Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia  
 index » shs james » aktuality  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Štvrtok 23.01.2020   english version
 Valné zhromaždenie SHS JAMES
10.04.2014 08:00 | 12235x | komentár: 73x
29. 3. 2014  

25. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 29. marca 2014 v Žiline opäť po roku s pomerne vysokou účasťou delegátov - 31 delegátov zastupujúcich oddiely a 2 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1082 členov, čo tvorí 24,55 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2013. Bolo bohaté na diskusiu a tiež na zodpovedné rozhodnutia jeho delegátov. Rok od posledného VZ bol poznačený mnohými tragédiami našich horolezcov. Tou najväčšou bola násilná smrť Antona Dobeša a Petra Šperku pod Nanga Parbatom. Minútou ticha sme si uctili  aj pamiatku Zdenka Hrubého, Jirka Švuba a Jaroslava Procházku.


Ocenení horolezci: Pavol Rajčan, Miloš Nemý, Rišo Nyéki, Adam Kadlečík (cenu prevzal zástupca klubu Peter Marciš), Ondro Húserka, Eva Milovská a Miro Peťo (cenu prevzal zástupca klubu Miroslav Jurkovič). Foto: Vlado Linek.

Rok 2013 nepatril k tým pokojným, keď všetko ide v zabehaných koľajách. Definitívne sme dokončili a skolaudovali Chatu pod Rysmi, čo patrí k našim najväčším úspechom posledných rokov. Chata už bola takmer dokončená v roku 2012, ale dotiahnuť nedorobky a celé stavebné konanie nebolo vôbec jednoduché a stálo nás ešte vyše 9 tisíc eur. Rovnako viac financií oproti plánu išlo na opravu a údržbu tatranských chát. Aj keď tieto financie boli potrebné a efektívne použité, nezvýšili sme naše finančné rezervy podľa našich predstáv. Na výdavkoch sa vo zvýšenej miere podielala Komisia mládeže, ale to nás môže len tešiť. V roku 2013 bola vydarená horolezecká sezóna, kde okrem výkonov priamo ocenených Bronzovými, Striebornými a Zlatými karabínami  si spolok a horolezecká verejnosť vysoko váži výkony Petra Hámora, ktorý vystúpil na druhú a tretiu najvyšiu horu Zeme, na K2 a Kančendžongu. Skonsolidovala sa situácia v Komisii pretekov v lezení, v domácich súťažiach, aj keď výkony na medzinárodnej úrovni boli len priemerné. Rovnako to platí o pretekoch v ľade a drytoolingu, kde sú pozitívom vydarené majstrovstvá Slovenska na novej stene K2 v Bratislave. Aktívne pracovala Komisia skialpinizmu, znovu bol vydarený zimný Skialpstret a tiež preteky Bokami Západných Tatier. Tradične dobre pracuje Metodicko – bezpečnostná komisia a veľkú prácu ako každý rok odviedla Komisia ochrany prírody – výnimky na lezenie pre jednotlivé oblasti a zaisťovanie skalných oblastí. Náš časopis Horolezec zvyšuje počet strán i kvalitu. Členská základňa opäť narástla o 235 osôb a ku koncu roku sa zastavila na čísle 4504 členov, z toho 3899 dospelých, 72 juniorov, 94 detí, 439 seniorov. Vydarený bol aj 89. Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Popradskom plese. Prvý raz bol našou Medicínskou komisiou zorganizovaný Pelikánov seminár na Slovensku v Tatranskej Lomnici.

 
Rokovanie viedol predseda SHS JAMES Igor Koller. / Predseda ČHS Jan Bloudek.
 

Nevyhli sme sa ani negatívnym veciam. Okrem spomínaných úmrtí mnohých horolezcov to boli problémy s ochranou prírody. V tomto smere napredujeme vo všeobecnej rovine dosť pomaly, ovplyvniť legislatívu je dlhdobý proces. Veľmi nepríjemný bol incident v Zádieli, keď sme po tragickej udalosti museli ešte riešiť porušenie Zákona o ochrane prírody a vylúčiť jedného nášho člena zo spolku, lebo jeho porušenie riešili orgány ochrany prírody už druhý raz. Spolok nemal inú možnosť a znovu aj na valnom zhromaždení dôrazne všetkých vyzýva na dodržiavanie dohodnutých výnimiek. Opačné konanie škodí nám všetkým a zhoršuje vyjednávacie pozície spolku v tejto oblasti.

Stále sa nám nepodarilo úplne skonsolidovať situáciu v našej spoločnosti James Slovakia sro a problémy vznikli vinou predchádzajúceho konateľa aj v Horoškole JAMES. Tieto veci sa riešia v týchto dňoch a valné zhromaždenie o nich bolo čo najpodrobnejšie informované.

