Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocking   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia  
 index » shs james » aktuality  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Pondelok 03.08.2020   english version
 28. Valné zhromaždenie SHS JAMES v Žiline
04.04.2017 11:00 | 5695x |
1. 4. 2017  

28. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 1. 4. 2017 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 38 delegátov zastupujúcich oddiely a 2 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1299 členov, čo tvorí 24,55 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2016.


Delegáti 28. VZ SHS JAMES. Foto: Vlado Linek.

Účasť zástupcov klubov bola nadpriemerná, napriek tomu, že to nebolo volebné valné zhromaždenie. Hlavným dôvodom zvýšeného záujmu bola veľká zmena v stanovách spolku, do ktorej nás donútil nový Zákon o športe. Opäť sa raz ukázalo, že keď ide o vážne veci, jamesáci sú veľmi zodpovední. A potvrdilo to aj samotné rokovanie valného zhromaždenia.
Valné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pamiatku všetkých jamesákov, ktorí nás opustili za posledný rok, z nich menovite Anku Papánovú a nedávno tragicky zahynutého nosiča zo Zbojníckej chaty Martina Hurajta.
Rok 2016 bol pre náš spolok veľmi úspešný. Pokračoval nárast členskej základne, za posledné tri roky pribudlo viac ako tisíc nových členov a tešíme sa hlavne z nárastu v juniorskej kategórii. Máme za sebou jednu z najúspešnejších horolezeckých sezón posledných rokov, keď bolo za výborné výkony Striebornými a Bronzovými karabínami ocenených až 25 výkonných členov nášho spolku. Preteky v lezení boli zaradené do programu letných olympijských hier v Tokiu v roku 2020, stali sa teda minimálne na tento olympijský cyklus olympijským športom a SHS JAMES plnoprávnym členom Slovenského olympijského výboru. Veľkú radosť máme z historicky prvého víťazstva Vandy Michalkovej na Európskom pohári juniorov vo Varšave. Úspešne pokračujú aktivity v rámci projektu Erasmus+ Horolezectvo pre všetkých. Vyžadovali ale nečakane veľa práce a prekonávanie prekážok byrokracie Európskej únie. Veľký rozvoj pokračoval v pretekoch v ľade a drytoolingu, aj na domácej, aj na medzinárodnej scéne, kde výborné výsledky dosiahli hlavne juniori na juniorských majstrovstvách sveta v zime 2016 a ešte ich prekonali pred niekoľkými týždňami vo Francúzsku. Už tradične dobre pracovala Komisia na ochranu prírody, bez práce ktorej by sme nemohli vykonávať naše základné aktivity. Rovnako Metodicko – bezpečnostná komisia, Horoškola JAMES, Komisia detí a mládeže, kde sa darí stále zlepšovať hlavne preteky detí. Úspešný bol 92. Tradičný horolezecký týždeň JAMES na Popradskom plese, v zime 7. skialpstret organizovaný Komisiou skialpinizmu. Skialpinistické preteky Bokami Západných Tatier sú vynikajúce a ich popularita stále rastie. Spolkový časopis Horolezec – Jamesák má výbornú úroveň, aj keď stále problémy s financiami, ktoré však spolok celkom prirodzene vykrýva.

 
Predsedníctvo VZ SHS JAMES. / Fero Piaček.

Najzávažnejšou agendou rokovania valného zhromaždenia bola ďalšia novelizácia stanov spolku, kde štátna administratíva vyžaduje presné splnenie obrovského množstva byrokratických požiadaviek Zákona o športe. Minulý rok sme museli venovať veľké množstvo práce napĺňaniu Informačného systému športu a zbieraniu množstva nových údajov od našich členov a klubov. Teraz je najzásadnejšou vecou zmena štruktúry spolku a vznik regionálnych štruktúr – oblastných rád SHS JAMES, pretože len takto vieme splniť požiadavku minimálne 50% účasti delegátov na valnom zhromaždení spolku. Diskusia k tejto záležitosti bola veľká, aj dostatočne emotívna, vyriešili sme ale priamo pri rokovaní mnoho nejasností a nakoniec hlasovanie o novelizácii stanov bolo jednomyseľné všetkými delegátmi VZ! Chcem sa na tomto mieste úprimne poďakovať za tento prístup a zodpovednosť našich členov k nášmu spolku!
Prajem všetkým úspešný rok 2017 a bezpečné návraty domov z hôr a skál!

