vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock apollo  
sport-outdoor
sirjoseph
camp 
  výstroj a metodika    diskusia  
 index  Odhlásiť    Štvrtok 01.12.2022  
 Stretnutie Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES
02.07.2020 08:30 | 1977x |
  

V Dome Horskej služby vo Vrátnej sa dňa 26.6.2020 stretlo vedenie SHS JAMES v osobe Antona Paceka so zástupcami skialpinistov v zložení Richard Zaprihač ako osoba poverená znovu obnovením chodu Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES (ďalej aj KTS) a ďalší oslovení členovia Stanislav Melek a Miroslav Peťo. Na základe predchádzajúcich rozhovorov na rôznych úrovniach, poverení od vedenia a vzájomných rokovaní boli dohodnuté nasledovné kľúčové body pre chod KTS:

1. Richard Zaprihač ako osoba poverená zostavením členov KTS navrhne, aby na najbližšom zasadaní VV SHS schválilo zloženie Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES v zložení: Richard Zaprihač – predseda, členovia – Norbert Švanda, Stanislav Melek, Miroslav Peťo, Michal Danko s nasledovnými kľúčovými úlohami pre členov
a. Richard Zaprihač – predseda, organizátor a koordinátor činnosti komisie, ktorý sa bude o.i. zúčastňovať rokovaní RVV a zastupovať komisiu navonok, koordinácia činnosti s Metodicko – bezpečnostnou komisiou SHS JAMES (ďalej aj MBK) pri vzdelávaní inštruktorov skialpinizmu
b. Norbert Švanda – hlavný organizátor Skialpstretu, ktorého náplň sa bude postupne rozširovať
c. Stanislav Melek – koordinátor, popularizátor, spracovanie literatúry, konzultant
d. Miroslav Peťo – starostlivosť o vrcholový a výkonnostný tradičný skialpinizmus, reprezentačné družstvo, koordinácia súťaže o „Zjazd roka“ (pracovný názov súťaže o najhodnotnejší výkon roka)
e. Michal Danko – hlavný organizátor tradičných pretekov v skialpinizme BOKAMI Západných Tatier


Foto: archív Miro Peťo.

2. Zúčastnení sa zhodli ďalej na nasledovnom, prípadne témou boli aj
a. Čo najskôr iniciovať, resp. zorganizovať trojstretnutie vedenia SHS JAMES a predsedov, resp. ďalších zástupcov KST a MBK za účelom vyjasnenia detailov systému vzdelávania pre oblasť skialpinizmu. Pričom vzdelanostná štruktúra je vypracovaná už dávnejšie a školí sa podľa systému
i.   1. kvalifikačný stupeň – skitouring
ii.  2. kvalifikačný stupeň – skialpinizmus v neľadovcových terénov
iii. 3. kvalifikačný stupeň – skialpinizmus vo vysokých horách a v ľadovcových terénoch
Pozn. všetci inštruktori skialpinizmu, ktorí majú k dnešnému dňu platné svoje inštruktorské kurzy, sú zapísaní v Informačnom systéme športu
b. Komunikačné nástroje smerom von – webová stránka, facebook, instagram
c. Komunikácia medzi členmi komisie formou
i.  Distribučného e-mailu skialp@james.sk, ktorý bude naplnený novými menami do 14 dní odo dňa stretnutia
ii. Zriadenia cloudového úložiska, kde budú zdieľané dokumenty, potrebné pre členov KTS
d. Rozpočet KTS na rok 2020 a rozpočet komisie v nasledovných rokoch
e. Návrh a stav rokovaní pre Návštevný poriadok TANAP a jej dopad na rozvoj skialpinizmu
f. Práca KTS s členskou základňou formou a vylepšenie spolupráce s, resp. v
i.   Klubmi aj individuálnymi členmi
ii.  Informovanosti
iii. Príprava podujatí, seminárov, školení pre širokú skialpinistickú verejnosť
iv. Publikácia článkov rôzneho druhu
Veríme, že po rozhovoroch, ktoré vedenie SHS JAMES iniciovalo v posledných mesiacoch ohľadne skialpinizmu s účelom výrazného a razantného zvýšenia aktivity Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES sa podarí zostavením novej komisie a vyššie zmienenou formou výrazne zlepšiť všetky parametre činnosti spolku okolo skialpinizmu.

 
Vlado Linek © 1999 - 2022  30021027