Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rama   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 18.06.2019   english version
 Tlačová správa SHS JAMES, SC a SVTS k petícii KST k prístupu do TANAPu
03.04.2014 13:00 | 2186x | komentár: 0x
  

V médiách prebehla správa o chystanej petičnej akcii Klubu slovenských turistov (KST) v oblasti širšieho sprístupnenia Vysokých Tatier. Nakoľko predkladaný predmet petície je výsledkom Dohody o širšom sprístupnení hôr, ktorého súčasní signatári sú Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES), Slovenský cykloklub (SCK) a Slovenský vysokohorský turistický spolok (SVTS), musíme k danej problematike zaujať zásadné stanovisko.

Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenský cykloklub a Slovenský vysokohorský turistický spolok sú súčasnými signatármi Dohody o väčšom sprístupnení hôr. Pôvodne boli signatármi dohody aj Klub slovenských turistov a iniciatíva Naše hory. Tieto subjekty však neskôr z Dohody odstúpili.
Všetky tri spolky – SHS JAMES, SCK a SVTS dosiahli za posledných 20 rokov výrazné úspechy v oblasti sprístupňovania hôr na Slovensku – či už v oblasti horolezectva, cykloturistiky alebo vysokohorskej turistiky. Výsledkom sú viaceré sprístupnené lokality pre horolezectvo, vysokohorskú turistiku, skialpinizmus alebo legalizovaná a vyznačená sieť cykloturistických trás, ktoré slúžia širokej verejnosti. Platí to v prvých dvoch prípadov najmä pre Vysoké Tatry. Výsledok snaženia týchto spolkov spočíval v korektnom jednaní so svojimi partnermi – či už v oblasti ochrany prírody, orgánmi štátnej legislatívy alebo siete vlastníkov. Vzhľadom na platné zákony drvivú väčšinu výsledkov sprístupnenia hôr vo veľkoplošných a maloplošných chránených územiach museli spolky dosiahnuť formou výnimiek zo zákona.
Preto snahou signatárov Dohody je finálne dosiahnuť zmenu zákona o ochrane prírody tak, aby samotný zákon umožňoval zásadnú zmenu vo filozofii širšieho a voľnejšieho sprístupnenia hôr. Parciálnymi cieľmi Dohody je rozšíriť prístup do hôr rozšírením výnimiek zo zákona, najmä Zákona o ochrane prírody. Tu sa signatári zamerali hlavne na Návštevný poriadok Tatranského národného parku, kde riešia problematiku s Ministerstvom životného prostredia, Správou TANAP-u a Štátnymi lesmi TANAP-u. Terajším výsledkom Dohody je návrh pre ďalšie výnimky v oblasti horolezectva, skialpinizmu, vysokohorskej cykloturistiky a cykloturistiky v Tatranskom národnom parku. Preto nepokladáme za korektné, aby jedna organizácia použila tieto návrhy ako predmet svojej vlastnej petičnej akcie.
Skutočnosť, že vedenie KST odstúpilo od Dohody a rozhodlo sa pre vlastnú cestu a vlastné riešenie danej problematiky, pokladáme za nešťastnú a oslabovanie pozície všetkých organizácií pre dosiahnutie toho istého cieľa. Nepotrebujeme vyhlasovať petičnú akciu na niečo, čo sa dá dosiahnuť obyčajným korektným jednaním všetkých zainteresovaných. Takto formulovaná petícia zistí iba prieskum verejnosti, ktorý všetci vieme. Musíme tiež konštatovať, že petícia KST rieši aj oblasti činností, kde nie je v rámci Slovenska ich hlavným nositeľom, či už ide o horolezectvo, skialpinizmus alebo legalizácia cyklotrás. Naše organizácie úspešne pôsobia v danej problematike už dlhú dobu a petícia KST našim aktivitám zásadne škodí.
Je smutné, že predmetná petícia súvisí so súčasnými vnútornými nezhodami vo vedení KST. Otázna je aj legitimita odstúpenia KST z pôvodnej Dohody. Dodnes sme nedostali písomné odstúpenie od Dohody, nedeklaroval ju ani predseda KST a ani neodhlasovalo Valné zhromaždenie KST, je len výsledkom názoru štyroch členov výkonného výboru KST. O odstúpení od tejto Dohody zrejme ani všetci radoví členovia KST dodnes nevedia a je otázne, či by s takýmto postupom súhlasili.
SHS JAMES, SVTS a SCK pokračujú v pôvodných cieľoch Dohody, pre väčšie sprístupnenie hôr a najmä Vysokých Tatier. Pokračujú v jednaní v problematike najmä s Ministerstvom životného prostredia, so Správou TANAP-u, Štátnymi lesmi TANAP-u a ostatnými dotknutými subjektami. Prvým výsledkom je konkrétny Pilotný návrh ďalších výnimiek v oblasti horolozectva, vysokohorskej turistiky, skialpinizmu a cykloturistiky na území Tatranského národného parku. K dosiahnutiu týchto cieľov nepotrebujeme žiadnu petičnú akciu.
Slovenský horolezecký spolok JAMES, Slovenský cykloklub a Slovenský vysokohorský turistický spolok sa jasne dištancujú od nátlakovej petičnej akcie, majú dostatok osobností a skúseností pre priame konkrétne jednanie všetkých dotknutých subjektov.

Igor Koller - predseda SHS JAMES
Jozef Zábojník – predseda SVTS
Juraj Hlatký – predseda SCK
KOMENTÁR K ČLÁNKU

Tlačová správa SHS JAMES, SC a SVTS k petícii KST k prístupu do TANAPu [ 3. 4. 2014 13:12:21] - reagovať
V médiách prebehla správa o chystanej petičnej akcii Klubu slovenských turistov (KST) v oblasti širšieho sprístupnenia Vysokých Tatier. Nakoľko predkladaný predmet petície je výsledkom Dohody o širšom sprístupnení hôr, ktorého súčasní signatári sú Slovenský horolezecký spolok JAMES (SHS JAMES), Slovenský cykloklub (SCK) a Slovenský vysokohorský turistický spolok (SVTS), musíme k danej problematike zaujať zásadné stanovisko.

Vlado Linek © 1999 - 2019 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  23985557