Igor Koller, predseda SHS JAMES

 Uznesenia z 28. VZ SHS JAMES

Výstupy roka


Stanovy spolku podľa Zákona o športe na VZ SHS JAMES

Ďaľšia zásadnejšia úprava stanov SHS JAMES bude jednou z hlavných tém valného zhromaždenia nášho spolku, ktoré bude za pár dní v sobotu 1. 4. 2017 v Žiline. Túto problematiku sme už riešili pred rokom. Vtedy VZ schválilo zásady pre novelizáciu stanov, ktoré nesmieme prekročiť, aby sme nenarušili základné princípy jamesáckeho spolku. Takto novelizované stanovy boli zaregistrované na Ministerstve vnútra, ich paragrafové znenie je prílohou tejto správy.

Podľa uznesenia posledného VZ sme novelizované stanovy mali zverejniť skôr, aby sa k ich presnému zneniu mohla vyjadriť členská základňa, a ak by výhrad proti ich zneniu prejavila viac ako tretina členskej základne, mali sme sa nimi znovu zaoberať. Medzitým sa ale táto úloha stala neaktuálna, pretože Ministerstvo školstva sa k našim stanovám vyjadrilo a požaduje dôsledné splnenie všetkých požiadaviek Zákona o športe. Už som o tom písal na viacerých miestach, že sme prinútení akceptovať pre nás do značnej miery neprimerané až šikanujúce zásahy štátu do našich záležitostí. Nejde tu len o štátne dotácie, aj keď aj oni sú dôležité, ale splnenie všetkých požiadaviek je nevyhnutné k tomu, aby sme mohli prijímať akékoľvek verejné financie, aby sme mohli byť uznaným národným športovým zväzom, aby sme sa mohli zúčastniť olympiády, aby sme mohli školiť našich inštruktorov, trénerov a ďaľších odborníkov v športe. A tu už, žiaľ, nemáme kde cúvnuť.
Chcem teraz vysvetliť tie najdôležitejšie veci zo stanov, ktoré musíme definitívne vyriešiť na VZ v Žiline. Paragraf, ktorý zásadne zmení štruktúru nášho VZ, je ten, ktorý hovorí, že najvyšší orgán zväzu je uznášania schopný pri prítomnosti 50% delegátov najvyššieho orgánu. Pri našom doterajšom systéme zastupovania na VZ by to znamenalo, že kvórum pre uznášania schopnosť by sme rátali z počtu oddielov, za ktorých môže ako delegát zúčastniť jeden zástupca klubu (takýchto klubov je 135) a z počtu priamo registrovaných členov s právom hlasovať, tých je 2217. Spolu teda 2352 možných delegátov a pre uznášania schopnosť je potrebných minimálne 1176 delegátov... To je samozrejme celkom zlý vtip a v praxi nerealizovateľná skutočnosť. Prvou vecou, ktorú musíme urobiť, je odňať právo hlasovať na VZ priamo registrovaným členom. V praxi síce o nič nejde, lebo VZ sa sporadicky zúčastnia jeden až dvaja takíto členovia, ale z hľadiska demokracie je mi už pri písaní tejto veci celkom zle. Priamo registrovaným členom by ostalo právo zúčastniť sa VZ s poradným hlasom.  Ostávajú nám delegáti zo 135 klubov, pre uznášania schopnosť potrebných 68 delegátov, čo je stále celkom nereálne, pretože VZ sa zvyčajne zúčastňuje okolo 30 delegátov z klubov. A ani váhu hlasu podľa počtu členov klubu nemôžeme v tejto veci použiť. Ako jediné reálne riešenie je vytvorenie regionálnych organizácií, ktoré by zastupovali kluby SHS JAMES podľa jednotlivých oblastí. Používam zámerne pojem oblasť, pretože tento pojem máme v našom spolku zavedený, kluby si formálne vedieme v adresári podľa oblastí a kedysi boli dobre funkčné tzv. oblastné trénerské rady, cez ktoré sa riadil výkonnostný a vrcholový šport. Tento regionálny orgán by sa nazýval oblastná rada SHS JAMES. Zachovali by sme doterajšie rozdelenie do oblastí s tým, že by sa zlúčila Trnavská a Nitrianska oblasť, aby neboli veľmi veľké rozdiely v počte klubov v jednotlivých oblastiach.

