Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
  aktuality    členstvo    dokumenty    história    adresáre    orgány    financie    stanovy    registre    štátna dotácia  
 index » shs james » aktuality  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 22.09.2020   english version
 27. VZ SHS JAMES
22.03.2016 17:00 | 6333x |
19. 3. 2016  

27. valné zhromaždenie SHS JAMES sa uskutočnilo 19. marca 2016 v Žiline. Zúčastnilo sa ho 30 delegátov zastupujúcich oddiely a 3 priamo registrovaní členovia. Spolu zastupovali 1107 členov, čo tvorí 21,73 % z počtu členov spolku s hlasovacím právom k 31. 12. 2015. Účasť teda bola rovnaká ako vlani pri volebnom VZ, za čo patrí všetkým delegátom vďaka, rovnako ako za rozvážny prístup pri riešení nie jednoduchých problémov týkajúcich sa nového Zákona o športe, novelizácii stanov spolku či riešení aktivít projektu EU Erasmus+.


Foto: Vlado Linek.

Valné zhromaždenie si minútou ticha uctilo pamiatku všetkých jamesákov, ktorí nás opustili za posledný rok, z nich menovite Metoda Šveca, Jána Búrku, Eda Zemka a obete tragickej zimnej sezóny vo Vysokých Tatrách.

VZ spolku zobralo na vedomie správu o činnosti spolku za rok 2015 a čerpanie rozpočtu spolku 2015. Minulý rok mal oveľa viac positív, ako negatív. Veľmi dobrá horolezecká sezóna, stabilné akcie skialpinizmu, nárast aktivít Komisie mládeže, prudký rozvoj pretekov v ľade a drytoolingu, úspešný Pelikánov seminár organizovaný Medicínskou komisiou vo Vysokých Tatrách, nárast členskej základne a úspech vo veľkom medzinárodnom projekte Erasmus+. Štandardne dobre pracovala Komisia ochrany prírody, aktivita starostlivosti o skalné oblasti bola obrovská, od spolku, klubov, správcov až po množstvo neuveriteľne zanietených jednotlivcov. Borili sme sa aj s problémami, začiatkom roka s registráciami a členským, čo malo viacero technických aj personálnych príčin. Museli sme meniť kancelárie v Dome športu. Negatívom bola rekordne nízka štátna dotácia. Napriek tomu vzrástla rezerva spolku na takmer 63000 €, a pritom sme poskytli 10000 € ako pôžičky na výstavbu lezeckých stien v Košiciach, Rozlomity a T2 boulder aréna, a na stenu v Prešove. Uskutočnili sme vydarený 91. Tradičný horolezecký týždeň JAMES, skialpinisti zorganizovali úspešný 6. skialpstret a preteky Bokami Západných Tatier. Dobre pracovala Metodicko – bezpečnostná komisia, výborný je časopis Horolezec. Viac podrobností nájdete v správach jednotlivých komisií.

 
 

Členské na rok 2017 ostáva nezmenené vo výške 25 € pre dospelých členov, 10 € pre juniorov, 5 € pre deti a dôchodcov, výšku registračného poplatku vo výške 5 € pre členov registrovaných v oddieloch, resp. kluboch a 20 € pre priamo registrovaných členov. VZ schválilo koncepciu novelizácie stanov tak, aby zostal nezmenený ich charakter a aby vyhovovali požiadavkám nového Zákona o športe a poverilo VV spolku dopracovať znenie stanov do 31. 5. 2016.

Na záver predseda spolku Igor Koller poďakoval delegátom za ich účasť a aktívne riešenie problémov spolku. Poďakoval všetkým, ktorí v minulom roku odviedli veľký kus práce v prospech všetkých a poprial úspešný horolezecký aj osobný rok 2016.

Program
1. Otvorenie rokovania
2. Voľba pracovného predsedníctva a komisií

3. Správa o činnosti a hospodárení spolku v r.2015, správa kontr. komisie
 čerpanie rozpočtu SHS JAMES 2015  
 čerpanie rozpočtu Komisie alpinizmu 2015
 čerpanie rozpočtu Komisie pretekov 2015
 čerpanie rozpočtu Komisie ľadového lezenia 2015 
 čerpanie rozpočtu Komisie skialpinizmu 2015 
 
čerpanie rozpočtu Komisie mládeže 2015
 čerpanie rozpočtu Komisie ochrany prírody 2015
 čerpanie rozpočtu Metodicko - bezpečnostnej komisie 2015 

 správa Komisie alpinizmu 2015
 správa Komisie ľadového lezenia 2015
 správa Komisie mládeže 2015
 správa Komisie ochrany prírody 2015
 správa Komisie skialpinizmu 2015
 správa Medicínskej komisie 2015

4. Diskusia k bodu 3
5. Odovzdanie výstupov roka 2015
výstupy roka 2015

6. Schválenie zmeny stanov spolku
 Vzor stanov národného športového zväzu

7. Schválenie výšky členského na rok 2017

8. Návrh plánu činnosti a rozpočtu na rok 2016
 komentár k rozpočtu SHS JAMES 2016 
 rozpočet SHS JAMES 2016 
 rozpočet Komisie alpinizmu 2016
 rozpočet Komisie pretekov 2016
 rozpočet Komisie ľadového lezenia 2016 
 rozpočet Komisie skialpinizmu 2016 
 
rozpočet Komisie mládeže 2016
 rozpočet Komisie ochrany prírody 2016
 rozpočet Metodicko - bezpečnostnej komisie 2016 

9. Diskusia
10. Uznesenie a záver
 Uznesenie 27. VZ SHS JAMES
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27520736