Valné zhromaždenie sa znovu muselo už po niekoľkýkrát zaoberať Jozefom Kopoldom, ktorý svojou činnosťou porušuje etické a morálne zásady, ku ktorým sa spolok hlási a ktoré ma zakotvené vo svojich stanovách. Z týchto dôvodov výkonný výbor spolku na svojom zasadaní deň pred rokovaním valného zhromaždenia definitívne vylúčil Kopolda z nášho spolku. Valné zhromaždenie toto rozhodnutie potvrdilo hlasovaním delegátov s váhou hlasov 860, zdržali sa delegáti s váhou hlasov 222 a nikto nebol proti vylúčeniu menovaného.

Rokovanie valného zhromaždenia SHS JAMES nebolo jednoduché a ani krátke. Jeho delegáti znovu potvrdili svoj zodpovedný prístup k riešeniu najdôležitejších spolkových záležitostí..

uznesenia VZ
stanovisko ku Kopoldovi


Program
1.   Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2013, správa kontr. komisie

 komentár k rozpočtu SHS JAMES 2013 
 čerpanie rozpočtu SHS JAMES 2013  
 rozpočet SHS JAMES 2013  
 čerpanie rozpočtu Komisie alpinizmu 2013
 čerpanie rozpočtu Komisie pretekárskeho lezenia 2013
 čerpanie rozpočtu Komisie ľadového lezenia 2013 
 čerpanie rozpočtu Komisie skialpinizmu 2013 
 
čerpanie rozpočtu Komisie mládeže 2013
 čerpanie rozpočtu Metodicko - bezpečnostnej komisie 2013 
 čerpanie rozpočtu Komisie ochrany prírody 2013 

4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
6. Schválenie výšky členského na rok 2015
7. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014

 komentár k rozpočtu SHS JAMES 2014 
 rozpočet SHS JAMES 2014 
 rozpočet Komisie alpinizmu 2014
 rozpočet Komisie pretekárskeho lezenia 2014
 rozpočet Komisie ľadového lezenia 2014 
 rozpočet Komisie skialpinizmu 2014 
 
rozpočet Komisie mládeže 2014
 rozpočet Metodicko - bezpečnostnej komisie 2014 
 rozpočet Komisie ochrany prírody 2014

8. Diskusia
9. Uznesenie a záver 


Pripomíname, že kluby majú váhu hlasov zodpovedajúcu počtu členov klubu k 31. 12. 2013, priamo registrovaný člen má 1 hlas. Nižšie sú základné dokumenty k rokovaniu valného zhromaždenia.
 
Dokumentov je tohto roku trochu viac, preto malé vysvetlenie, aby ste ich v správnom poradí mohli pozrieť a naštudovať. Prvé sú Rozpočet SHS 2013 a Komentár k rozpočtu SHS 2013. Tieto sa totiž líšia od schválených rozpočtov na minulom VZ, pretože tam sme sa dohodli, že rozpočty športových komisií (Komisia alpinizmu, Komisia pretekov v lezení, Komisia pretekov v ľadovom lezení a Komisia skialpinizmu) budú v prípade vyššej štátnej dotácie, ako sme naplánovali v rozpočte, o tento rozdiel navýšené v dohodnutých pomeroch. Dotácia bola skutočne vyššia o 9750 € (plán bol 28 000 €, skutočnosť 37 750 €). Rozdelenie je zrejmé z Komentára rozpočtu SHS 2013 a zohľadnené v upravenom Rozpočte SHS 2013.
 
Najdôležitejšie informácie o hospodárení spolku v minulom roku nájdete v Čerpaní rozpočtu 2013. Logicky nasleduje Návrh rozpočtu SHS 2014 a Komentár k čerpaniu 2013 a rozpočtu 2014, kde je zase zrejmé zostavenie rozpočtov športových komisií a tiež pohľadávky spolku.
 
V priebehu zhruba desatich dní ešte dostanete čerpanie rozpočtu 2013 všetkých komisií a návrhy rozpočtov komisií na rok 2014. Všetky materiály budú aj na webe spolku. Ak by niečo nebolo jasné, treba sa spytať na adrese sekretariátu.
 
Prajem všetkým, aby sa darilo čo najlepšie a teším sa na stretnutie na našom valnom zhromaždení v Žiline.
 
Horám zdar!
 
Igor Koller, predseda SHS JAMES
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Valné zhromaždenie SHS JAMES [ 3. 3. 2014 21:29:48] - reagovať
25. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 29. marca 2014 v Žiline opäť po roku s pomerne vysokou účasťou delegátov - 31 delegátov zastupujúcich oddiely a 2 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1082 členov, čo tvorí 24,55 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2013. Bolo bohaté na diskusiu a tiež na zodpovedné rozhodnutia jeho delegátov. Rok od posledného VZ bol poznačený mnohými tragédiami našich horolezcov. Tou najväčšou bola násilná smrť Antona Dobeša a Petra Šperku pod Nanga Parbatom. Minútou ticha sme si uctili aj pamiatku Zdenka Hrubého, Jirka Švuba a Jaroslava Procházku.
 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 25. 4. 2014 10:12:02] - reagovať
  ak som spravne pochopil kopolda vylucili za to ze absolvoval ako to sam opisal horsky ultramaraton? teda clenom jamesu nie je povolene absolvovat horske ultramaratony? hrozi im za to vylucenie zo spolku? alebo bol problem v tom, ze to nebolo organizovane spolkom a ze siel na vlastnu past?

