Machnatô

sloven.gif (993 bytes) Bariéry a vežičky, vytesanie z často drolivého zlepenca. Kvalitu a krásu skaly čiastočne kompenzujú ihličnaté zákutia Nízkych Tatier.

velbri.gif (1408 bytes) Barriers and towers, very often chiselled from a fragile conglomerate. The beautiful pine forests of the Low Tatras partially compensate for the quality of the rock.

nemec.gif (226 bytes) Barrieren und Türmchen, die am meisten auf Trümmergestein, oft zerstört gebildet sind. Qualität und Schönheit von Fels ist zum Teil von Stillen Winkeln der Niederen Tatra kompensiert.

Prístup

machn1.gif (7811 bytes)

A. Spodná terasa - ľavá časť
1. Kocka/Cube/Würfel, VII
2. Variant Kocky, VII-
3. Ľavý kút/Left Corner/Linker Winkel, V+
4. Opica/Monkey/Affe, VII
5a. Variant Slonieho piliera, VIII
5. Sloní pilier/Elephant's Edge/Elephantenpfeiler, VII+
6. Pravá diagonála/Right Diagonale, VI
7. Cez platňu galérie/Through the Slab of the Gallery/Durch die Gallerieplatte, VII
8. Psychoterapia, VIII
9. Žltý previs/Yellow Overhang/Gelber Überhang, V+
10. Hou cuc, VII+
11. Pilier/Pillar/Pfeiler, IV+

B. Spodná teresa - pravá časť
12. Pieskarska/Sandstone Route/Sandsteinische, V+
13. Stredom/Through the Middle/Durch die Mitte, VII
14. Skobovačka/Piton Route/Hakenweg, VII
15. Krajná/Side Route/Randweg, V+
16. Stratená/Lost Route/Verlorene, VIII

C. Horná teresa
17. Za rohom/Over the Edge/Um die Ecke, V+
18. Smiem prosiť, lady?/Voulez-vous danser, madame?/Darf ich bitten, Madam?, VIII
19. Doctoring, VIII+
20. Sokolík/Dülfer, V+
21. Cez brucho/Over the Belly/Durch den Bauch, VI
22. Stará cesta/Old Route/Alte Führe, V+
23. No Army, VII+
24. Kikimoro, VII
25. Asu variant, VIII+
26. Kút/Corner/Winkel, V
27. Šmolova hrana/Šmolo's Edge/Šmolos Kante, VI+
28. Komando, VII
29. Marecku dili, VII
30. Ski pilier, V+ A2
31. Stará cesta/Old Route/Alte Führe, V+ Al
32. Kamarátske strhnutie/Friendly Pull Down/Freundliches Abreissen, VIII+
33. Pekná/Beautiful/Schönweg, V
34. Pre Bahna/For Bahno, VII
35. Klasika, V+

D. Veľký kostol
36. VII za Školskou
37. Ťažká štvorka/Difficult Four/Schwere Vier, IV
38. Za odštepom/Behind the Split/Hinter der Spalte, VI+
39. Dzuroškova/Route Dzuroškique, VII-
40. Hrana rite/Arschkante, VII+/VIII-
41. Riť/Buttock/Arsch, VII+
42. Cez kruh/Through the Ring/Durch den Ring, V+
43. Previsnutá špára/Overhanging Crack/Überhangriss, VI+/VII
44. Cesta stredom/Middle Route/Weg durch der Mitte, VI+
45. Letecká/Route of Flying/Flugweg, V+

E. Ohnišťovka
46. Lavá ohnišťovka, VI+
47. Prava ohnišťovka, V+
48. Nemudruj a lez/Don't Reason and Climb/Sei nicht zu klug und klettere, VI+
49. Veľký komín/Big Chimney/Grosser Kamin, V+
50. Top rope, VIII-
51. Kamzíčia/Chamois Route/Gemseführe, V

F. Malý kostol
52. V, A1
53. Pokánie/Penance/Bausse, IX-

G. Brána
54. Cez žltý kruh/Through the Yellow Ring/Durch den gelben Ring, V+
55. Tréningová/Training Route, V
56. Fedorova/Fedor's Route, VI
57. Previsnutá špára/Overhanging Crack/Überhangriss, VI+

Ľavá časť

machn21.gif (10524 bytes)

Pravá časť

machn22.gif (10767 bytes)