odporúčané pravidlá    výstupy v tatrách    tatranské sezóny    tatranské dokumenty  
 správa vysokých tatier » výstupy v tatrách  Odhlásiť    Utorok 22.06.2021  
 Novinky na Prednom Solisku
10.01.2020 22:00 | 2268x |
  

Nezastavitelná tatranská dvojica Palo Jackovič a Miroslav Sim urobili koncom roka 2019 dve nové cesty v masíve Predného Soliska z Mlynickej doliny.

Prvá cesta “Azúrové okno” je dosť skrytá a zo spodu doliny ju ťažko vidieť. Nachádza sa vysoko v severnej stene prostredného piliera, za “rohom” od cesty Petarda. Začína sa širokým komínom a pokračuje mixami na hrebeň.

Druhá cesta “Na pamiatku Romanovi Bencúrovi“ je tiež v severnej stene prostredného piliera o kúsok vyššie od Paľovej cesty Ťažký kút. Charakteristická je parádnym kútom v druhej dĺžke. Jedovatá bude isto posledná štvrtá dĺžka v platni, ktorú borci ohodnotili za A2.

Ešte v septembri 2019 urobili predĺženie cesty “Jasná vec”. Ide o dve dĺžky v kompaktnej skale. Pri zlaňovaní cestou dole, obe dĺžky čistili od voľných blokov a lišajníku. Vravia, že po tomto očistení by technická dĺžka mala ísť preliezť voľne.

Predné Solisko – S stena, “Azúrové okno“ 6+ A3, Pavol Jackovič, Miro Sim, 31. 12. 2019
1. dĺžka VI+ A3, 30 m, 1 postupový nit  + 1 nit na štande
2. dĺžka IV,  50 m, 1 nit na štande
3. dĺžka VI,  25 m, 1 postupový nit

  
   

Predné Solisko – S stena, “Na pamiatku Romanovi Bencúrovi“ M6+ A2, Pavol Jackovič, Miro Sim, 3. 1. 2020
1. dĺžka V, 35 m,
2. dĺžka VI A1, 30 m, 1 nit na štande
3. dĺžka  M6+, 25 m,
4. dĺžka  A2, 20 m, 1 nit na štande

  
   

Predné Solisko – SV stena, “Jasná vec - predĺženie“ VI A1, Pavol Jackovič, Miro Sim, 22. 9. 2019 
1. dĺžka VI A1, 25 m, postupová skoba + 2 nity na štande
2. dĺžka VI, 40m, 1 postupový nit + 1 nit na štande

 
Vlado Linek © 1999 - 2021  28661029