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 25. 4. 2014 13:57:25] - reagovať
   no Ty už si úplny chuj

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 25. 4. 2014 20:04:42] - reagovať
    a ty si sa práve podpísal :-)

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 26. 4. 2014 14:08:57] - reagovať
     napiš svoje meno cikoš

     • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 26. 4. 2014 16:25:25] - reagovať
      žartuješ? Ale to Ego máš riadne... Kto vie prečo?
      podpíš sa!

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Viťo 14. 4. 2014 11:56:52] - reagovať
  Zaujimalo by ma preco Peter Hamor vystupil z Jamesu. Aj ked mi uz chalani nieco hovorili o tom, ze james sa skor sustreduje na skalkarov pretoze p. Koller a vyskove horolezectvo je dost mimo (a dost podcenovali vykon Hamora). Podla mna je Hamor uspesny himalajista, ktory naozaj robi kvalitne výstupy (a ozajstne, nie ako Kopold). Momentálne mu drzim palce v jeho tohto rocnom projekte. A je dost smutne ze to nevedel James dost ocenit. Ja som tiez v jamese len kvoli vyskovemu lezeniu, ale ako vidim filozofiu tohto spolu uvazujem, ze prejdem na Alpenverein. Nech si ostane z jamesu iba lezecky spolok (bez tych hor). Ved v Bratislave je dost umelych stien. A lezci v Tatrach a v inych horach spravme si vlastny spolok :)

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 28. 4. 2014 8:22:33] - reagovať
   mozno kvoli tomu istemu preco odtial vykopli kopolda. nepodaval o svojich aktivitach spolku dostatocne mnozstvo informacii a zrejme sa citili byt z toho frustrovani. teda moj typ. ale dost mi to pripomina konanie jednej institucie byvaleho rezimu. asi to este mame v krvi...

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Mato 13. 4. 2014 18:51:30] - reagovať
  Aj ja som rad ze ho vylucili!

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [zvk 14. 4. 2014 9:26:04] - reagovať
   ja som taky rad ze ho vylucili, po nicom inom uz roky netuzim, iritovalo ma to kazdy bozi den. odlahlo mi...idem sa konecne vyspat :P

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Vlado 13. 4. 2014 18:49:50] - reagovať
  Kopold klamal v Himalajach, na skalkach, v Tatrach... A vie o tom vela ludi. Cudujem sa ze ho nevyhodili uz skor. Teraz ide oje..vat za na Everest a aby nemal svedkov tak solo. Jasne ze povie ze to zd lebo nebude mu mat kto povedat kedy vyrazil kedy vyssiel a ci vonec bol na vrchole. A Dodo no summit foto zas nebude mat ziaden dokaz. A niektori trt...si mu zas uveria...

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Zolo 13. 4. 2014 21:09:20] - reagovať
   A vieš o niekom inom kto by na to mal???

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Vlado 14. 4. 2014 8:35:08] - reagovať
    Nikto, ani on. Snazi sa davat take latky ako superman. Aj teraz ten solo vystup. Ved ked som pocul ako mu museli preslapavat cestu tak na to chlapec zdaleka nema, ale nieco si zas vyfantaziruje.

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [ANONYM 16. 4. 2014 17:54:12] - reagovať
     Slapanie a lezenie je rozdiel....

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 13. 4. 2014 22:13:55] - reagovať
    myslis zaludok? to teda neviem

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 16. 4. 2014 18:41:30] - reagovať
     Myslíš tvoj? Potom áno, lebo, vieš, horolezectvo je dosť komplexné.

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [matus 10. 4. 2014 20:24:32] - reagovať
  som rad ze bol vyluceny

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 1. 5. 2014 14:28:42] - reagovať
   a ja sa za to hambím...

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Peter 17. 10. 2015 23:32:09] - reagovať
    aj ja sa za to hanbim !

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Peter 17. 10. 2015 23:32:07] - reagovať
    aj ja sa za to hanbim !

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 11. 4. 2014 13:59:41] - reagovať

   odko len si nezabudni doma nohy keď už pôjdeš toho Boningtona na Everest na otočku bez bivaku lebo tam budeš pod drobnohľadom ,alebo to dáš v noci a ráno budeš v BC ?

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 11:10:04] - reagovať
  Rozpocet :
  údržba a zaisťovanie skal. oblastí vrátane Vysokých Tatier 6 000,00

  na smiech.  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 15:32:40] - reagovať
   Preco na smiech? Z celkoveho rozpoctu co je k dispozicii je to slusna cast. Nemozes minat viac ako je k dispozicii niesi ficovlada :)

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 11. 4. 2014 12:14:06] - reagovať
    Celkovo vidim problem v stave isteni na celom Slovensku.
    Leziem v mnohych slovenskych oblastiach cez 15 rokov, a vidim, ze sa stale zapinam do istenia, ktore tam boli v biednom stave este ked som zacinal. Pri sucasnom trende sa do tych istych isteni budu zapinat este moje deti.

