oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Komisia mládeže SHS JAMES
21.02.2008 14:00 | 4876x |
  

Na úvod sa chcem ospravedlniť ľuďom, ktorí už pred dlhším časom ponúkli svoj potenciál na prácu v tejto oblasti, že som sa tak dlho nevedel dostať k rozbehnutiu prvých krokov ku kreovaniu novej komisie mládeže SHS JAMES. Asi najviac Radimovi Kovaříkovi, ktorý prejavil nielen záujem, ale zaslal mi aj svoje postrehy a návrhy.

Dôvodov, prečo mi to tak dlho trvalo je viacero, predovšetkým sa v JAMES-e menilo po poslednom valnom zhromaždení oveľa viac vecí, ako som si predstavoval, skoro v každej komisii nastali zmeny, k tomu riešenie problémov pretekárskeho skialpinizmu a predovšetkým tatranských chát a Chaty pod Rysmi, a viete ako sa to napriek veľkému úsiliu a veľa venovaného času darilo. Takže občas chýbal nielen čas, ale aj mentálne sily riešiť ďalšie a ďalšie problémy.
V oblasti práce s mládežou, ktorú sa dlhé roky nedarí v JAMES-e rozbehnúť, sú tu navyše ďalšie problémové aspekty. Asi najväčší dlhodobý problém celkovej stratégie je zameranie komisie mládeže. Vždy bola veľmi silná tendencia spájať ju predovšetkým s pretekmi mládeže, s prípravou na výkonnostný a vrcholový šport (aj teraz sa napr. Radim Kovařík zameriaval hlavne na tento aspekt).  Ale je tu druhá oblasť práce s mládežou, ktorá je podľa mňa ešte dôležitejšia, a to je práca s mladými so zameraním na všetky outdoorové aktivity, na vzťah k prírode, výchova k určitému hodnotovému rebríčku, vypracovanie metodiky pre tieto prvé kroky s deťmi a mladými v oddieloch.
Za čias vedenia spolku Paľom Vaškom, bol Paľo dosť silno proti zameraniu práce s mládežou na výkonnostný šport, asi si pamätáte, že bol aj proti názvu mládežníckych pretekov ako Slovenského pohára mládeže. Ja som za vyváženosť obidvoch týchto oblastí, bezpochyby sú pre rozvoj spolku a nášho športového odvetvia obidve dôležité. Keď sme v roku 2002 zvýšili v tejto oblasti aktivitu, zaradili sa preteky mládeže organizačne  pod komisiu mládeže, aby boli impulzom k rozbehnutiu práce. Faktom je, že na preteky mládeže sú vačšinou silne naviazaní rodičia pretekajúcich detí, ktorí vyvíjajú aktivity v tejto oblasti. Je to prirodzené, ale má to aj svoje problémy, lebo rodičia sa na veci nedívajú celkom objektívne. V tom čase sa do práce zapojil Jaro Kováčik, pripomienkami a hlavne kritikou záujem o riešenie prejavoval a prejavuje Ďuro Hreus, aj Jirko Švub rozbehol svoje neuveriteľne intenzívne a plodné aktivity iste aj vďaka svojim ratolestiam.
Druhej oblasti všeobecnej práci s mládežou sa venoval a stále venuje hlavne Peter Walter, odviedol obrovský kus práce, zorganizoval množstvo výborných táborov mládeže, priniesol množstvo námetov. Mal vždy trochu iné názory ako vedenie spolku na niektoré organizačné veci. Chvíľu sa do práce v tomto smere zapojil aj Milan Jamrich, nebola to ale dlhoročná záležitosť a ku koncu aktivít občas aj nie celkom zodpovedná. Kedysi, pár desaťročí dozadu, sme mali pre túto oblasť nezabudnuteľného Braňa Ulenfelda. Veľa sa v tejto oblasti robí na medzinárodnom poli, aktívna je komisia mládeže UIAA, veľa skúseností v tomto smere majú v ČHS, ale v tomto smere sme žiadne možnosti na spoluprácu nevyužili.
Ďalšou oblasťou, ktorá ma trochu aj brzdila pri rýchlejšom pustení sa do riešenia komisie mládeže, je nejaká vedúca osobnosť, ktorá by bola schopná zastrešiť obidve hlavné oblasti práce s mládežou. Najjednoduchší a najbežnejší postup je totiž taký, že sa takáto osoba poverí zostavením komisie a komisia môže relatívne nezávisle od vedenia spolku pracovať a realizovať svoje predstavy. Takže túto vec budeme musieť vyriešiť spoločne pri prvom stretnutí, ktoré musíme zorganizovať veľmi rýchlo (viem, že budete rýchlejší a operatívnejší, ako ja...).
Takže poďme k ľuďom, ktorí prejavili ochotu v tejto oblasti pracovať. Je to už spomínaný Radim Kovařík z Redpointu Myjava, Jaro Kováčik, ktorý komisiu viedol v posledných rokoch. Pravdaže Tomáš Greksák, ktorý svojou štúdiou vyprovokoval širokú diskusiu, Tomáša už zapájame do viacerých oblastí, je akýmsi sekretárom komisie pretekov v lezení, rozbiehame veci okolo antidopingu, trochu ho cez Aupark zaťahujeme aj do organizácie pretekov v drytoolingu, tak treba myslieť aj na to, aby toho nebolo naraz trochu veľa... Za východ a Košice má záujem minimálne o spoluprácu a sprostredkovanie informácií Jaro Pukanský, z HK Humenné Jozef Kozman, z UMB Ban. Bystrica ochotu prejavili Miro Knoško a Jaro Kompán. Posielam aj Ďurovi Hreusovi, ktorý reaguje na všetky podnety z tejto oblasti, neviem, či bude ochotný sa zapojiť aj priamo do práce komisie. Jirko Švub tiež bude v rámci pretekov a pretekárskej komisie lietať v týchto veciach. A pravdaže budem rád, ak by sme pritiahli aj Petra Waltera, lebo práve tú podľa mňa veľmi dôležitú oblasť práce s mládežou, ktorej sa Peter vždy venoval, nemáme personálne pokrytú. Posielam na vedomie aj metodickej komisii, Vladovi Paulíkovi, lebo sa oblasť mládeže prelína aj do tejto komisie.
Teraz praktické kroky. V prvom rade sa prosím obratom ozvite, či ste ochotní pracovať priamo v komisii, alebo aspoň ako spolupracovník.  Je jasné, že sa musíme čím skôr stretnúť. Rozmýšlal som aj o alternatíve urobiť to pri nejakej akcii, pretekoch, 23. 2. sú preteky mládeže v B.Bystrici, ale to nie je dobrý nápad, lebo tam má každý  kopu iných starostí a večer sa každý ponáhľa s deťmi domov. Potrebujeme niekoľko hodín v kľude podebatovať a dohodnúť sa čo a ako robiť, ale hlavne kto. Takže navrhujem stretnutie niekedy poobede v Bratislave cez týždeň. Samozrejme Bratislavčanom to nebude robiť problém, Peter Walter je tiež veľmi blízko, Radim by to z Myjavy mohol zvládnuť. Ban. Bystrica je už trochu ďalej. Chalani z východu sa asi zapoja cez e-maily. Tak mi napíšte, aké sú Vaše možnosti, ja sa prispôsobím.

Igor Koller
Vlado Linek © 1999 - 2022  29242366