oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Novinky Komisie mládeže

 

Reprezentačné sústredenie mládeže
14. 11. 2010
Už dlhší čas je badať na Slovensku smäd po informáciách o správnom tréningu a športovej životospráve. Tento aj minulý rok sa viedlo mnoho zapálených diskusií o tom ako by sa u nás mal tento smäd uhasiť hlavne u talentovanej mládeže, o ktorú by sa mal spolok starať ako o svoju nádej na ďalšie rozkvitajúce a prosperujúce fungovanie.
22.11.2010 23:40 8461x
Letný tábor pre deti a mládež v Jelenci pri Nitre
14. - 21. 8. 2010
V peknom prostredí chaty JAMES v Jelenci, pod vedením Andrejky Čepcovej, sa stretlo celkom 14 detí vo veku 7 až 16 rokov, ktoré prežili nezabudnuteľný týždeň plný zábavy a hier.
06.09.2010 07:00 10275x
Podmienky prerozdelenia dotácie na lezecké podujatie zamerané na lezeckú mládež na Slovensku
Konečný termín podania žiadosti o udelenie dotácie sa posúva na 31. 5. 2010. Kto má záujem venovať sa mladým lezcom, môže ešte do konca mája požiadať o dotáciu komisiu mládeže a tak aktívne prispieť k vyhľadávaniu alebo rozvoju mladých talentov.
12.05.2010 13:00 4591x
Detský tábor Komisie mládeže SHS JAMES 2010
31. 7. - 6. 8. 2010
Starostlivosť o mládež je jednou z priorít Slovenského horolezeckého spolku JAMES. Každý rok poskytujeme na túto oblasť viac peňazí, ale to nie je to najhlavnejšie. Dôležitejšie je nájsť ľudí, ktorí sú ochotní sa do tejto oblasti zaangažovať. A aj to sa darí a pomaly zlepšuje. Druhý tábor mládeže na Kalamárke je toho dôkazom.
03.05.2010 17:00 7322x
Detský lezecký tábor Komisie mládeže SHS JAMES 2009
5. - 12. 7. 2009
V júli 2008 zorganizovala komisia mládeže nultý ročník detského lezeckého tábora v novom zložení komisie. Vtedy sa nedalo hovoriť o celoslovenskom tábore nakoľko sa ho zúčastnili iba deti z Bratislavy a Modry. Zámer bol totiž zorganizovať 3 tábory – jeden pre západ, stred a východ. Takéto sústo bolo ale na prvý rok asi priveľké.
22.07.2009 11:00 10966x
Seminár o rozvoji lezeckej mládeže
1. 11. 2008
Vo sviatočný termín 1. 11. 2008 sa v Banskej Bystrici v lezeckom centre Pavúk uskutočnil seminár o rozvoji lezeckej mládeže, ktorý pripravila komisa mládeže SHS JAMES. Zúčastnilo sa ho neuveriteľných 21 ľudí, z čoho vidieť, že je v našom spolku dostatok ľudí, ktorí majú záujem pracovať s mládežou.
07.11.2008 11:30 5601x
Tábor mládeže SHS JAMES - Manín 2008
12. - 19. 7. 2008
V termíne 12. - 19. 7. 2008 prebehol v autokempingu pri Považskej Teplej prvý oficiálny tábor mládeže organizovaný Komisiou mládeže SHS JAMES. Bol určený pre lezúce deti a mládež zo západného Slovenska.
11.08.2008 22:00 10889x
Kompetencie a náplň práce komisie mládeže a komisie pretekov v lezení SHS JAMES
V súvislosti s diskusiou o pretekoch Slovenského pohára mládeže v Zlatých Moravciach, materiálu Tomáša Greksáka a Zdenky Bírovej ku komisii mládeže, musím upresniť niektoré veci, lebo je v tom dosť šumov a nedorozumení aj medzi členmi a vedeniami komisií.
30.04.2008 16:05 5471x
Komisia mládeže SHS JAMES
Na úvod sa chcem ospravedlniť ľuďom, ktorí už pred dlhším časom ponúkli svoj potenciál na prácu v tejto oblasti, že som sa tak dlho nevedel dostať k rozbehnutiu prvých krokov ku kreovaniu novej komisie mládeže SHS JAMES. Asi najviac Radimovi Kovaříkovi, ktorý prejavil nielen záujem, ale zaslal mi aj svoje postrehy a návrhy.
21.02.2008 14:00 4875x

 41 - 49 / 49     5 / 5 


 Zloženie Komisie mládeže


kontakt:
mladez@james.sk

predseda: Jana Oravcová

členovia: Lenka Antalíková, Peter Bača, Erik Balog, Anna Čaplická, Marko Mižičko, Miloš Němý, Eva Schöneckerová Kováčová

externí spolupracovníci: Milan Koša, Juraj Kvasnica, Marek Radovský, Miroslav Smutný, Andrej Sýkora

 Adresár Komisie mládeže


Vlado Linek © 1999 - 2022  29242230