    Neviem preco James nema vyhradeny rozpocet na systematicke(opakujem - systematicke) preistovanie starych isteni. Pri 6000 euro rocne sa zaplati minimum materialu.
    Spravcovia skal nemaju moznosti - ani casove ani financne aby stihali preistovat cesty ktorych za posledne dve desatrocia vzniklo kvantum.
    Je pochopitelne, ze ostatni bez potrebneho vybavenia a vedomosti to robit nemozu a ani by nemali.

    My lezci jedine co mozeme momentalne spravit je, ze hlasime poskodene a nevyhovujuce istenia.

    Preto ako jedina moznost v buducnosti je, ze vznikne iniciativa zo strany Jamesu ktora by zamestnala cloveka, ktory by sa tomu venoval permantne na plny uvazok.
    Inak bude rokmi zle. Toto mi nemoze nikto vyvratit.

    Uvedomte si, ze casto Vas pred trvalou invaliditou deli ten kusok casto zhrdzaveneho kovu.

    Este bonus : K tej tvoje ficovlade. Pozri sa na rozpocet Jamesu a opytaj sa seba, ci ten rozpocet reprezentuje tvoje zaujmy ako lezca. Moje urcite nie.

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [milos 11. 4. 2014 13:11:19] - reagovať
     hej máš pravdu, je to stále rovnaké a ten rozpočet, no čo je to bieda. Ja james nemám mal som ho niekoľko rokov no reprezentovať moje záujmy nechcel tak som sa vzdal nejakého smiešneho spolku, ktorý možno niekedy robil záslužnú robotu ale teraz nemá na, to zbiera ľudí ktorí majú hovno spoločné s jamesom a vyhadzuje ľudí, ktorí už veľa dokázali ( aj napriek niektorým moc diskutabilným skutočnostiam)...mne nie sú títo spolkári ani schopní 3 roky odpovedať na moju žiadosť o preistenie novej skalky poslal som tam asi 5-6 mailov kým ma to ešte ako tak bavilo o telefonátoch ani nehovorím :) ponúkol som im že sa do toho zapojím a povybavujem čo treba no neozvali sa mi všetko robíme s chalanmi na vlastné náklady a pre seba a myslím si že tak to aj ostane james nezaujíma kde kto chce niečo pre iných urobiť ale iba o svoj biznis je to smutné ale asi sa to tu nikdy nezmení ....

     • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 11. 4. 2014 13:55:45] - reagovať
      Cest a obdiv tym, ktori robia pracu okolo skal. Co zo svojich zdrojov viem, tak im James neprispel ani hovno.(taktiez po ziadostiach - az na to rezignovali)

      Samozrejme su ludia, po ktorych vidno vysledok, a ti budu skutocni lezci.

      Ked sa pozriem na ten rozpocet a vidim tam prispevky na roznu reprezentaciu a podobne. tak sa pytam, ze nemal byt tento spolok pre vsetkych lezcov ? A nie podla rozpoctu iba pre par vyvolenych ?

      Nepotrebujeme najprv bezpecne odistene skaly a az potom sa ukazovat ?

      No schvalne - kolko z vas by dalo svoj prispevok na nejakeho typka co lezie tazke cesty - co je v podstate jeho vec a kolko z vas by dalo aby sa vasa oblubena oblast preistila ?

      Ale kluci z Jamesu sa budu tvarit akoze nic ...


      • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Eric 14. 4. 2014 12:51:24] - reagovať
       Tu sa musim trochu Jamesu zastat. Takisto som pred rokmi inicioval mailami a telefonatmi preistenie nasej domacej skalky a nakoniec je to takmer hotove a to aj za financnej a casovej (pracovnej) pomoci jednotlivcov, ale aj spolku. Takze naozaj nic nie je ciernobiele, mozno robia len tolko, kolko im rozpocet dovoli. Fakt to nie je tak, ze peniaze viazane na nejaku cinnost sa daju len tak kedykolvek presunut na inu cinnost.

      • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Lukas 11. 4. 2014 15:07:23] - reagovať
       Jedni vravia, ze sa malo dava na repre, druhi ze na odistovanie. Ludia nic nie je ciernobiele! A miesto anonymnych reci na webe keby ste radsej vypracovali navrh na financovanie a predlozili ho na valnom zhromazdeni. Ved tam chodia zastupcovia tak 20-25% celkoveho poctu clenov Jamesu a kde je zbytok? Miesto toho aby sa prisiel vyjadrit caka na zaznam aby ho mohol ohovarat v diskusii.

       • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 11. 4. 2014 20:05:49] - reagovať
        To je pravda, ale nie som jediny ktory to takto vidi. Naozaj nepoznam detaily financovania. A je mi to naozaj jedno.
        Ocakavam, ze iniciativa bude z vyssich miest. Tieto rozhodnutia by mali robit ludia, ktori vedia ake su moznosti Jamesu.
        Bezpecnost musi byt priorita.

        Tu sa postazujeme, a hadam to niekto zaregistruje. Pokial nie, je to iba zbytocny web.

