Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  alpinizmu    ľadového lezenia    medicínska    metodická    mládeže    ochrany prírody    športového lezenia    tradičného skialpinizmu    skialp archív    reprezentácia    antidoping  
 index » komisie » metodická  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Streda 16.10.2019   english version
 Zákon o športe 440/2015
14.06.2016 15:00 | 4473x | komentár: 2x
verzus inštruktori SHS  

Zákon 440/2015, Z.z. priniesol veľké množstvo noviniek v oblasti legislatívy v športe a mnohým - aj nám - výrazne komplikuje život. Už na VZ SHS JAMES odznelo, že je nevyhnutné prepracovať stanovy spolku tak, aby sme vôbec mohli existovať v rámci štruktúr slovenského športu ako tzv. uznaný športový zväz. Výrazné novinky priniesol spolu s Vyhláškou 110/2016 Z.z. aj vo vzdelávaní.

Zmenila sa terminológia - počnúc dátumom platnosti vyhlášky všetci, ktorí sa nejakým spôsobom chcú a budú podieľať na vzdelávaní v oblasti športu sa budú nazývať odborníkmi v športe. Problémom je, že platnosť licencie je viazaná na zápis v registri odborníkov v športe a ten je zasa naviazaný na register právnických a fyzických osôb v športe. To spolu znamená značnú administratívnu záťaž počnúc klubom a končiac zväzom. Podstatne sa zmenili podmienky pre realizáciu vzdelávania. Kladom je, že vzdelávanie plne patrí do kompetencií zväzu. Zákon stanovuje zväzu povinnosť vzdelávať svojich odborníkov v športe a prostredníctvom nich aj svojich členov. Aj to, že vzdelávanie odborníkov v športe musí byť realizované v spolupráci so športovými fakultami. Čo je správne. Ale zatiaľ nie je jasný a asi ani vytvorený realizačný rámec tejto povinnosti. Nie je jasná ani kontinuita predchádzajúcich odborných spôsobilosti pri prechode na nový spôsob vzdelávania. Obsah a rozsah vzdelávania vyhláška definuje presne. Stanovuje aj to, kto môže viesť vzdelávanie odborníkov v športe a za akých podmienok. To všetko vieme vyriešiť a splniť. I keď to samozrejme zaberie nemálo času a úsilia. Prvé kroky už máme za sebou. Začínajú sa rokovania s fakultami, máme celkom jasnú predstavu o inovácii obsahu vzdelávania tak, aby sme dokázali "zalepiť nejaké diery" v súčasnej legislatíve. Máme predstavu aj o tom, aký organizačný rámec je potrebné vytvoriť v rámci spolku pre realizáciu vzdelávania. Budeme môcť odlíšiť jednotlivé odborné spôsobilosti nielen názvom, ale aj stupňom kvalifikácie, čo dá celému systému logiku. Zákon však prináša aj veci s ktorými asi nepohneme. Dúfajme, že len zatiaľ. Týka sa to totiž nielen "malých športov" ako je horolezectvo, ale aj značnej časti odborníkov vo veľkých športových zväzoch. Predovšetkým zákon výrazne obmedzil tých inštruktorov, resp. trénerov, či iných odborníkov v športe, ktorí sa tejto činnosti doteraz venovali profesionálne či poloprofesionálne nie ako zamestnanci zväzov. Zrušením do 31. 12. 2015 platnej viazanej živnosti "Špecializované činnosti v oblasti telesnej kultúry - inštruktor (tréner, ...) niečoho" znemožnil vykonávanie týchto aktivít formou podnikania a stanovil, že odborník v športe musí byť zamestnancom športovej organizácie, alebo môže svoju činnosť vykonávať "na dohodu", prípadne v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka, či Obchodného zákona. Tým zaniká aj možnosť vykonávania takýchto aktivít v rámci obchodných spoločností. Resp. nezaniká, ale priamo určuje potrebu tejto spoločnosti mať zamestnanca s príslušnou odbornou spôsobilosťou. Takýto zásah do foriem realizácie odbornej spôsobilosti by sa už možno dal označiť za zásah do slobody podnikania. V platnosti zatiaľ ostávajú kvalifikačné oprávnenia vydané pred dátumom 31. 12. 2015 do doby ukončenia ich pôsobnosti. Jednou z možností ako ďalej pokračovať vo vzdelávacej aktivite v rámci doterajšieho organizačného začlenenia, je nájsť vhodnú formu voľnej živnosti. Súčasná situácia však komplikuje život mnohým a verím, že nezostane bez povšimnutia aj zo strany legislatívnych orgánov.
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Zákon o športe 440/2015 [ 14. 6. 2016 15:27:41] - reagovať
Zákon 440/2015, Z.z. priniesol veľké množstvo noviniek v oblasti legislatívy v športe a mnohým - aj nám - výrazne komplikuje život. Už na VZ SHS JAMES odznelo, že je nevyhnutné prepracovať stanovy spolku tak, aby sme vôbec mohli existovať v rámci štruktúr slovenského športu ako tzv. uznaný športový zväz. Výrazné novinky priniesol spolu s Vyhláškou 110/2016 Z.z. aj vo vzdelávaní.
 • Zákon o športe 440/2015 [qeqe 6. 7. 2016 15:58:58] - reagovať

