Vápenka

Peter SUMEGA

sloven.gif (993 bytes)Vápenka sa nachádza asi 3 km po lesnej ceste od dediny Zuberec. Pešo to je asi 30 minút od poslednej zastávky pri kostole. Keď idete autom, je potrebné zaparkovať PRED družstvom, na poľnej ceste totiž platí ZÁKAZ VJAZDU a ten treba rešpektovať. Takisto prosíme o rešpektovanie ochrany prírody, keďže skala sa nachádza na území národného parku. To znamená: ákaz stanovania (a keď už tam spíte, hneď ráno si stan zbaľte aby ste neprovokovali), použite len existujúce ohnisko, VŠETKY odpadky si zoberte odkiaľ ste ich priniesli, psa si priviažte aby neotravoval druhých lezcov a neničte prístrešok, ktorý slúži všetkým, aj tým čo prídu po vás.

 vapenka.gif (12550 bytes)

1. Detská, 3
2. Terra - Nova, 7+
3. Kuko, 6
4. Narovnanie obligátnej, 5
5. Obligátna, 4
6. Veľkonočná, 6+
7. Skalkárska maturita, 8-
8. Narovnanie M1, 6+/7-
9. M1, 6

10. Prvý rok života, 7-/7
11. Jurinovka, 5
12. Čakanka, 6+
13. Osie hniezdo, 6
14. Antibiotikum, 9-
15. Image, 8+
16. Rilax, 9+
17. Hrana, 7+
18. Centrálny previs, 8-
19. Špekulátor, 7+
20. Jarné prebudenie, 6+
21. Pavúk, 6+
22. Hlúpy nástup, 5+/6-
23. Jednooký kráľ, 9-
24. Rudo-stone, 9-
25. RH -, 7-
26. Malá platňa, 5+
27. Ha Hrana, 8+