        Ale predpokladam, ze tak ako po minule roky sa zas nic nebude diat. Samozrejme pokial nenastanu nejake tahsie urazy. Uz vidim tie obmedzenia....zakazy a podobne.

        Ja osobne jedine co mozem robit, je upratovat pod skalami bordel po ostatnych, opravovat chodniky a podobne. Nic viac. Pretoze ine moznosti popri zamestnani nemam.

        Dufam, ze sa niekomu zo starsich a mudrejsich vztyci aspon trocha ich e-pero a vyjadri sa.

      • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 11. 4. 2014 14:49:16] - reagovať
       Chlapci vsak si precitajte tie dokumenty. 30000 Eur na reprezentaciu je ucelova dotacia Ministerstva skolstva. James ju nemoze minut na istenia, preinvestovat na chatach, prezrat, prepit, ... Tie prachy su urcene vylucne na reprezentaciu, ci sa Vam to paci alebo nie.

       Skor sa pytajte preco sukromny investor dostane 27 milionov na vystavbu jeho Narodneho futbaloveho stadiona a preco niekto dalsi len tak dostane dalsie miliony Eur na rekonstrukciu futbalovych stadionov
       http://sport.aktuality.sk/c/153854/zmluva-o-narodnom-futbalovom-stadione-podpisana/

      • Valné zhromaždenie SHS JAMES [zvk 11. 4. 2014 14:37:18] - reagovať
       Kým som nežil v Belgicku tiez som nadával na financie. Teraz viem ze sme na tom lepšie. Oni nemajú podporu vôbec žiadnu. Žiadne peniaze od štátu, min.podpora akcii, žiadne výhry ani dotácie dobrých lezcov. Žiadne repre. Majster belgicka z r.2012v boulderingu dostal 50eur.

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [vsimavy citatel 9. 4. 2014 10:59:15] - reagovať
  Nie je tak trochu pokrytecke na jednej strane vylucovat ludi zo spolku na zaklade toho, ze liezli v oblasti v case zakazu lezenia a na strane druhej davat inym clenom podporu, dotaciu na lezenie a zaradenie do repre druzstva aj za vystupy v zakazanych oblastiach?


 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jožo 9. 4. 2014 2:35:29] - reagovať
  Kopold je iste dobry horolezec, ale rad zvelicuje a priklasluje. Ma bohuzial taku vlastnost. Kazdy sme nejaky. On nieco vypusti ze urobil a ked sa zacne dokazovat, ze tam a tam nebol tak postupne ubera. Ci sa mal vylucit, alebo nie je to v podstate jedno. Kazdy si o nom moze urobit nazor sam.

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Maco 9. 4. 2014 0:14:50] - reagovať
  Som rad, ze pre James je tema Dodo klucova tema a riesi ju... :-)

  To naozaj nikto nebol proti??? 222 sa zdrzalo,ostatni za?

  V sprave na spolkovy web je cca 22 riadkov (cast medzi fotkami tam ani nemusela byt ) a 3riadky su venovane hlasovaniu o Dodovi?
  Posledna veta
  Jeho delegáti znovu potvrdili svoj zodpovedný prístup k riešeniu najdôležitejších spolkových záležitostí. Hovori vela.

  Suhlasim so podpisanymi komentami.. Anonyms ako vzdy..

  Rad by som mu poprial nadviazanie na skvele vykony, ako napr. Uli Biaho, Tranga, India, aj pokusy o vrcholy a vrcholy nad 8000..
 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Peter Koteles 8. 4. 2014 21:51:11] - reagovať
  Kopold vylúčený zo spolku za (ne) podávanie nepresných informácií, Pochylý - viackrát súdne trestaný, vyhlásený tým istým spolkom za horolezca storočia. WTF, kde sme sa to dostali???

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 8. 4. 2014 22:34:16] - reagovať
   nemiešaj hrušky s jablkami pavuk pochylý a spol v 70.rokoch minuleho storočia v tatrach urobili obrovsky kus roboty posunuli lezenie do vyššieho levelu.ano bol aj trestani za hospodarsky delikt ,smutne....kopold pre mna z nepochopitelných dôvodov stale, ale neustale nepodava dostatočne informacie o svojích skvelych vykonoch a ako to sledujem tak asi viacerých to už prestalo baviť.... ja osobne si myslim že kopold ani nestoji o to aby bol členom spolku.ja narozdiel v spolku ostanem a igora kollera si vážim aj pracu celeho spolku.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [tah-sha-tunga 9. 4. 2014 8:35:36] - reagovať
    nejako si necital medzi riadkami.

    -Pochyly bol urcite PAN HOROLEZEC, to ze experimentoval s drogami sa vie, eticky a moralny princip jeho vykonov teda nechajme bokom ;-)
    - Kopolda vylucili za hrube porusovanie etickych a moralnych principov, nakolko porusuje meno spolku.
    - Ten isty spolok vsak ocenil Pochyleho horolezcom storocia, v case ked uz vsetci vedeli ze sedel za delikty v Leopoldove.
    Tu bol pouzity jasne dvojaky meter, etika, moralne principy a to ze vrhol na spolok uplne zle svetlo, nam uz v pripade pochyleho nevadia a budeme ho velebit a davat mladym za vzor. je to osobne, clenom VV Kopold nesadol a vysledkom je ta smernica ktoru vypracoval IZ. VV sa zbavil zodpovednosti za rozhodnutie a hodil to na clenov, ktory to ako ovecky schvalili.


