Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenia    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » skialp archív  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 11.08.2020   english version
 Stretnutie skialpinistov – Štrba
14.07.2006 06:30 | 6302x | komentár: 0x
1. 7. 2006  

Stretnutia skialpinistov 1. 7. 2006 v Štrbe v penzióne Semafor sa zúčastnilo len 15 účastníkov. Toto fórum o problémoch predovšetkým pretekárskeho skialpinizmu zorganizoval na základe uznesenia svojho posledného valného zhromaždenia SHS JAMES. Slabá účasť bola iste aj dôsledkom letného termínu, ale bola aj vyjadrením záujmu skialpinistov o riešenie otázok organizovania a riadenia skialpinistických pretekov na pôde JAMESu. Neprišiel nikto z členov komisie pretekov v skialpinizme, nebol tam oficiálny zástupca SSA, za organizátorov pretekov sa zúčastnili len zástupcovia klubu Skialp Sučany, početné zastúpenie mali pretekári, členovia reprezentácie.
Dlhá diskusia mnoho vecí síce objasnila, ale žiadne výrazné riešenie do budúcnosti zo stretnutia nevzišlo. SHS JAMES sa musí riadiť uznesením svojho VZ, ktoré zaväzuje vedenie SHS JAMES „Dodržať súčasný právny stav, pokračovať v doterajšej činnosti so snahou ju neustále zlepšovať a pokiaľ sa situácia vo svetovom skialpinizme nezmení, nerobiť zmeny ani na pôde SHS JAMES“.  Zároveň sa však diskutujúci zhodli, že sa nesmie zopakovať situácia s neskoordinovanými termínmi skailpinistických pretekov a že aj reprezentáciu ju potrebné viesť tak, aby jej členovia čo najmenej pocitíli vzniknuté problémy.
Na záver pripájame pohľad naozaj nestranného účastníka stretnutia Petra Šperku a jeho názory.

Igor Koller, sekretár SHS JAMES

Zúčastnení:
za SHS JAMES: P. Vaško, F. Piaček, S. Melek, L. Gancarčík, I. Koller
pretekári: P. Svätojánsky, M. Jokl. D. Sliačan, J. Sliačan, M. Blaško
Skialp Sučany: F. Príhoda, V. Dobošová
Ostatní: S. Klaučo, P. Čáni, M. ŠperkaSubjektívne postrehy zo strenutia
SHS JAMES – skialpinistická verejnosť, ktoré sa konalo 1. 7. 2006 v Štrbe

Stretnutia sa zúčastnilo asi 15 ľudí, z toho traja zástupcovia výkonného výboru SHS JAMES. Na stretnutí boli aj členovia SSA, nikto z vedenia a nikto nevystúpil ako delegovaný zástupca s oficiálnym stanoviskom tejto asociácie. Po prečítaní úvodného príhovoru  P. Vaška nasledovala diskusia.

Problematikou extrémneho skialpinizmu, ktorý je najbližšie k horolezectvu sa nezaoberal nikto a je možno tušiť, že v tejto oblasti neexistujú žiadne trecie plochy.

Za rekreačný skialpinizmus vystúpil S. Melek a diskusia k tejto téme nebola dlhá. V tejto oblasti sa tiež zdá, že neexistujú sporné body medzi skialpinistickou verejnosťou a SHS JAMES. Dovolím si malú poznámku. Názov rekreačný skialpinizmus je široký a že ako sa raz vyjadril A. Luczy, ktorého môžeme považovať za mienkotvornú osobnosť v tejto oblasti, je aj trochu nepresný, nakoľko aktívni športovci v tejto oblasti robia aj náročné podujatia (niekoľkodňové prechody po ľadovcoch s výstupmi na troj a štvortisícové vrcholy) a názov “rekreačný”, znie z tohto pohľadu trochu dehonestujúco. No výstižnejší názov ma nenapadá. Tento rýchlo sa rozvíjajúci šport zameraný na nenáročné túry je potencionálnym zdrojom širokej členskej základne a nemali by ho podceňovať ani pretekárski skialpinisti, nakoľko práve táto komunita je dôležitá pri organizovaní pretekov (stavba a likvidácia trate, kontroly) a tvorby finančných zdrojov z členského, pričom si títo ľudia obyčajne nenárokujú financie na podporu ich činnosti. Škoda, že neboli prítomní zástupcovia vysokohorskej turistiky, nakoľko tu by sa našlo mnoho spoločných bodov.

