Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rama   
sport-outdoor
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  novinky z IDC    výpožičný poriadok  
 index » infocentrum » výpožičný poriadok  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 26.03.2019   english version

 Výpožičný poriadok

Informačné a dokumentačné centrum SHS JAMES
Knižnica

Výpožičný poriadok

Všeobecné ustanovenia

  1. Knižnica Informačného a dokumentačného centra pri Slovenskom horolezeckom spolku JAMES je špecializovanou, verejnosti prístupnou knižnicou určenou ako členom spolku JAMES tak aj iným čitateľom.
  2. V jej fondoch je zhromaždené dokumenty z oblasti horolezectva, vysokohorskej turistiky, skialpinizmu, lyžovania, turistiky z rôznych odborov súvisiacich s týmito oblasťami.

Cenník poplatkov a služieb

  1. Poplatky za vypožičanie dokumentu mimo knižnicu je 1,- € pre členov SHS James, 2,- € pre iných čitateľov.
  2. Pri výpožičke zloží čitateľ za vypožičaný dokument zálohu vo výške 20,- € alebo 40,- € (určí knižnica), ktorá mu bude pri vrátení dokumentu vrátená späť. V prípade poškodenia alebo straty bude táto záloha príslušne krátená, príp. nebude vyplatená späť.
  3. Za kopírovanie a tlač z dokumentov fondu knižnice je poplatok vo výške 0,12 € za stranu formátu A4, za skenovanie 0,30 € za každú stranu A4.
  4. Poplatok za oneskorené vrátenie každého vypožičaného dokumentu je 0,03 EUR za každý deň prekročenia výpožičnej lehoty.

Záverečné ustanovenia

  1. Výnimky z  výpožičného poriadku povoľujú poverení pracovníci knižnice.
  2. Návrhy, pripomienky a sťažnosti k práci knižnice je možné podávať ústne alebo písomne na adrese knižnice povereným pracovníkom knižnice.
  3. Tento výpožičný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť odo dňa schválenia na valnom zhromaždení SHS James v roku 2009.

Výpožičné pravidlá

1. Knižnica IDC JAMES uskutočňuje výpožičky ihneď, ak to umožňujú prevádzkové podmienky.
2. Knižnica umožňuje rezervovať vypožičané dokumenty. V prípade, ak má o dokument záujem viacero používateľov, vybavujú sa rezervácie v poradí, v akom boli podané. Dokument je rezervovaný 5 dní. Oznámenie o rezervácii prebieha e-mailom, ak bola daná spätná adresa.
3. Knižnica umožňuje pre členov SHS JAMES a iných (bežných) čitateľov absenčné výpožičky a prezenčné výpožičky.
4. Výpožičná doba pre členov JAMES je stanovená na 30 dní. Člen SHS JAMES si môže požičať najviac 5 dokumentov. Pri bežnej výpožičke je možné výpožičnú dobu predĺžiť 2 krát o 30 dní.
5. Výpožičná doba pre iných bežných čitateľov je stanovená na 14 dní. Pri výpožičke si môže požičať maximálne 5 dokumentov. Pri výpožičkách je možné výpožičnú dobu predĺžiť o 14 dní.
6. Výpožičnú dobu je možné predlžovať len v prípade, že dokument nie je žiadaný iným čitateľom.
7. V odôvodnených prípadoch môže knižnica stanoviť aj inú výpožičnú lehotu. Skrátenú výpožičnú lehotu nemožno predlžovať.
8. Vybrané (knižnicou určené) dokumenty je možné študovať len prezenčne.
9. Knižnica má právo v odôvodnených prípadoch regulovať počet výpožičiek aj inak.Vlado Linek © 1999 - 2019 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  23242219