    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 21:45:20] - reagovať
     ičičuna viem čitat a povedal som svoj nazor!!!

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [tah-sha-tunga 9. 4. 2014 11:08:45] - reagovať
     Ďakujem Ti, chytrák, že mi robíš rečníka, ale nepotrebujem to.

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jaro 9. 4. 2014 9:34:15] - reagovať
     Plne súhlasím. A dalo by sa hovoriť a spochybniť mnohé výkony našich legiend v minulosti. Toto bolo fakt veľmi zlé, inkvizičné rozhodnutie.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 7:19:33] - reagovať
    prezentacia vykonov je kazdeho osobna vec, ale vylucenie (podla mna) nebolo stastne rozhodnutie.

    To aby som sa teraz bal ked miesto lezenia cez vikend ked bude pekne presedim na pive pod stenou a popijat pivo miesto lezenia :) ja viem prehnal som to, ale aj kopoldove vylucenie bolo prehnane.

    moj postoj k spolku to nemeni, pretoze pre mna lezenie a spolok su moji kamarati a okruh spolulezcov.

    mna skor prekvapili info o james sro, a horoskole - konatel atd., a to su vaznejsie problemy a aj opatrenia ako predist takym problemom v buducnosti, pripadne tu vyvodit zodpovednost - ak sa teda da

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jano Banko 9. 4. 2014 23:22:42] - reagovať
     Moj vek mi dovoluje otvorene napisat moj nazor, nehnevajte sa, ked porovnam dve veci, ako lezec by kazdy kto tu kritizuje, sa mal podpisat menom, tolko odvahy ma
     hadam kazdy lezec. Anonymne pisat, je to iste, ako udat vystup,co som nerobil.
     Ako ma vzniknut dialog, ked neviem kto tam pise?
     A chyba mi prekticka odpoved, ta tu nie je,ako by ste vyriesili taky pripad?
     Pochyly? Tak mozme pisat aj o Napoleonovi, ake chyby spravil v Rusku.Samozrejme
     chyba, ale ma sa vsetko tolerovat nadalej? Etika? Tak by sa museli zrusit vsetky
     cesty co boli len vyklincovane. Dnes chlapci lezu. Tym,ze sa vsetko len sponzoruje, za ubila etika a otvorila sa cesta klamstvam. Moj nazor, nemusi ho nikto prebrat.

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [miso zilka 8. 4. 2014 20:08:05] - reagovať
  No chlapci naši finkcionarski. Este ze vas mame a strazite za nas moralku pravdu cest slavu a secky hodnoty strany spolku a vlady. Co by som si bez vas pocal? Jak by som si vlastny nazor urobil ? Len ste nejak borci zabudli prerokovat predsedu Igyho. Sak ten jedno v mailoch vypisuje a zase oficialne tu hlasa Staci si pobrowsovat vlastne strank a diskusie. Toto co je za farizejstvo ?? A ze vsetci aktivne a pilne pracujete je super. Ale co takto namiesto bafuňárskych moralizujucich dristov predlozit metodicke hodnotenia a plnohodnotne spravy urazov v 2013 ?

  Navrhujem vam oficialne stat sa sesterskou organizaciou Matice Slovenskej !!

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 14. 4. 2014 15:44:27] - reagovať
   Neurážaj MATICU!
   :-)

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Kac 8. 4. 2014 14:45:49] - reagovať
  Mala som pocit,že napriek mojim výhradám voči istým osobám je stále potrebné spolok podporovať svojím členstvom. Veď iný nemáme. Všetky dôvody mi ale padli, nemám chuť byť v spolku, z konania ktorého je mi špatne. Poslala som žiadosť o moje vylúčenie.
  Som zvedavá, kam sa isté osoby rozhodnú zájsť vo svojej zaslepenosti.
  Krásny deň všetkým.
  Kaťa Kopoldová

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [jamesak 14. 4. 2014 11:41:10] - reagovať
   Mala by si Dodovi odporucit navstevu nejakého specialistu - psychologa. Lebo to co on vymysla sa uz podoba na nejaku psychicku chorobu.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [jamesak2 15. 4. 2014 14:47:13] - reagovať
    Si OK?

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [jaryk 8. 4. 2014 14:45:08] - reagovať
  kopoldovo vylucenie - absurdne rozhodnutie. hore zdar

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [ik 8. 4. 2014 21:39:37] - reagovať
   Na VV som nebol a okrem tohto vyhlasenia, neviem, co bolo dovodom vylucenia J.kopolda.
   Toto mi pripada ako inkvizicia. Nemusi sa nam pozdavat jeho prezentacia, ale to je vedlajsie, nech mame nazor na vykony JK akykolvek, nemyslim, ze je to dovod na jeho vylucenie.
   Kredom lezcov by mohla byt aj tolerancia.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [Anonym 9. 4. 2014 8:30:23] - reagovať
    Aká tolerancia???????????
    Veď v Himalájach už s ním zarvali dvaja ludia, + tieto klamstá čo sa šíria o hrebeni, Mali to spraviť už dávno.


    • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [Jaro 16. 4. 2014 19:13:12] - reagovať
     a ty na čom ideš?

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [ik 9. 4. 2014 10:53:24] - reagovať
     Predtym som prehliadol uznesenie alebo stanovisko ku Kopoldovi. Teraz som si precital. Najviac sa mu tam vycita informovanie o prechode hrebena tatier. No prave o tom sa da diskutovak napr. v pomerne podrobnom popise pre marmot http://2013.marmot.de/content/en/news/show/367 je uvedene vynechanie casti hrebena. FB - nesledujem ale tam je asi skor kratke vyjadrenie bez podrobnosti - co tym chcem povedat. Mozno Jozef informuje po svojom, jeho vykony su potom spochybnovane, hoci tento prechod nakoniec je popisany resp. uvedene ze nebol prejdeny hrebenom. Ak by som sa zucasneil snemu, zrejme by som hlasoval proti tomuto uzneseniu.

     Umrtia - tam si nedovolim sudit,

     Kedze sa tu vzdy deli Fanklub a oposite club, chcem povedat, ze rozhodne sa neradim do fanklubu, skor toto mi zavana 50tymi rokmi.

     Teraz bude otazka ako moralne cisty mame byt? Ako sa postavime ku Krissakovi a jeho opusteniu Schuberta na zostupe z Makalu kde Schubert doteraz sedi. Su to miesta a rozhodnutia, ktore sa nam tazko posudzuju od pocitaca. Ano mozme mat na to rozne nazory, ale kde je pravda nevieme.

     JK dokazal velmi dobre vykony, predovsetkym tie co su zdokumentovane, moze sa nimi aj JAMES hrdit. tie ostatne kde su pochybnosti to je ta stranka, pre ktoru myslim trpi predovsetkym JK. A to ze ich nevysvetli, resp. nevyvrati pochybnosti je jeho vec.

     Prechod tatier, ktory je uvadzany ako posledna kvapka - tu upresnil, ze hreben nepresiel cely, a takto to aj ostane. Vykon to bol velmi dobry a myslim ze mozno aj inspiroval dalsich - a snad to niekto prebehne v lete aj bez pochybnosti

     • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [Anonym 9. 4. 2014 14:23:25] - reagovať
      ak by na Nanga Parbate neprešliapali celú cestu Hámor s Morawskim tak by sa tam nedostal ,na žiadnom inom vrchole NEBOL

      • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [Anonym 16. 4. 2014 18:43:30] - reagovať
       No TY TO VIEŠ... Bo si na nich bol.

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES - kopoldove vylucenie [Anonym 9. 4. 2014 9:26:26] - reagovať
     píšeš hlúposti!

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Milan 8. 4. 2014 21:38:32] - reagovať
   Uplny suhlas s Jarykom. Kopoldovo vylucenie - cele zle.

   Mozno by bolo dobre zverejnit aj meno osoby, ktora ten dokument o kopoldovom vyluceni vypracovala. Mne to pride ako osobna reakcia na rozhovor kubani vs kopold, kde jozef skonstatoval ze aj predseda alpinizmu vyhlasil, ze v tatrach sa nedaju podavat spickove svetove vykony, cize aj ten zimny prechod je podla jozefa vlastne len taky mensi trenning. Bohuzial ten trenning by z tych hlasujucich na VZ asi nezvladol nikto. Reakcia vsak nedala na seba dlho cakat...

   Vylucit si v podstate momentalne najlepsieho/najkomplexnejsieho lezca - clena, to sa moze stat len na Slovensku. Kopold vas nepotrebuje, ale vy jeho ano. Historia vam to isto spocita.

   To, ze nikto z pritomnych na VZ nehlasoval PROTI, mi pride az neuveritelne, pripadam si akokeby sme sa vratili par desatroci spat, riadne ste im tam vymyli mozgy.

   Odomna uz dalsie clenske nikdy nedostanete.

   M.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 8:27:49] - reagovať
    Vylučenie Kopolda je uplne jasná vec,
    Ako sám vyhlasuje chystá sa do Boningtona na Everest. Ak sa tam zase odohrá jeden z tých jeho kvázi extrémnych výkonov a konečne sa mu na tie odrby príde, padne zlé svetlo nielen na neho a celé Slovenské horolezectvo, ale aj na chalanov čo tam zahynuli. S týmto JAMES nechce nič mať, a je to úplne logické.

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 8:52:38] - reagovať
     jasne ze sa odohra, urcite dá vrchol sam a nebude sa tam hadam fotit ako nejaky jebko co sa foti na navyssom bode sveta. da to! alpskym stylom a mozho hornu polovicu aj solo a spolulezec zahynie-nezahynie vsak to je jedno ne?