Najviac diskusných príspevkov sa týkalo pretekárskeho skialpinizmu. Zatiaľ čo mnohí účastníci deklarovali, že sú za zotrvanie na pôde  SHS JAMES, na druhej strane kritizovali udeľovanie licencií pretekárom a “nedemokratické” postupy SHS JAMES voči skialpinistom, a to konkrétne slabé zastúpenie skialpinizmu na valnom zhromaždení SHS JAMES. Tu sa ukazuje istá nejednotnosť postojov pretekárov a nik z tejto komunity neprejavil vôľu prevzatia zodpovednosti za koordináciu a organizovanie pretekov, trénerskú činnosť, prácu s mládežou atď. Aktívni špičkoví pretekári očakávajú od SHS JAMES servis a nie sú ochotní (z pochopiteľných dôvodov) venovať sa organizačne – administratívnej práci.

Vedenie SHS JAMES s odvolaním sa na výsledky valného zhromaždenia jednoznačne deklarovalo vôľu podporovať pretekársky skialpinizmus. Správa, ktorú predniesol P. Vaško, obsahovala analýzu rozpočtu a je z neho jasné že rozdelenie peňazí je transparentné a skialpinisti dostávajú tú časť, ktorá im z rozpočtu prináleží.

Navrhoval som, aby si skialpinistická verejnosť urobila analýzu výhod a nevýhod, ktoré vyplývajú z ich členstva v SHS JAMES a na základe informácií o prerozdelení príjmov, hlavne dotácií od vlády a členského, sa rozhodli či a prečo pokračovať / nepokračovať na pôde SHS JAMES. Túto otázku by si mal položiť každý, kto sa zaoberá pretekmi a rozhodnúť sa pre konkrétnych zástupcov skialpinistickej – pretekárskej obce. Osobne som očakával, že takéto jednotné stanovisko budú prezentovať delegovaní zástupcovia SSA, ale ako sa ukázalo pretekári nemajú jednotnú stratégiu.

K “nedemokratickému” rozhodovaniu valného zhromaždenia ako aj k spravodlivému rozdeľovaniu financií z členského som navrhol riešenie, ktoré nebolo prijaté pozitívne, nakoľko je ťažko realizovateľné, no vrátim sa k nemu ešte raz. Urobiť analýzu zastúpenia skialpinistov a horolezcov a priradiť pri rozdeľovaní prostriedkov váhy jednotlivým odvetviam je síce náročné, ale je to možné. Túto štatistiku nemusí robiť vedenie SHS JAMES, ale jednotlivé oddiely a dať ich vedeniu. Tie oddiely, ktoré by neodovzdali údaje, by sa do štatistiky nepočítali, čiže by eventuálne poškodili svoje preferencie. Ak by si to uvedomili, v budúcnosti by sa tomu chceli vyvarovať a urobili by si tento prieskum. Myslím si, že ak pri hlasovaniach a rozdeľovaní prostriedkov bude zohľadnený percentuálny podiel členov, známe informácie o kľúči ako prideľuje štát peniaze zväzu a prehľadný algoritmus rozdeľovania príjmov z členského, nebude dôvod na podozrievanie a sťažovanie si na nedemokratické postupy. Potom bude záležať len na predstaviteľoch pretekárskeho skialpinizmu, ako budú tieto prostriedky ďalej rozdeľovať pre pretekárov a organizátorov. Pochopiteľne bude treba zohľadniť aj podiel extrémneho a rekreačného skialpinizmu.

Záver
Odčlenenie pretekárskeho skialpinizmu od  SHS JAMES, aj keď je z istých uhlov pohľadu racionálne, nie je rozumné. No treba, aby skialpinistická verejnosť, hlavne pretekárska verejnosť ako viac alebo menej autonómna skupina, vystupovala navonok jednotne, čiže zvolila si svojich zástupcov, ktorým bude dôverovať a ktorí dokážu korektne diskutovať a jednať voči tým, ktorých zastupujú, ako aj voči ostatnej členskej základni a vedeniu SHS JAMES. To žiaľ, podľa môjho dojmu zo stretnutia chýba, aj keď existuje viac osobností, ktoré by boli potenciálne schopné uskutočniť túto predstavu.

Bratislava 2. 7. 2006                                              

Martin Šperka 
(nezaujatý) účastník stretnutia

 
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27233346