a citlivé k požiadavkám horolezcov. SHS JAMES podporuje koncepciu, že zodpovedne uplatňovaná sloboda prístupu do prírody je integrálnym prvkom horolezectva.

8. SHS JAMES podporuje rozvoj partnerstiev medzi horolezeckými organizáciami a inými organizáciami so záujmom o ochranu horského a skalného prostredia. Horolezci so svojou zodpovednosťou voči životnému prostrediu môžu pomôcť pri chránení horských oblastí a miestnych komunít. Z tohto pohľadu je horolezectvo činnosť, ktorá si zasluhuje najvyššiu možnú podporu.

9. Praktické desatoro člena SHS JAMES pre správanie sa v prírode:
-  Dodržuj všetky dohody a obmedzenia dohodnuté s orgánmi ochrany prírody pre danú lezeckú lokalitu.
- Nezanechávaj po sebe žiadne odpadky, ani žiadne stopy po svojej aktivite v prírode.
- Pri pobyte v prírode nerob zbytočný hluk, snaž sa byť jej súčasťou.
- Tábory v prírode rob len na dovolených miestach, bivaky pri horských lezeckých túrach len v prípade nevyhnutnosti.
- Pri lezení sa správaj maximálne šetrne ku skalnému terénu, k isteniu používaj hlavne nedeštrukčné prostriedky.
- Pri otváraní nových lezeckých ciest rešpektuj prírodné línie, maximálne využívaj nedeštrukčné istiace prostriedky. Pri často lezených cestách použi stále istiace prostriedky, ak sú výhodnejšie z hľadiska čo najmenšieho zasahovania do prírodného prostredia.
- Pri zostupoch voľ trasy najmenej poškodzujúce prírodné prodstredie.
- Oheň zakladaj len na miestach na to určených a po odchode ho vždy dôkladne uhas.
- Správaj sa vždy ako ochranca prírody, vysvetľuj tieto princípy aj ostatným návštevníkom prírody, výchovne upozorňuj na nedodržiavanie týchto zásad.
- Svojou činnosťou a svojim chovaním prispievaj k udržaniu divokých a slobodných hôr a skál pre radosť všetkých horolezcov a pre celé ľudstvo, ako aj pre prírodu samotnú, pretože sme jej neoddeliteľnou súčasťou.
Vlado Linek © 1999 - 2024 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  30824572