oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Utorok 16.07.2024  
 Letné detské kempy SHS JAMES
30.09.2021 18:35 | 1908x |
  

V auguste prebehli 3 lezecké kempy pre deti v kategóriách U10, U12 a U14. Boli rozdelené podľa oblastí - pre západoslovenskú oblasť prebehol kemp v Šamoríne počas Olympijskeho festivalu, stredoslovenský kemp bol v La Skale v Žiline a východoslovenský v Outdoor parku Prešov. Kempy boli určené primárne pre deti, ktoré navštevujú preteky Slovenského pohára detí ale aj pre tie, ktoré by si ešte len chceli naplno pričuchnúť k športovému lezeniu.

Každý kemp bol vedený viacerými trénermi, podľa podčtu detí. Kemp v Šamoríne som viedol spolu s Matejom Antošom a Filipom Novotným a zúčastnilo sa ho 15 detí. Špecifiká vonkajšej steny postavenej primárne pre Majstrovstvá Slovenska v boulderingu boli miestami výzvové, hlavne kvôli horúcemu počasiu a nedostatku tieňa. Tomu bol mierne prispôsobený aj program, ktorý bol ináč pripravovaný pre všetky tri kempy ako identický. Prvý deň sa skladal zo všeobecnej koordinačnej a kondičnej prípravy formou rôznych hier a cvičení na stene aj mimo nej. Druhý deň bol viac zameraný na samotné lezenie. Deťom sme sa snažili ukázať viaceré formy rozcvičky, strečingu, ale už aj náznaky sytematického tréningu. Lezecká časť bola výlučne formou boulderingu a lezeckých hier. Vysvetlili a ukázali sme si základné lezecké pohyby ako pätovanie, špičkovanie a “kozenie” a venovali sme sa aj skokom a dynamickým a koordinačným krokom ktoré sú nevyhnutné pre moderný bouldering ale aj speed a lead.

V Žilinskej La Skale sme s menším počtom detí (10) pracovali už iba vo dvojici s Matejom. A v Prešovskom Outdoor parku ma ri Matejovi vystriedala Kika Němá v komornej atmosfére 7 detí. Tohto roku bola nízka účasť asi značne poznačená neskorým oznámením termínov a snahe využiť leto na rodinné dovolenky kým to pandemická situácia dovolila, verím ale, že budúci rok sa nám podarí naplánovať termíny skôr a ak bude záujem aj viacero, tak aby mohli podobné jedno až dvojdňové kempy bežať kontinuálne počas celého roka a tak postupne pripraviť novú a silnú generáciu mladých športových lezcov.

V závere ponúkam ako inšpiráciu hry a cvičenia, ktoré sme na jednotlivých kempoch používali a budeme len radi ak obohatia aj bežný itinerár detských tréningov a krúžkov.

Koordinačné všeobecné

Obrie švihadlo - Podbiehanie, preskakovanie, kombinácia - jednotlivci, dvojice, zástup
Gymnastická rozcvička - kotrmelce, premety bokom aj priamo, kotúľ letmo, kotúľ letmo cez prekazku
Príborová gymnastika - cvičenia na zlepšenie jemnej motoriky rúk pomocou príboru
Vratký náklad - jednoduché pohybové cvičenia s balansovaním predmetov na rôznych častiach tela
Párové výzvy - pohybové výzvy v pároch

Koordinačné lezecké

3 chyty = 5 topov - 3 nástupové chyty - a okolo nich 5 rôznych topov
Hodiny - ruky držia centrálne chyty, nohy idú po ciferníku
Traverz na fitlopte - traverzovanie postojačky na fitlopte
Párové lezenie - bouldre pre páry

Kondičné všobecné

Sila na zemi - Základné a pokročilé zvieracie pohyby a ich modifikácie
Silové pohybové hry - Hry na zlepšenie kondičných schopností (jednotlivci, dvojice)
Zvieracia Tabata - Tabata vytvorená pomocou zvieracích pohybov

Kondičné lezecké

Presné ruky a nohy - Bouldre lezieme spôsobom akonáhle držíme chyt nemôžem si upraviť pozíciu rúk to isté platí pre nohy
Semafor - Tréner stojí na zemi a ukazuje smer lezenia
Zásielka - Deti sú rozdelené do skupín, ciel je dopraviť zásielku podávaním a lezením na druhú stranu.
Slepý lezec - Lezenie vo dvojici, partner mu hovorí cestu.
Časové lezenie - Lezenie na určitý časový interal ktorý určí tréner.
3 bouldering - 3 sérié 3 bouldre po každom vylezenom bouldri následuje 4 výdržové pozície na stene

Tomaso GreksákVlado Linek © 1999 - 2024  30928344