Vznikli by teda nasledovné oblastné rady SHS JAMES
Bratislavská oblastná rada SHS JAMES
Trnavsko – Nitrianska oblastná rada SHS JAMES
Trenčianska oblastná rada SHS JAMES
Žilinská oblastná rada SHS JAMES
Bansko Bystrická oblastná rada SHS JAMES
Prešovská oblastná rada SHS JAMES
Košická oblastná rada SHS JAMES

Každá oblastná rada SHS JAMES by mala svojich zvolených delegátov na VZ spolku podľa počtu členov s právom voliť (členovia nad 15 rokov) vo všetkých kluboch danej oblasti. Dôležitým parametrom je teda na koľko členov spolku má byť 1 delegát na VZ spolku, aby VZ spolku bolo reálne uznášania schopné. Najvhodnejšie sa zdá byť 1 delegát na 70 členov spolku. Pozrite prosím pripojenú tabuľku, kde je viacero možností, ale aj počet skutočne zúčastnených zástupcov klubov na poslednom VZ spolku podľa jednotlivých oblastí. Toto bude na rozhodnutí na terajšom VZ spolku.
Ak sa na takomto regionálnom modeli dohodneme, potom nás čaká hľadanie aspoň dvoch zodpovedných ľudí, ktorí by danú oblastnú radu viedli a zabezpečili jej základnú funkciu, ktorou je zvolenie a zabezpečenie delegátov na VZ spolku. Zatiaľ nie je jasné, či oblastná rada SHS JAMES bude musieť mať právnu subjektivitu, ale s veľkou pravdepodobnosťou áno. Pripravili by sme jednoduché stanovy, podľa ktorých by rady fungovali, zrejme by mali 3 alebo 5 členný výkonný výbor, jednoduchý volebný systém, aby sa mohlo hlasovať aj elektronicky. A záležalo by na každej oblastnej rade, či by riešila ja ďalšie spoločné záležitosti oblastí, čo môže byť do budúcnosti veľmi prospešné. Napr. organizovanie oblastných pretekov s lepšou možnosťou získania financií na ne. Alebo aj riadenie oblastných výberových družstiev, ako to na niektorých miestach dobre fungovalo v minulosti.

Toto je najdôležitejší bod stanov, o ktorých bude rozhodovať naše VZ. Prosím, zamyslite sa nad tým a podľa možností preberte tento bod s členmi Vašich klubov.

Verím, že sa v sobotu 1. 4. 2017 stretneme v Žiline v čo najväčšom počte!

Igor Koller, predseda SHS JAMES

 Stanovy Slovenského horolezeckého spolku JAMES 
 Počet členov bez detí do 15 rokov k 31. 12. 2016 podľa oblastí


Program 28. Valného zhromaždenia SHS JAMES

1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií
3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v roku 2016, správa kontrolnej komisie
 čerpanie rozpočtu SHS JAMES 2016 
 čerpanie rozpočtu Komisie alpinizmu 2016
 čerpanie rozpočtu Komisie pretekov 2016
 čerpanie rozpočtu Komisie ľadového lezenia 2016 
 čerpanie rozpočtu Komisie mládeže 2016
 čerpanie rozpočtu Komisie ochrany prírody 2016
 čerpanie rozpočtu Metodicko - bezpečnostnej komisie 2016 

4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie spolkových ocenení
Výstupy roka

6. Schválenie zmeny stanov spolku
7. Schválenie výšky členského na rok 2018

8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2017
 Návrh rozpočtu SHS JAMES 2017
 komentár k rozpočtu SHS JAMES 2017 
 rozpočet Komisie alpinizmu 2017
 rozpočet Komisie pretekov 2017
 rozpočet Komisie mládeže 2017
 rozpočet Komisie ochrany prírody 2017
 rozpočet Metodicko - bezpečnostnej komisie 2017 

9. Diskusia
10. Uznesenie a záver
 Uznesenia z 28. VZ SHS JAMES
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27162306