vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock hex   
grivel
sirjoseph
  výstroj a metodika    diskusia  
 index » výstroj a metodika  Odhlásiť    Pondelok 02.08.2021  
 Lavíny a bezpečný pohyb
07.12.2005 13:00 | 9372x |
  

Každý, kto má záujem podnikať túry v zimných horských podmienkach by mal vedieť, že prvou podmienkou pre bezpečný pohyb je stabilita snehovej pokrývky, alebo jej nestabilita nazývaná padanie lavín. Málokto si ale uvedomuje, že podmienky pre padanie lavín sa vytvárajú postupne od obdobia padania prvého snehu v jesennom období. Už táto, niekedy nesúvislá snehová pokrývka má vplyv na výskyt a druh lavín. Je preto dôležité sledovať vývoj kvality snehovej pokrývky už od začiatku trvalej snežnej pokrývky, sadanie a ukladanie vrstiev a ich súdržnosť.

Dôležité je všímať si a poznať:
- za akých teplôt povrchu zeme napadla prvá vrstva snehu a akej hrúbky
- za akých podmienok – sila vetra a jeho orientácia, rýchlosť narastania hrúbky snehovej vrstvy, kolísanie-stabilnosť teplôt, dĺžka periody sneženia – sa sneh ukladal na terén
- aké teplotné zmeny boli v počasí vrátane smeru vetra a vplyvov slnka boli medzi periodami sneženia - tieto majú vážny vplyv na spevňovanie snehovej vrstvy
- aký terén sa nachádza pod snehom (v priebehu letných túr) – trávnatý alebo skalná suť, morény
- iné vplyvy ako: 
a. drobné príležitostné vývery vody vo svahoch
b. vytváranie vzduchových bublín (únik z podzemných priestorov, sublimácia snehu a pod.)

Pre bezpečnosť pohybu nestačí poznať a identifikovať klasické lavinózne útvary (preveje, podušky, dosky, ...), ale je potrebné okrem čo najlepších vedomostí z teorie padania lavín, získavať informácie už od začiatku zimy o kvalitách a súdržnosti snehovej pokrývky.

Základné informácie získate na internetových stránkach:
- www.laviny.sk – veľa informácií priamo z „prameňa“ – strediska lavínovej prevencie
- http://www.topr.pl/index.php?str=2,1 – informácie o situácii na Poľskej strane Tatier
- http://www.hzs.sk/info/lavinyprehlad.php - prehľad o množstve snehu, stupeň ohrozenia lavínami, popis situácie

Bezpečný pohyb je podmienený
- dokonalou znalosťou konfigurácie terénu,
- dostatkom informácií o stave snehovej pokrývky a jej následné overenie v teréne (napr. nórskou sondou)
- dostatkom vlastných skúseností (hlavne poznania s inou skúsenou osobou)

Takže neváhajte, už teraz je čas na sledovanie situácie a jej vývoj. Samozrejme, že nemusíte. Potom je ale naozaj výhodnejšie neriskovať a zobrať si radšej horského vodcu!

Stanislav Melek
Vlado Linek © 1999 - 2021  28776661