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 8. 4. 2014 22:01:34] - reagovať
    kopoldove klamstvá celé dobré

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 8. 4. 2014 20:46:58] - reagovať
   Je tu jasná zaujatosť p. Kolera a p.Jackoviča bol to vlastne návrh p. Jackoviča.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [tatarec 9. 4. 2014 10:17:34] - reagovať
    hlavny hreben sa v zime jednoducho prejst neda. ani pochyly ho nepresiel. neexistuju ziadne dokazy a ani stipy su tam ziadne neni. kopold siel cez sedla a doliny. siel z jednej doliny presiel sedlo potom bezal do opacnej doliny a tak dokolecka. a ani to nie je pravda ze siel tri dni, trvalo mu to vyse tyzdna, videli ho na hrebienku a popradskom plese horolezci z polska. takisto kopec horskych vodcov clenov jamesu zavadza. neznalych klientov vodia po kadejakych vezickach a tvrdia ze su to vrcholy. otazka je kedy budu oni vyluceni?

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [pal 8. 4. 2014 17:13:21] - reagovať
   No mam z toho zmiesane pocity na jednej strane doda poznam a viem ze je schopny podavat spickove vykony, na strane druhej ani mna svojimy dokazmi nepresvedcil ani na skale ani v horach. Myslim ze za tychto okolnosti pri takto nepodlozenych a kontroverznych vykonoch to bolo spravne rozhodnutie.

   • Valné zhromaždenie SHS JAMES [tatarec 9. 4. 2014 10:26:41] - reagovať
    hlavne ked za tym bol pan jackovic. keby sa prislo na to, ze pocet jeho ciest je zdaleka iny ako sam priznava, tam by sa uz meralo asi inym metrom...

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 13:25:14] - reagovať
     môžem,Ti ich zdokumentovať a zdokladovať Ty zakomplexovaný jebko

    • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jozef 9. 4. 2014 12:53:50] - reagovať
     p.Jackovič od samého začiatku kategoricky vystupoval proti Kopoldovym výkonom,napriek tomu,že oních nemal ani potuchy.

     • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 13:28:46] - reagovať
      tak sa opýtaj toho Tvojho Kopolda ako liezol napr. Michalovu cestu vo výcodnej stene Lomnického štítu.A takých výstupov je viac

      • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 9. 4. 2014 17:53:32] - reagovať
       a ako liezol Jackovič iné cesty... a začneme postupne otvárať Pandorinu skrinku JAMESu a veci zamezené pod koberec :-)

       • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jožo 9. 4. 2014 20:40:02] - reagovať
        Pocuj. Jackovic pozna Tatry velmi dobre. Ked Kopold zacinal v Tatrach a zacal si vymyslat, ze vyliezol to a to, Jackovic mu na to neskocil a skontaktoval ho a jednoducho zistil, ze nebol tam kde udava, alebo liezol nieco uplne ine, alebo na inej vezi. Sam Kopold neskor priznal, ze niektore veci v Tatrach nevyliezol, ale chcel byt v reprezentacii, tak napisal, ze cestu vysiel celu, aj ked nevysiel. To iste potom robil aj vo velkych horach. Ak by si nieco vyliezol, mas prehlad ako to vyzera a niekto Ti povie, ze to vyliezol a Ty zistis, ze tam nebol, tiez Ta to naserie o to viac, ak sa to nestane raz, ale viackrat a na to je Jackovic alergicky.

        • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 15. 4. 2014 8:35:03] - reagovať
         no ani ten jackovic nevyliezol vsetky veci co tvrdi. minimalne raz som ho videl ako nedoliezol a zapisal si to. ked ho nikto nevidel tak si s kamosmi zapisali urcite toho viac. tak to robi vacsina. ale otvarat to to by bola asi fakt pandorina skrinka, lebo by vyplavali na povrch take veci... ale ked s tym zacali mali by si zjest aj vlastnu polievocku. ale kedze su vo vedeni tak je to zasa iba o politike kde maju pravdu ti co vladnu

         • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 15. 4. 2014 9:57:44] - reagovať
          napíš akú cestu kde s kým bol a kedy to bolo

          • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 15. 4. 2014 14:50:00] - reagovať
           a akým štýlom......................
           A neboj je toho viac. A nie len u Jackoviča.................

           • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Anonym 15. 4. 2014 15:28:47] - reagovať
            jasne a vylucia aj mna... neoplati sa v tomto spolku otvarat papulu. radsej si liezt svoje a sledovat panske huncutstva z kuta a nezaujimat sa o ne

 • Valné zhromaždenie SHS JAMES [jozef 8. 4. 2014 9:50:15] - reagovať
  zdravom,

  ten link na to uznesenie VZ je nefunkcny, mohli by ste to opravit?

  diky

  Jozo

  • Valné zhromaždenie SHS JAMES [Jozef 8. 4. 2014 9:52:27] - reagovať
   Tak uz to ide.

   dik

   Jozo


Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  25795680