oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže » sústredenia  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Reprezentačné sústredenie mládeže
22.11.2010 23:40 | 8462x |
14. 11. 2010  
Už dlhší čas je badať na Slovensku smäd po informáciách o správnom tréningu a športovej životospráve. Tento aj minulý rok sa viedlo mnoho zapálených diskusií o tom ako by sa u nás mal tento smäd uhasiť hlavne u talentovanej mládeže, o ktorú by sa mal spolok starať ako o svoju nádej na ďalšie rozkvitajúce a prosperujúce fungovanie.

 

Áno, výchova a podpora mládeže by sa v dnešnej dobe, kedy svetové výkony začínajú podávať čoraz mladší ľudia,  mala stať prioritou každého športového zväzu, nie len nášho, aby sa nestalo, že nám pomyselný výkonnostný vlak ujde tak ďaleko, že už ho nebudeme vedieť dohnať.

Z mládežou naozaj treba začať systematicky pracovať a to nie len v športovejších odvetviach lezenia, ale vo všetkých. Základom je samozrejme nábor detí, čím viac ich dokážeme upútať lezením, tým je väčšia šanca, že niektoré z nich sa prejavia ako výnimočné talenty, ktoré čaká žiarivá lezecká kariéra. Práve v tomto bode nebola stratégia komisie mládeže a vôbec celého spolku dostatočne komunikovaná a pochopená. Pritom detské tábory na Kalamárke prinášajú prvé ovocie v dievčatách ako Hanka Dubovská a Lenka Furdíková, kde je vidieť chuť aj talent, prejavujúce sa už aj na pretekoch.

 

Treba ale na druhej strane povedať, že pri všeobecnom lezeckom rozhľade zatiaľ práca komisie mládeže končila. Pretekárska agenda síce pod komisiu mládeže prešla len minulý rok, ale najväčším problémom bola hlavne absencia metodického garanta systematického tréningu mládeže. Ja osobne síce mám už celkom bohaté skúsenosti s prácou s mládežou aj tréningom, to čo je ale potrebné pre tých najlepších u nás si vyžaduje ešte hlbšie znalosti a hlavne skúsenosť s trénovaním vrcholových športovcov. Ochota a kvalita tohto druhu sa u nás hľadá veľmi ťažko, preto som sa rozhodol obrátiť sa na Helenu Lipenskú, profesionálnu trénerku, ktorá doviedla k titulu majstra sveta a víťaza svetového pohára Tomáša Mrázka. Toto samo o sebe je skúsenosť nad zlato a to, že sa posledné roky venuje intenzívne aj mladým lezeckým esám ako je napr. aj Zdeněk Ustohal je len ďalšie veľké plus.

Pomerne narýchlo sme preto v spolupráci s Helenou dali dokopy prvé reprezentačné sústredenie mládeže zamerané na správny a systematický tréning a životosprávu. Na sústredenie boli pozvané mladé talenty na základe aktuálneho umiestnenia v rankingu SPM + decká, ktoré vyhrali aspoň jedno kolo SPM, ale vzhľadom na neúčasť na viacerých kolách neboli v rankingu do 3. miesta.

 

Sústredenie bolo plánované strategicky na nedeľu 14.11. v lezeckom centre Vertigo v Bratislave, deň po masových pretekoch Vertigo Open 2010, kde sa niektoré decká aj zúčastnili. Samotné sústredenie nakoniec trvalo od 11:00 do zhruba 16:00, celé v metodickej réžii Heleny. Medzi témy, ktorým sa najviac venovali, patrili okrem všeobecnej definície tréningu hlavne praktické ukážky tréningových cvičení a predpretekovej prípravy. Odznelo tu veľa zaujímavých informácií, z ktorých môžu ťažiť nielen deti, ale aj ich rodičia, ktorý sú často v pozícii trénera.

Ako pridaná hodnota bola aj spoločenská stránka. Niektoré decká sa spolu stretli prvý krát mimo pretekov, zaliezli si spolu, zatrénovali, motivovali jeden druhého, čo dúfajme podnieti viac takýchto spoločných tréningov.

 

Okrem vedenia sústredenia ponúkla Helena aj tvorbu individuálnych tréningových plánov na 3 mesiace, na ktoré komisia mládeže prispeje najlepším v každej kategórii a podporí tak aj ich individuálny rozvoj.

Ku koncu sústredenia sme hovorili o ďalších podobných stretnutiach, či už s Heleninou účasťou vo forme sústredenia, alebo bez nej v podobe spoločného tréningu. Budem preto rád, a vyzývam týmto kluby, ktoré sa venujú mládeži, či by neposkytli priestory na spomínané spoločné tréning, aby si talentované decká mali kde spolu zaliezť a stretnúť sa aj mimo pretekovej sezóny. Verím, že takéto stretnutia budú prínosné nie len pre tieto aktuálne najlepšie decká, ale ja pre ostatné, ktoré sa k nim môžu pridať.

 

V závere ďakujem hlavne Helene Lipenskej, že tak promptne reagovala na moje oslovenie a odviedla naozaj profesionálne a podnetné sústredenia, ďalej lezeckému centru Vertigo, že nám poskytlo príjemné zázemie pre celú akciu a v neposlednom rade deťom a rodičom, ktorý sa sústredenia ochotne zúčastnili.

Za komisiu mládeže SHS JAMES
Tomaso GreksákVlado Linek © 1999 - 2022  29242342