Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenia    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » metodika  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Nedeľa 29.03.2020   english version
 Metodické materiály

Metodické materiály komisie tvoria výstupy práce metodicko-bezpečnostnej komisie z odborných tematických seminárov, alebo sú prácami odborníkov v príslušnej oblasti. Materiály sú zverejňované so súhlasom autorov.
Majú slúžiť ako pomôcka pre metodickú prácu v kluboch a oddieloch v rámci základného výcviku, alebo ako študijné materiály pre frekventantov niektorého z kvalifikačných kurzov.

Absolventské práce sú záverečnými prácami absolventov kvalifikačných kurzov tematicky zamerané na problematiku príslušnej kvalifikácie. V rubrike sú so súhlasom autorov uvádzané práce, ktorých obsah je podľa názoru komisie v niektorej oblasti prínosom pre metodickú činnosť nielen v kluboch, ale i v rámci spolku, alebo pre individuálny odborný rast.
Práce nemajú byť vyčerpávajúcou informáciou k danej problematike. Slúžia na orientáciu v nej a odkazujú na možnosti ďalšieho získavania informácií a vzdelávania sa.

Poznámka: V prípade, že niektorý z materiálov sa vám nebude dať otvoriť priamo, uložte si ho na pevný disk svojho počítača.


 Metodické materiály komisie
Metodická pomôcka pre horolezecký výcvik - leto
Metodická pomôcka určená na zjednotenie obsahu a metodických postupov pri vedení základného výcviku v súlade so vzdelávacím systémom SHS JAMES pri dodržiavaní zásad bezpečnosti inštruktormi SHS JAMES počas vedenia výcviku v horolezectve. Nie je vyčerpávajúcim súhrnom poznatkov a zručností, ale usmernením, ako má inštruktor vo výcviku postupovať a čo má výcvik v horách minimálne obsahovať.
29.01.2019 14:00 2766x kom: 0x
Ako sa nezraniť
Ktorý druh strečingu použiť pred výkonom? Ako dlho by strečing mal trvať? Aký druh strečing by sa mal robiť po výkone? V skutočnosti existujú rôzne druhy strečingových techník. Strečing môže byť buď dynamický (čo znamená, že zahrňuje pohyb) alebo statický (cvičenia sú vykonávané na mieste).
19.07.2017 22:00 5104x kom: 0x
Bezpečnosť pri lezení na umelých stenách
Na tému chýb, v dôsledku ktorých dochádza k nehodám a k úrazom, sa hovorí aj píše často. Zdá sa však, že nie dosť. Možno pri čítaní nasledujúcich riadkov skonštatujete, že sa opakujeme. Veď len minulý rok vyšiel článok Lidky Richnavskej o chybách pri istení. Mnohé z neho tu nájdete opäť. Nevadí. Myslím, že „Repetitio est mater studiorum“ (Opakovanie – matka múdrosti) je v tomto prípade namieste.
13.10.2016 15:00 5676x kom: 0x
Chyby pri istení v jednodĺžkových cestách
Ističa v súčinnosti s jeho istiacou pomôckou je možné pri lezení zaistených ciest pokladať za najkritickejší bod istiaceho reťazca. Preto správne zvládnutie techniky istenia je nevyhnutným predpokladom pre bezpečnosť pohybu na skalách, ale i na umelých stenách. Správne návyky je potrebné budovať hneď od začiatku, pretože zafixované chyby sa neskôr veľmi ťažko odstraňujú.
13.10.2016 14:15 5998x kom: 0x
Horolezecké laná I
"Po duševnej stránke vnímam lano ako vec, ktorá je neodmysliteľným symbolom prepojenia medzi partnermi - lezec a život. ... Je vždy prítomné pri každom úspechu i zostupe po zdarnom prekonaní cesty v stene, ale aj neúspechu a následnom úniku zo steny. ... Po vecnej stránke je základom lezeckých techník pri prekonávaní stien všetkých rozmerov ..."
13.10.2016 14:00 3277x kom: 0x
Horolezecká laná II
Odporúčania pre výber lán pri kúpe, zmotávanie lana, starostlivosť o laná, čistenie, kontrola, životnosť, vyraďovanie.
13.10.2016 13:30 3496x kom: 0x
Lezecký materiál - slučky
Slučky patrili k prvým logickým zaisťovacím prostriedkom. V ich prospech hovorilo jednoduché použitie, rýchla manipulácia a neskôr sa dôležitým argumentov stala aj ohľaduplnosť k prírode. Pod slučkou rozumieme v horolezectve kus lana, pomocnú šnúru alebo plochý popruh spojený do uzavretého celku uzlom alebo šitím.
13.10.2016 13:00 3224x kom: 0x
Slušne a ohľaduplne
Už dlhší čas sa metodická komisia prostredníctvom článkov, seminárov a kurzov snaží ovplyvňovať a usmerňovať lezcov k zvyšovaniu bezpečnosti a etickému správaniu sa na skalách, v horách a aj prírode ako takej. Úspešnosť našich zámerov ukáže až samotný život, a to väčšinou, keď sa niečo udeje... Je to o človeku a voľbe. Túto úvahu píšem z rovnakého dôvodu: aby ste mali možnosť voľby a mohli si vybrať medzi uvedomelosťou verzus lenivosťou a ich následkami.
13.06.2016 19:00 6248x kom: 0x
Právna zodpovednosť v horolezectve
Základné pojmy súvisiace s právnou zodpovednosťou a s právnymi aspektmi vzťahu medzi inštruktorom, resp. vedúcim výcviku a frekventantom v podaní právnika. Rozdiel medzi ponímaním právneho stavu v rovine občiansko-právnej a v rovine trestno-právnej zodpovednosti.
17.12.2010 20:50 11635x kom: 0x

