Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia  
 index » shs james » aktuality  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Pondelok 03.08.2020   english version
 Stanovisko Antona Paceka
06.04.2019 09:00 | 9187x | komentár: 103x
  

V posledných dňoch sa objavili na webových stránkach i sociálnych sieťach informácie o mojej osobe v súvislosti s finančnými záväzkami voči rôznym veriteľom. Nebudem v tomto momente reagovať na šíriteľov a živiteľov informácií a nebudem komentovať ani ich motiváciu. Koniec koncov, všetky tieto informácie sú verejne prístupné každému užívateľovi internetu. Krátkym textom však chcem informovať o skutočnom stave vecí, aby sa nešírili zbytočne dezinformácie.

Áno, podnikal som ako fyzická osoba Anton Pacek – PAMAsport od roku 1990. Od roku 1996 som začal so zastupovaním zahraničných značiek ako dovozca a distribútor na Slovensku ako fyzická osoba a od roku 1999 aj v Českej republike cez s.r.o.. Celé podnikanie a obchod so športovým tovarom rástol do solídnych rozmerov, až do doby, keď sa na našom území prejavila ekonomická kríza v roku 2008. V nasledovných mesiacoch a rokoch sa zákonite prejavil sprievodný jav ekonomickej krízy obzvlášť pri dovozcoch, distribútoroch a agentoch a to tzv. druhotná platobná neschopnosť. Ekonómovia, či ľudia, ktorí s podobným problémom majú skúsenosť, vedia, že proti tomuto neduhu (najmä v čase ekonomickej krízy) sa prakticky nedá bojovať a napriek maximálnej snahe sa mi nepodarilo udržať sa na trhu. Mojim jediným možným riešením tohto stavu bolo to, že začiatkom roka 2018 som požiadal o oddĺženie cez Centrum právnej pomoci v Žiline. Konečným dôsledkom celého procesu je, že dňa 31. 12. 2018 bol zverejnený v Obchodnom vestníku 249/2018 „Oznam o zrušení konkurzu z dôvodu, že konkurzná podstata nepokryje náklady konkurzu.“ 

Praktický dôsledok tohto dokumentu znamená, že dňom 1. 1. 2019 som úplne oddĺžený a v tomto momente nedlhujem nič ani inštitúciám, ani fyzickým či právnickým osobám.

Teraz niečo k samotnému výkonu práce pre Slovenský horolezecký spolok JAMES. Moja práca pre spolok začala dňa 1.2.2018, keď ma VV SHS JAMES na základe výberového konania stanovil na pozíciu sekretára. Po úvodných mesiacoch, keď som sa s prácou oboznamoval a postupne poznával bližšie prostredie spolku, sa podarilo aj vďaka mojej práci nasledovné:

1. Nárast príjmu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu zo sumy 36 614 eur spolu (30 699 eur pre horolezectvo a 5 915 eur pre športové lezenie) na sumu 78 361 eur (43 286 eur pre horolezectvo a 35 075 eur pre športové lezenie). To je nárast na viac ako dvojnásobok a podarilo sa ho dosiahnuť dôkladným štúdiom vzorca na pridelenie finančných prostriedkov pre uznané športy a aplikáciou zistených informácií.

2. Naplnenie základnej databázy Informačného systému športu.

3. Aktivizácia Komisie športového lezenia a jej smerovanie k čo najlepšiemu fungovaniu (viď článok v časopise Horolezec č.1/2019, str. 74 a 75).

4. Štart vzdelávania odborníkov v športe podľa Zákona o športe z roku 2015 pre uznaný šport „športové lezenie“ a to
    a. Príprava formy a metodiky vzdelávania v spolupráci s Metodickou komisiou.
    b. Získanie finančných prostriedkov pre vzdelávanie odborníkov v spolupráci so Slovenským olympijskym a športovým výborom vo výške 30 000 USD s možnosťou čerpania do 31. 12. 2020.
    c. Reálne vzdelávanie odborníkov v športe v spolupráci s Českým horolezeckým zväzom v odbornostiach s tým, že v tomto momente je vyškolených
          i. Sedem rozhodcov 2. a 3. kvalifikačného stupňa
          ii. Dvanásť staviteľov ciest 1., 2. a 3. kvalifikačného stupňa
          iii. Osemnásť trénerov 1. a 2. kvalifikačného stupňa (9 z nich zatiaľ len v špeciálnej časti vzdelávania).

5. Rozšírenie práce oblastných rád a jednotlivých klubov najmä s ohľadom na rozšírenie členov z radov detí a mládeže. (K tomuto urobím krátku poznámku: k 31.3.2019 už evidujeme viac detí do 15 rokov ako za celý minulý rok a počet členskej základne z radov detí do 15 rokov, respektíve mládeže do 18 rokov ku koncu roka 2019 odhadujem na 1,7 až 2 násobok oproti koncu roka 2018).

6. Skvalitnenie manažérskej práce sekretariátu na rôznych frontoch.

7. Zodpovedná práca s financiami v rámci poverenia od predsedu spolku.

Dňa 30. 3. 2019 som bol Valným zhromaždením Slovenského horolezeckého spolku JAMES zvolený za jeho predsedu a to, myslím, najmä s ohľadom k prístupu k práci pre spolok do tejto doby a ďalej vzhľadom k mojim víziám rozvoja SHS JAMES. Čaká nás Intenzívna práca. Nielen mňa, ale aj vynovený Výkonný výbor, predsedov a členov všetkých komisií, predstaviteľov oblastných rád a nás všetkých vlastne. Ďakujem, že si k tomu vzájomne doprajeme kľud a taktiež, že si vzájomne budeme priať všetko dobré, pre prospech spolku, pre prospech nás všetkých.

Anton Pacek
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27162640