Slovenský horolezecký spolok JAMES
vysoké tatry  český horolezecký svaz  klub slovenských turistov  singingrock rocket   
grivel
sirjoseph
  shs james    komisie    podujatia    james slovakia    horolezec    horoškola    infocentrum    rozličné    eshop    diskusia    kontakt    dotazníky    chaty    mapa stránky    pre členov  
 index  Správa Vysokých Tatier  Erasmus  Metodické materiály  Meteo  IFSC  UIAA Utorok 24.11.2020   english version
 Stretnutie Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES
02.07.2020 08:30 | 1232x | komentár: 0x
  

V Dome Horskej služby vo Vrátnej sa dňa 26.6.2020 stretlo vedenie SHS JAMES v osobe Antona Paceka so zástupcami skialpinistov v zložení Richard Zaprihač ako osoba poverená znovu obnovením chodu Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES (ďalej aj KTS) a ďalší oslovení členovia Stanislav Melek a Miroslav Peťo. Na základe predchádzajúcich rozhovorov na rôznych úrovniach, poverení od vedenia a vzájomných rokovaní boli dohodnuté nasledovné kľúčové body pre chod KTS:

1. Richard Zaprihač ako osoba poverená zostavením členov KTS navrhne, aby na najbližšom zasadaní VV SHS schválilo zloženie Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES v zložení: Richard Zaprihač – predseda, členovia – Norbert Švanda, Stanislav Melek, Miroslav Peťo, Michal Danko s nasledovnými kľúčovými úlohami pre členov
a. Richard Zaprihač – predseda, organizátor a koordinátor činnosti komisie, ktorý sa bude o.i. zúčastňovať rokovaní RVV a zastupovať komisiu navonok, koordinácia činnosti s Metodicko – bezpečnostnou komisiou SHS JAMES (ďalej aj MBK) pri vzdelávaní inštruktorov skialpinizmu
b. Norbert Švanda – hlavný organizátor Skialpstretu, ktorého náplň sa bude postupne rozširovať
c. Stanislav Melek – koordinátor, popularizátor, spracovanie literatúry, konzultant
d. Miroslav Peťo – starostlivosť o vrcholový a výkonnostný tradičný skialpinizmus, reprezentačné družstvo, koordinácia súťaže o „Zjazd roka“ (pracovný názov súťaže o najhodnotnejší výkon roka)
e. Michal Danko – hlavný organizátor tradičných pretekov v skialpinizme BOKAMI Západných Tatier


Foto: archív Miro Peťo.

2. Zúčastnení sa zhodli ďalej na nasledovnom, prípadne témou boli aj
a. Čo najskôr iniciovať, resp. zorganizovať trojstretnutie vedenia SHS JAMES a predsedov, resp. ďalších zástupcov KST a MBK za účelom vyjasnenia detailov systému vzdelávania pre oblasť skialpinizmu. Pričom vzdelanostná štruktúra je vypracovaná už dávnejšie a školí sa podľa systému
i.   1. kvalifikačný stupeň – skitouring
ii.  2. kvalifikačný stupeň – skialpinizmus v neľadovcových terénov
iii. 3. kvalifikačný stupeň – skialpinizmus vo vysokých horách a v ľadovcových terénoch
Pozn. všetci inštruktori skialpinizmu, ktorí majú k dnešnému dňu platné svoje inštruktorské kurzy, sú zapísaní v Informačnom systéme športu
b. Komunikačné nástroje smerom von – webová stránka, facebook, instagram
c. Komunikácia medzi členmi komisie formou
i.  Distribučného e-mailu skialp@james.sk, ktorý bude naplnený novými menami do 14 dní odo dňa stretnutia
ii. Zriadenia cloudového úložiska, kde budú zdieľané dokumenty, potrebné pre členov KTS
d. Rozpočet KTS na rok 2020 a rozpočet komisie v nasledovných rokoch
e. Návrh a stav rokovaní pre Návštevný poriadok TANAP a jej dopad na rozvoj skialpinizmu
f. Práca KTS s členskou základňou formou a vylepšenie spolupráce s, resp. v
i.   Klubmi aj individuálnymi členmi
ii.  Informovanosti
iii. Príprava podujatí, seminárov, školení pre širokú skialpinistickú verejnosť
iv. Publikácia článkov rôzneho druhu
Veríme, že po rozhovoroch, ktoré vedenie SHS JAMES iniciovalo v posledných mesiacoch ohľadne skialpinizmu s účelom výrazného a razantného zvýšenia aktivity Komisie tradičného skialpinizmu SHS JAMES sa podarí zostavením novej komisie a vyššie zmienenou formou výrazne zlepšiť všetky parametre činnosti spolku okolo skialpinizmu.

 
Vlado Linek © 1999 - 2020 členstvo ا  antidoping ا  kalendár ا  archív jamesáka ا  predplatné ا  horoškola ا  počasie ا  sprievodca ا  umelé steny  27983509