kalendár akcií    preteky detí    olympijský šport    dokumenty    história  
 Komisia športového lezenia  Utorok 19.01.2021  
 Sústredenie v športovom lezení pre športovcov nominovaných na EPM v Augsburgu
09.09.2020 10:00 | 591x | komentár: 0x
  
Počas dvojdňového sústredenia sa nominovaní pretekári pripravovali na nadchádzajúce preteky Európskeho pohára mládeže v Augsburgu, teoreticky aj prakticky boli prebraté schopnosti každého zúčastneného reprezentanta. V prvom rade bolo prebraté pochopenie pravidiel pri vizualizácii cesty na obtiažnosť a jej podrobné rozobratie pretekárom. Následne mládežníci po prehliadke vybraných ciest liezli cesty stýlom FLASH v obtiažnosti 7c a 7c+. Pretekárom bola taktiež zdôraznená dôležitosť vizualizácie, ale aj možná improvizácia v ceste s lanom. Podrobnejšie boli rozobraté pravidlá pretekania a korektnosti lezeckého prejavu z pohľadu rozhodcu. V ďalšom bloku sa v obtiažnosti pritvrdilo na 8a+ a 8b. Na záver, pod vedením Miloša Nemého, bol odcvičený spoločný strečing. Na druhý deň po predleze Samuela Štefánika si pretekári zase skúsili prelez ciest štýlom FLASH. Počas sústredenia sa tiež rozoberala taktika na pretekoch, ktorá zahŕňa zahrievanie, rozlez, časy nástupov, samotné odpretekanie, po výkone - vyplavovanie laktátu a stravu počas a po pretekoch. Na sústredení boli zhotovené videozáznamy prelezov. V celom programe figuroval aj Peter Kuric, ktorý absolvoval všetky teoretické vstupy a liezol cesty klasifikácie 8b až 8b+.Nakoniec sa chcem poďakovať všetkým zúčastneným reprezentantom a trénerovi Milošovi Němému za zodpovedný prístup a výbornú spoluprácu. A tiež ďakujem za pomoc Václavovi Magdinovi a Andrejovi Sýkorovi.

Foto: Miloš Nemý
Text: Igor Kollár


Samuel Štefánik/Andrej Buzaši

Jakub Fábric/Spoločná foto

Tristan Sýkora/Martina Buršíková

Peter Kuric/PrehliadkaVlado Linek © 1999 - 2021  28206472