oddiely    tábory    sústredenia    diskusia    dokumenty  
 komisia mládeže  Odhlásiť    Štvrtok 20.01.2022  
 Plány Komisie mládeže na rok 2017
23.03.2017 08:00 | 4588x |
  

Komisia mládeže sa v roku 2017 zameria viac na sústredenia a tábory. Zdá sa, že tieto aktivity prinášajú rozvoj do detského a mládežníckeho lezenia.

TÁBORY a SÚSTREDENIA
Tábory v zmysle prvého kontaktu s lezením na skale a sústredenia často ako presun od lezenia na umelej stene von do skál. Tým prispejeme k ľahšiemu začleneniu mladých do lezeckej komunity a postupne sa osamostatnia aj  pri hľadaní spolulezcov a plánovaní výjazdov.

OSOBY a OBSADENIE
Pri táboroch v komisii pomôže nová posila Janka Oravcová. O sústredenia by s mali postarať už dobre známi Ičo Kollár, Andrej Sýkora a Tomaso Greksák, pomôže im tiež nový člen skúsený lezec Marek Jablonovský. Ohľadom fungovania oddielov, či organizovania oddielového života poskytne klubom rady Aďa Čepcová. Marko Mižičko je naše prepojenie na Metodicko – bezpečnostnú komisiu.

Zloženie KM na rok 2017
Anna Michalková (predseda)
Ičo Kollár (sústredenia, tréningy repre lead)
Tomaso Greksák (sústredenia, tréningy repre boulder)
Andrej Sýkora (sústredenia, tréningy deti a mládež)
Marek Jablonovský (sústredenia, tréningy deti a mládež)
Aďa Čepcova (rady pre kluby)
Jana Oravcová (tábory, zatiaľ nemám zoznam spolupracovníkov)
Marko Mižičko (prepojenie na Metodicko-bezpečnostnú komisiu)

PRETEKY a ODMENY VÍŤAZOM
Pokračujeme v organizácii pretekov SP. Mierne sme podľa potrieb upravili pravidlá hlavne ohľadom stavania ciest a riešenia zhodného poradia vo finále. O víťazovi nebude rozhodovať čas, ale superfinále. Víťazi kategórií U10, U12 a U14 dostali aj v roku 2017 za odmenu vstupy na najväčšie slovenské steny zadarmo. Tieto vstupy sú finančne podporené SHS JAMES za čo spolku veľmi ďakujeme, motivuje to deti k tréningu bez hraníc 

KOMUNIKÁCIA a POCHOPENIE
Chceli by sme v Komisii mládeže viac komunikovať s oddielmi, zistiť stav ich práce s mládežou, ich víziu rozvoja. Zaujímajú nás dôvody, pre ktoré sa vo väčšine klubov s deťmi nepracuje, či pracuje menej ako v minulosti. Verím, že sa nám podarí nadviazať komunikáciu v tomto smere a zlepšiť vzájomné pochopenie potrieb a záujmov.
Vlado Linek © 1999 - 2022  29242518