 1 - 9 / 11   1 / 2   

 Absolventské práce
Súhrn noriem UIAA
Prehľad noriem UIAA v slovenskom preklade spolu s postupmi testovania horolezeckého materiálu.
06.10.2015 14:00 2958x kom: 0x
Organizácia svojpomocnej záchrannej akcie po zasypaní lavínou
Základné poznatky o lavínach a lavínovom nebezpečenstve, stupne lavínového nebezpečenstva, určovanie v teréne. Lavínová výbava. Svojpomocná záchranná akcia, prehliadka lavínišťa, sondáž, vyhľadávanie pomocou prístrojov, dohľadanie, vykopanie, prvá pomoc a transport.
23.12.2010 17:00 6105x kom: 0x
Istiaci reťazec
Materiál istiaceho reťazca, postupové istenia, spôsob vedenia lana. Fyzikálne zákonitosti pri pôsobení síl v istiacom reťazci, pádový faktor, rázová sila.
21.12.2010 13:00 6688x kom: 0x
Osadzovanie pevných istení
Prehľad hlavných typov pevných istiacich prostriedkov, materiál, normy UIAA a EN, základné zásady pri osadzovaní pevných istiacich bodov.
21.12.2010 13:00 5798x kom: 0x
Výživa a regenerácia
Vyváženosť stravy, energetické a nutričné hodnoty zložiek stravy. Vzťah správnej výživy, zdravia a výkonu. Pitný režim. Regenerácia ako jeden z predpokladov optimálneho výkonu nielen pri lezení.
21.12.2010 13:00 6969x kom: 0x
Motivácia v práci s mládežou
Skúsenosti, postrehy, námety a nápady vhodné pre uplatnenie pri vedení detských lezeckých klubov z pohľadu laika (v pedagogike a psychológii).
21.12.2010 12:00 5394x kom: 1x
Stručný sprievodca začínajúceho lezca
Praktická príručka o všetkom potrebnom pre každého, kto chce začať s lezením či už na umelej stene, alebo na skalách.
21.12.2010 12:00 8205x kom: 0x
Regenerácia malých kĺbov
Klasifikácia kĺbových spojení, podrobná anatómia ruky a niekoľko ukážok cvičení na regeneráciu malých kĺbov ruky.
21.12.2010 12:00 7351x kom: 0x
Základy meteorológie
Výklad základných meteorologických pojmov, vysvetlenie javov súvisicich s vývojom počasia, pohyb vzduchových más, frontálne systémy, zrážky a vplyv horských oblastí na zmeny vo vývine počasia.
21.12.2010 12:00 5599x kom: 0x

 10 - 18 / 22     2 / 3   

Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  26261139