oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže » oddiely  Odhlásiť    Pondelok 27.05.2024  

 Oddiely mládeže

Vytvorili sme pre mladých záujemcov o lezenie a ich rodičov zoznam oddielov a klubov. Pôsobia v rôznych častiach Slovenska a venujú sa deťom a mládeži. V prípade záujmu ich kontaktujte. Tieto oddiely sú združené v SHS JAMES, organizujú krúžkovú činnosť, tábory, ale aj pravidelnú športovú lezeckú prípravu a tešia sa na nových členov :-).

Horoklub ŠK UMB Banská Bystrica
Banská Bystrica, Lezecká stena Pavúk, Tajovského 25, telocvičňa Gymnázia J. G. Tajovského

HK Climb R Bratislava
romana.slosarova@gmail.com 
len individuálne tréningy detí (max. počet 2)

JAMES Junior Team Bratislava
lezenie.jjteam@gmail.com, 0905 657212

Horolezecký klub PROMETEUS Handlová 
detský krúžok "Horolezec" v centre volného času (CVČ) Handlová
lakomos@zoznam.sk

Rozlomity klub Košice 
Študentská 1 – Galla, 04001, Košice
Lezecká stena  FB steny 
stena@rozlomity.sk, 0903 230175


 

Junior Climbing Team Levice
horolezecký krúžok funguje pri CVČ Spojenej Cirkevnej školy v Leviciach
Vladimír Ďuriška, v.duriska@gmail.com, 0905 583766
tréning v rámci školského roka 4x do týždňa

 Lezecká akadémia Modra
Kollárova 4, Modra 900 01
office.lezeckaakademia@gmail.comandrea.cepcova@gmail.com, 0917 978476
FB akedémie

Lezecký klub Spider's Nook Modra
Komenského 20, 90001 Modra
lezecká stena - Squash hala, Tolstého 1/A, 90201 Pezinok
FB klubu
lkspidersnook@gmail.com
HK Moldava

HK Manín Považská Bystrica
Centrum 900/99  (Budova Terno Plus) Považská Bystrica 017 01
FB klubu
FB detského krúžku
kontakt krúžok Juraj Kvasnica
kontakt klubKlub Horských Športov KRAS Rožňava
Kyjevská 28, Rožnava, 04801
lezecká stena - Telocvična Strednej zdravotníckej školy, Námestie 1. mája, Rožňava, 04801
erik.balog@gmail.com, +421 902 988207

Horolezecký klub SLAŇÁK
Komenského 639/6, 093 02 Vranov nad Topľou
lezecká stena - Centrum voľného času, M. R. Štefánika 870, 093 01 Vranov nad Topľou
Juraj Homza, 0903 234 332, Jakub Adam, 0940 329 643
slanak.info@gmail.com  FB klubu 
Horolezecký klub Zlaté Moravce 
Bouldrovka  - budova Strednej odbornej školy Technickej, Ulica 1. mája 22, prevádzka celoročná
Stena s lanom - Sokolovňa, Štúrova 5, prevádzka apríl - október
FB klubu
Detské tréningy prebiehajú celoročne v skupinách.Vlado Linek © 1999 - 2024  30824604