Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmus    ľadové lezenie    medicína    metodika    mládež    ochrana prírody    športové lezenia    tradičný skialpinizmus    skialp archív    antidoping    paraclimbing  
 index » komisie » metodika  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 22.09.2020   english version
 Vytiahnutý borhák v Zádieli
15.10.2009 15:00 | 11853x | komentár: 1x
  

V nedeľu 27. septembra 2009 sa v Zádieli stala nepríjemná vec. Po prelezení novej cesty Hrana zákona na Trojkráľovej stienke, vytiahol rukou Igor Lišaník cementovaný borhák. Bol to tretí alebo štvrtý v poradí od vrchu cesty. Vytiahol ho úplne bez námahy, ľahko, jednou rukou, ako by bol do diery iba zasunutý.

Podrobnosti o  vytiahnutom borháku v Zádieli

Bolo obrovským šťastím, že sa nikomu nič nestalo na rozdiel od nehody na Poghause.

Metodická komisia a Komisia ochrany prírody sa týmto prípadom podrobne zaoberala a zaujala stanovisko, aby sa takýmto problémov predišlo, alebo sa riziko čo najviacej znížilo.

Stanovisko metodicko-bezpečnostnej komisii k prípadu vytiahnutého borháku v Zádieli

Osadzovaním pevných istení sa metodicko-bezpečnostná komisia zaoberá podrobnejšie už viac ako rok. Seminár, ktorý sa konal v Moravanoch v marci uplynulého roka sa so záujmom lezeckej verejnosti síce nestretol, ale téma začala byť aktuálna najmä po smrteľnej nehode na Poghause onedlho potom.
Po širšej diskusii na túto tému na rôznych fórach zaviazalo aj valné zhromaždenie SHS JAMES metodicko-bezpečnostnú komisiu k vydaniu odporúčaní pre odisťovanie skalných oblastí. Materiál je po oddiskutovaní pripravený na zverejnenie a rovnako aj multimediálny materiál s návodom na osadzovanie pevných istení. Oba budú v priebehu niekoľkých dní k dispozícii na stránke komisie. Z hľadiska postavenia komisie a fungovania spolku na demokratických princípoch sa však nemôžu tieto materiály považovať za záväzné nariadenia. Jednako po ich zverejnení môžu byť v prípade vzniku nejakej nehody a riešenia jej následkov použité pri dokazovaní v rovine občiansko-právnej a za istej zhody okolností možno tiež v  rovine trestnej zodpovednosti ako podklad pre posúdenie okolností. 
Nie to je však cieľom snaženia metodicko-bezpečnostnej komisie. Hlavným motívom je bezpečnosť pri vykonávaní lezeckých aktivít a dosiahnutie stavu, aby nebolo potrebné riešiť situácie, kedy po nedodržaní všeobecne známych pravidiel a ignorovaní dostupných poznatkov a skúseností dochádza k podobným situáciám, aká sa teraz stala v Zádieli. A aj keď trestno-právna zodpovednosť je v našom právnom systéme v takýchto prípadoch zrejme len v teoretickej rovine, opäť ako v prípade Poghausu je potrebné zdôrazniť morálnu zodpovednosť. Každý, kto s akýmkoľvek zámerom osadí pevné istenie v ceste, musí počítať s tým, že jeho istenie použijú aj lezci, ktorí nie vždy majú dostatok potrebných znalostí a skúseností s používaním týchto istiacich prostriedkov. Preto si musí byť vedomý  zodpovednosti za svoje počínanie a je zaviazaný využiť všetky dostupné poznatky, byť presvedčený o dodržaní predpísaných technologických postupov a použiť certifikovaný materiál, odporúčaný pre aplikovanie využitých materiálov a technológií výrobcom. V opačnom prípade nie je možné zaručiť zlyhanie použitého istenia.
Z okolností uvedených vo vyjadreniach k udalosti v Zádieli vyplýva, že pravdepodobne neboli dodržané všetky predpísané postupy a použitý materiál nezodpovedal normám pre osadzovanie pevných istení. Vzhľadom k prípadu vytiahnutia borháku je otázne, do akej miery je možné dôverovať ostatným isteniam z toho istého materiálu, osadeným v tejto oblasti rovnakou technológiou. Jednoznačne je nutné preveriť pevnosť týchto istení dodatočne a výsledok zverejniť na stránke spolku. I v tom prípade však takéto dodatočné preverovanie nebude mať zrejme stopercentný punc spoľahlivosti. Z toho plynie záver, že pri osadzovaní pevných istení je nevyhnutné používať len certifikované materiály a overené technologické postupy, ktoré zaručia splnenie požadovaných noriem.

Materiálna podpora SHS JAMES pre preisťovanie ciest      

SHS JAMES sa problematike odisťovaniu ciest cieľavedome venuje. Každoročne vyčleňuje v rozpočte prostriedky na nákup materiálu určeného na údržbu skál a  preisťovanie horolezeckych ciest. Material tj. borháky a lepidlo sa dodáva jednotlivým klubom alebo správcom oblastí na požiadanie, v rámci možností spolku. V roku 2008 to bolo 100 000- Sk z čoho bolo vyčerpané 99 982 – Sk  na nákup borhákov, lepidla a vŕtačky. Preisťovanie ciest si vyžaduje určité skúsenosti a dodržanie technologickej postupnosti. Je potrebné aby to mali na starosti zodpovední ľudia – správcovia skál a aby túto činnosť koordinovali. Problém je, že v máloktorej skalnej oblasti sú správcovia známi. Metodická komisia sa touto problematikou zaoberala a pripravuje návod a technologický postup na údržbu a preisťovanie skál.

Prehľad využitia nitov
Odporúčania k osadzovaniu pevných istiacich bodov

Už budúci týždeň na stránke uverejníme zoznam správcov skál s kontaktami, ktorý budeme postupne dopĺňať, formulár o stave istenia, vyplnený sa dostane ku správcom skál ako aj kompletný návod ako správne odisťovať cesty.

Všetky tieto opatrenie majú za cieľ zvýšiť bezpečnosť lezenia na slovenských skalách.

Za Komisiu ochrany prírody Vlado Linek
Za Metodickú komisiu Vlado Paulík
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27520450