Adršpach 2016    Tatry 2017    Paklenica 2017    Planica 2018    Aosta 2018    Filmy a videá  
 erasmus  Odhlási    Štvrtok 11.08.2022  
 ERASMUS+ ÚÈASTNÍCI MÍTINGU NA POPRADSKOM PLESE
14.07.2017 18:05 | 3789x |
  


Project EU Erasmus+: "Climbing for everybody", No.: 2015-3351/001-001

1. Juraj Kvasnica, SMU 21. Matteo Colico, CAI41. Stjepan Dubac, HPS 61. Žiga Oražem, PZS 
2. Dávid Czégel, MHSSZ 22. Alan Raèiæ, HPS42. Vid Fantov, HPS 62. Matija Volontar, PZS 
3. TomᚠBuèek, SMU 23. Ferenc Bubb, MHSSZ 43. Alena Èepelková, CMF 63. Miroslava Valašková, SMU 
4. Noémi Meilinger, MHSSZ 24. Federico Monti, CAI 44. Magda Janèíková, CMF 64. Vladimír Linek, SMU 
5. Lorella Franceschini, CAI 25. Patrik Gádoros, MHSSZ 45. Martin Padìra, CMF 65. Barbara Giliæ, HPS 
6. Kamil Kaitil, CMF 26. Giulia Paris, CAI 46. Anna Èaplická, SMU 66. Giovanni Bertolini, CAI 
7. Antonijo Begiæ, HPS 27. Míla Šramota, CMF 47. Tjaša Jelovèan, PZS 67. Arianna Proserpio, CAI 
8. Darko Mršnik, HPS 28. Jan Bloudek, CMF 48. Matej Ogorevc, PZS 68. Pavel Šimek, CMF 
9. Károly Kõvágó, MHSSZ 29. Jáchym Srb, CMF 49. Uroš Stanonik, PZS 69. Luka Štravs, PZS 
10. Áron Rigó, MHSSZ 30. Vladimir Mesariæ, HPS 50. Angelo Taddei, CAI 70. LukᚠAbt, CMF 
11. Gergõ Jármai, MHSSZ 31. Andrea Farneti, CAI 51. Kazimir Drašler, PZS 71. Marcello Caccialupi, CAI 
12. Viktor Ágoston, MHSSZ 32. Jagor Koprek, HPS 52. Jiøí Sika, CMF 72. Peter Hašta, SMU 
13. Dorijan Klasniæ, HPS 33. Jiøí Hušek, CMF 53. Damjan Omerzu, PZS 73. Marián Závodný, SMU 
14. Igor Koller, SMU 34. Orsat Kratofil, HPS 54. Miha Zupin, PZS 74. Jana Oravcová, SMU 
15. Martin Grajciar, SMU 35. Marek Wierzbowski, PZA 55. Iva Božiæ, HPS 75. Michal Sabovèík, SMU 
16. Ondrej Húserka, SMU 36. Róbert Luby, SMU 56. Kruno Popovic, HPS 76. Peter Bukový, SMU 
17. Béla Bagi, MHSSZ 37. Ondøej Tùma, CMF 57. Petra Pogányová, SMU 77. Martin Heuger, SMU 
18. Emese Szõllõsi, MHSSZ 38. Matej Planko, PZS 58. Matìj Svojtka, CMF 78. Vedran Salopek, HPS 
19. Veronesi Renato, CAI 39. Matjaž Šerkezi, PZS 59. Ivan Štefièar, HPS 79. Tea Èalogoviæ, HPS 
20. Thomas Gusmeo, CAI 40. Barbara Bajcer, PZS 60. Martin Krasòanský, SMU  


Úèastníci, ktorí nie sú na spoloènej fotografii
Lucia Foppoli, CAI, Martino Brambilla, CAI, Maurizio Garone, CAI, Gusztáv Bácskai, MHSSZ, Botond Buzgó, MHSSZ, Ildikó Kandrács, MHSSZ, István Kovás, MHSSZ,
Gergely Torma, MHSSZ, Petar Kasum, HPS, Peter Bajec, PZS, Andrej Jež, PZS, Neli Peniè, PZS, Stanislav Filkor, SMU, TomᚠGreksák, SMU, Pavol Kratochvíl, SMU,
Silvia Krištofovièová, SMU, Radoslav Staruch, SMU, Ivan Žila, SMU, Šimon Budský, CMF
Vlado Linek © 1999 - 2022  29815769