  V jednom clanku v SME tiez tvrdili ze sportovy odbornik bude moct fungovat len ako zamestnatec organizacie. Reakcia ministerstva:

  V § 6 ods. 3 zákona o športe je výslovne uvedené, že športový odborník podľa odseku 1 písm. a) až e), t.j. vrátane trénerov, inštruktorov športu, rozhodcov, delegátov, bezpečnostných manažérov, hlavných usporiadateľov, vedúcich družstva, časomeračov, hlásateľov, lekárov, fyzioterapeutov a pod., vykonáva činnosť športového odborníka ako samostatne zárobkovo činná osoba, ak nie sú naplnené znaky závislej práce, alebo sa so športovou organizáciou nedohodne inak.

  Zákon vytvoril novú skupinu samostatne zárobkovo činných osôb, čo je uvedené aj v § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý uvádza, že príjem z inej samostatne zárobkovej činnosti je príjem športovca a športového odborníka. Treba zdôrazniť tú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ktorú autorka asi prehliadla. Ak by to bolo tak, ako tvrdí, spadal by športový odborník pod § 5 zákona o dani z príjmov, kde je uvedený príjem zo zamestnania a nevytváralo by sa novelou zákona o dani z príjmov v rámci zákona o športe nové samostatné písmeno pri príjme z inej samostatne zárobkovej činnosti pre športovca a športového odborníka. To, že ide o samostatnú zárobkovú činnosť predsa jednoznačne deklaruje aj zákon o športe, ktorý v § 6 ods. 3 uvádza, že športový odborník, a teda aj tréner, vykonáva svoju činnosť prednostne ako samostatne zárobkovo činná osoba.

  Nová úprava zjednoduší režim pre samostatne zárobkovú činnosť športových odborníkov, nakoľko na jej vykonávanie už nebude potrebné vydanie živostenského oprávnenia, ale postačujúce bude zapísanie športového odborníka vo verejne prístupnom registri fyzických osôb v informačnom systéme športu, kde si každý športovec, klub, zväz, občan, novinár, bude môcť overiť údaje o športovom odborníkovi a jeho odbornej spôsobilosti. V tomto smere IS športu vytvorí de facto akýsi živnostenský register osôb vykonávajúcich samostatne zárobkovú činnosť v športe, čo prinesie slovenskej spoločnosti presné údaje o tom, koľko osôb je ekonomicky aktívnych v športe, koľko odvádzajú na daniach a odvodoch a pod.  • Zákon o športe 440/2015 [Vlado Paulík 4. 8. 2016 12:17:37] - reagovať
   Ďakujem za spresnenie. Informáciu o spôsobe vykonávania činnosti športového odborníka sme dostali v spresnení výkladu zákona o športe z KŠZ.


Vlado Linek © 1999 - 2019 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  25062131