Adršpach 2016    Tatry 2017    Paklenica 2017    Planica 2018    Aosta 2018    Filmy a videá  
 erasmus  Odhlásiť    Utorok 18.06.2024  
 LEZENIE PRE VŠETKÝCH
20.06.2016 10:00 | 789x |
Horolezec 2/2016  


Project EU Erasmus+: "Climbing for everybody", No.: 2015-3351/001-001

O projekte EÚ Erasmus+ „Lezenie pre všetkých“ sme už informovali aj v našom časopise aj na webe. Bol tiež samostatným bodom na marcovom valnom zhromaždení spolku, pretože ide naozaj o dlhodobý a náročný projekt po stránke organizačnej, ale i finančnej a bude sa musieť na ňom podieľať viacero našich komisií, funkcionárov a hlavne samotných lezcov.  
    
Ako už viete, projekt realizujeme v rokoch 2016 až 2018 spolu s Českým horolezeckým zväzom, ktorý je koordinátorom projektu a s federáciami z Talianska, zo Slovinska, z Chorvátska a Maďarska. V praxi bude hlavnou činnosťou organizovanie piatich veľkých týždenných horolezeckých mítingov a ďalších dvoch menších národných jednodňových akcií každého z účastníkov. Celú aktivitu a všetky akcie musíme zrealizovať tak, aby boli efektívne pre naše organizácie a zmysluplné svojou náplňou. Ale aby boli aj finančne prijateľné, čo je pri 20 % spoluúčasti veľmi zložité. Jedine v prípade, že naše vlastné aktivity budú aspoň čiastočne totožné s aktivitami projektu, môžeme byť v týchto veciach úspešní. Pre jednoduchšie pochopenie: v prípade nášho spolku musíme dosiahnuť, aby sa napr. plánované akcie Komisie alpinizmu, či Komisie detí a mládeže, čo najviac prekrývali s akciami projektu. Potom môžeme aj pri 20-percentnej spoluúčasti ušetriť vlastné zdroje, a pritom urobiť tieto akcie kvalitnejšie a vo väčšom rozsahu.

Päť hlavných akcií projektu nie je definitívne dohodnutých, ale s veľkou pravdepodobnosť by mohli vyzerať nasledovne:
1. Česká republika, Adršpach, 25. 9. - 2. 10. 2016
2. Slovensko, Popradské pleso, 17. - 24. 6. 2017
3. Chorvátsko, Paklenica, 1. - 8. 10. 2017
4. Slovinsko, Planica, apríl 2018
5. Taliansko, Valmasino, september 2018

Týchto akcií zúčastní 14 zástupcov sa z každej zo šiestich federácií, ktorí budú reprezentovať široké spektrum lezeckej komunity – od extrémnych lezcov cez výkonných aj rekreačných lezcov, muži a ženy, deti aj seniori, prípadne handikepovaní lezci. Takže okrem členov výberových družstiev a komisií to môže byť aj niekto z radových členov spolku. O možnosti účasti na týchto podujatiach vás budeme včas informovať.
No a práve v týchto dňoch prebieha dotazníková akcia, ktorá nám pomôže analyzovať, čo máme robiť, čo máme zlepšovať v činnosti našich horolezeckých organizácií, aby sme čo najviac ľudí pritiahli medzi svojich členov. Ďakujeme všetkým, ktorí si našli čas a dotazník vyplnili.

Igor Koller
Vlado Linek © 1999 - 2024  30875138